serb-FAQ-landing

1. O Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF)

1.1 Šta je misija/cilj Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci?

Misija Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci je:

 1. Da obrazuje društvo o duhovnoj dimenziji i tome kako ona utiče na naše živote.
 2. Da ljudima da alatke da :
  • Razumeju i dožive duhovnu dimenziju
  • Razumeju i prevladaju probleme čiji je uzrok duhovne prirode
  • Da dostignu trajnu sreću

2. Duhovnost i nauka

2.1 Zašto definišemo Duhovnost kao nauku

Mi nazivamo duhovnu nauku (Duhovnost) ‘naukom’ zbog sledećih razloga:

 • Izučavanje duhovne dimenzije je jednako sistematično i logično kao i izučavanje fizičkog sveta
 • Razlog za sve što se dešava u duhovnoj ili suptilnoj-dimenziji je uočljiv isto kao i razlozi za pojave u fizičkom ili opipljivom svetu
 • Principi koji se odnose na duhovnu dimenziju se mogu ponovo testirati sa potrebnim alatima. Isto kao što su alati za istraživanje fizike i arhitekture različiti, razlikuju se i alati potrebni za izučavanje duhovne nauke. Glavni alat koji je ovde potreban je razvijena sposobnost suptilne percepcije ili aktivno šesto čulo.

3. O istraživanju zasnovanom na duhovnoj nauci

3.1. Šta je istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci?

Istraživanje u duhovnoj dimenziji je poznato kao istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci. Ono uključuje proučavanje događaja i fenomena u duhovnoj dimenziji. Duhovna dimenzija je izvan razumevanja pet čulnih organa, uma i intelekta. Pravo istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o uzrocima događaja u duhovnoj dimenziji može biti sprovedeno jedino uz pomoć našeg šestog čula. Ovo istraživanje se bavi duhovnim uzrokom različitih fenomena i duhovnim merama za taj uzrok.

3.2. Odakle dobijate ovo znanje? Ko je izvor informacija na veb sajtu?

Izvor znanja je Univerzalni Um i Intelekt, koji predstavlja aspekt Boga. Neki od SSRF tragalaca, kroz svoje razvijeno šesto čulo, imaju sposobnost da pristupe Univerzalnom Umu i Intelektu. Svo znanje koje su dobili je proverio i Njegova Svetost Dr. Atavle putem svog visoko aktiviranog šestog čula.

3.3. Gde se uglavnom sprovode istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci?

U osnovi, istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci podrazumeva traženje znanja od Boga. Ono se sprovodi uz pomoć razvijenog šestog čula. Dakle, za razliku od modernog naučnog istraživanja, istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci se sprovodi u duhovnoj dimenziji u stanju duboke meditacije. Ono se ne sprovodi izvan sebe –ni u laboratoriji ni kroz terenske eksperimente u društvu.

3.4. Kako se na duhovne fenomene/atribute mogu primeniti procenti?

Proučavanje duhovne dimenzije je jednako sistematično i logično kao i proučavanje fizičkog sveta. Zbog toga ono može biti izraženo u procentima, itd. Ovi procenti su dobijeni u svom finalnom obliku od Univerzalnog Uma i Intelekta putem šestog čula u stanju duboke meditacije. Oni nisu dobijeni kroz konvencionalne istraživačke metodologije.

3.5. Kako potvrđujete svoje istraživanje?

Znanje o bilo kojoj temi, koje su nezavisno primili različiti tragaoci putem svog šestog čula, je identično. Na primer, nađeno je da su izveštaji različitih tragalaca sadržali identične detalje o tome ‘šta se tačno dešava u suptilnoj dimenziji kada se zaposednuta osoba tretira sa duhovnim metodama isceljivanja’. Pored toga, Njegova Svetost Dr. Atavle proverava i potvrđuje sve nalaze do kojih su došli svi tragaoci.

3.6 Kako to da druge istraživačke studije ne dolaze do istih zaključaka?

Većina istraživanja istražuju duhovnu dimenziju i njene efekte na čoveka sa konvencionalnim istraživačkim alatima dok SSRF koristi medijum aktiviranog šestog čula. Korišćenje konvencionalnih istraživačkih metodologija za istraživanje duhovne dimenzije je slično pokušaju da inteligenciju izmerimo šestarom. U najboljem slučaju, ovaj tip istraživanja može samo da potkrepi neke nalaze, ali ne i da bude primarno istraživanje etiologije fenomena u duhovnoj dimenziji. Ono što um/mozak ne zna, neće ni tražiti da potkrepi. Kako su sva istraživanja koja je sproveo SSRF realizovana kroz medijum aktiviranog šestog čula, ona se ne suočavaju sa ograničenjima konvencionalnih istraživačkih metodologija. Zbog toga su zaključci istraživanja nužno različiti.

4. Duhovna nauka i religija

4.1 Da li SSRF pripada bilo kojoj religiji?

SSRF ne pripada niti jednoj religiji. Bazirana je na univerzalnim principima duhovne nauke koji se odnose na celo čovečanstvo bez obzira na kulturne razlike ili religiju rođenja. Ove principe mogu primeniti svi pravi tragaoci za Bogom koji pripadaju bilo kojoj religiji.

