O sreći

1. O sreći

1.1 Šta nam je cilj u životu?

Na samom početku traganja veoma je važno i korisno da znamo šta nam je lični cilj u životu.

Danas se živi vrlo brzim tempom. Retko se događa da odvojimo vreme za sebe kako bi svoj život pogledali iz malo udaljenije perspektive.
Šta je vaš krajnji cilj u životu?
Da li ste postavili kratkoročne i dugoročne ciljeve kako biste postigli svoj krajnji cilj?
Da li ste postigli neke od ciljeva koje ste sebi postavili?
Ili se vaš cilj tokom vremena promenio?
Možete da iskoristite ovaj članak da duboko razmislite o svom životu i da se zapitate kuda ste krenuli.
Pokušajmo da analiziramo: šta je glavni cilj u životu svakog živog bića? Ako se osvrnete oko sebe, možete da vidite da svi različito izgledamo, dolazimo iz različitih sredina, imamo različit karakter, ali ipak, postoji jedan cilj koji je kod svih isti.
Ta zajednička težnja koja povezuje sva ljudska bića, bez obzira na religiju, pol, društveni, ili finansijski status, je traganje za srećom. U toj potrazi za srećom ljudi nisu jedini. Svako živo biće, od sićušnog mrava do moćnog slona, traži sreću. Uzmimo za primer mrava. Trudiće se da izbegava opasne situacije, a žuriće prema prijatnoj. Kada dođe blizu vatre on će da pobegne, ali će zato da pojuri ka gomili šećera.
Razmislite: ne težimo li svi ka tome da produžimo prijatne situacije? Čak ako se mnogo i ne trudimo da doživimo zadovoljstvo, ipak ćemo da otkrijemo da pokušavamo da izbegavamo neprijatne situacije, na primer, kada smo bolesni uzećemo lek, itd. Ako nam se televizor pokvari, požurićemo da ga nosimo na popravku, jer ne želimo da propustimo uživanje u gledanju omiljenog programa.