4.2 Da li je SSRF još jedan pokret novog doba (nju ejdž)?

SSRF podučava sve aspekte Duhovne nauke i duhovnosti. Ova nauka postoji od pamtiveka i ona je kompletna, nepromenljiva i prevazilazi veru, rasu ili kulturu. Pokreti novog doba su počeli nedavno i prigrlili su neke koncepte sveobuhvatne Duhovne nauke kao što su zakon karme, aure, reinkarnacija itd. Ironično je to što u vezi sa ovim konceptima nema ničeg ’novog’ jer su ovi duhovni principi i fenomeni postojali od početka vremena.

4.3 Da li je Duhovna nauka isto što i Sajantologija ?

Duhovna nauka i Sajantologija obe proučavaju Istinu, ali su različite u mnogim aspektima. Na primer, Sajantologija kaže da je cilj života da preživimo, a Duhovna nauka tvrdi da je cilj života da se spojimo sa Bogom.

5. Predavanja

5.1 Gde možemo pohađati Vaša predavanja?

Informacije u vezi sa predavanjima koja držimo možete naći na našoj stranici o događajima.

Kliknite ovde da je pogledate.

6. Za početnike

6.1 Nemam predznanje iz ove oblasti, odakle da počnem?

Sekcija O sajtu će vam pružiti pregled glavnih delova našeg veb sajta u zavisnosti od vašeg primarnog interesa.

6.2 Moj život je stvarno dobar; mogu li ipak imati dobrobit od ovog sajta?

Da i dalje možete imati dobrobiti od ovog veb sajta :

 • Dublje razumevanje života : Ovaj vweb sajt nam omogućava da sagledamo život i faktore koji na njega utiču iz dublje perspektive . To se odnosi na sagledavanje osnovne svrhe života, toga zašto radimo stvari koje radimo iako su nekad suprotne našoj prirodi, korenitih uzroka teškoća u životu i kako da se nosimo sa njima, itd.
 • Promena je jedina konstanta: Sve oko nas se menja i status našeg života u ovom trenutku nije garancija za budućnost. 35% događaja u našem životu su odredile akcije zasnovane na našoj slobodnoj volji i 65 % je sudbinski predodređeno. Pojedinac može prevazići blagu do umereno tešku sudbinu radeći duhovnu praksu. Ne može izbeći tešku sudbinu,ali može biti u stanju da se sa njom nosi radeći duhovnu praksu.

6.3 Ko je tragalac ?

Tragalac je osoba koja se svakodnevno iskreno trudi da bi rasla duhovno. Duhovna praksa tragaoca bi intuitivno bila usklađena sa šest osnovnih principa duhovne prakse.

Imajući jaku želju za duhovnim rastom, tragalac teži da poboljša svoju duhovnu praksu kvantitativno i kvalitativno.

6.4. Ja sam ateista, kako mogu imati dobrobit od ovog veb sajta ?

 • Možete imati dobrobit iz sekcija o osnovnoj svrsi života, univerzalnim konceptima u Duhovnoj nauci, tome zašto radimo stvari koje radimo čak i kada su ponekad suprotne našoj prirodi, o korenitim uzrocima teškoća u životu, itd.
 • Možete da učite o ogromnom nevidljivom suptilnom-svetu duhova, anđela, raja, pakla, itd, od ljudi koji mogu da ga vide i da saznate kako utiče na naše živote.

6.5 Religiozna sam osoba, kako mogu imati dobrobiti iz ovog sajta?

SSRF objašnjava univerzalne duhovne principe koji prevazilaze religiju, rasu, nacionalnost itd. Možete dopuniti svoju duhovnu praksu korišćenjem različitih principa i možete pratiti svoj duhovni napredak prema kriterijumima datim ovde.

6.6. Teško mi je da poverujem u informacije sa ovog sajta.

Razumemo vaš osećaj. Većina informacija objavljena na ovom veb sajtu u vezi duhovne dimenzije nikad ranije nije objavljena, i zbog toga je teško svariti ih posle prvog čitanja. Pravo razumevanje nečega iz duhovne dimenzije može se dostići samo kroz duhovnu praksu. Jedan način za otklanjanje skepticizma je da iskusimo stvari iz prve ruke. Sa redovnom duhovnom praksom možemo da opažamo ovu dimenziju i naš se skepticizam smanjuje.

6.7 Šta SSRF predlaže da uradim da bih započeo svoje duhovno putovanje (duhovnu praksu)?

Sa kojeg god religijskog puta ili iz koje god kulture da dolazite, Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci preporučuje tri stvari koje možete odmah da uradite i dopunite svoje duhovno putovanje.

 1. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja.
 2. Pojanje zaštitne pojalice za probleme sa precima
 3. Povećavanje vašeg duhovnog znanja.

Za više detalja molimo Vas da posetite sekciju “Započnite svoje duhovno putovanje.”

6.8 Da li treba da napustim moj svetovni život da bih počeo da praktikujem Duhovnost?

Možete početi duhovnu praksu takvi kakvi ste i u svoje slobodno vreme. Duhovna praksa ne samo da dopunjava svetovni život, nego ga i unapređuje.