1. Uvod o uticaju autora na njegove knjige o Duhovnosti

U članku „Proučavanje Duhovnosti“ naglasili smo da je bolje da proučavamo knjige o Duhovnosti koje su pisali Sveci. U nastavku članka istražujemo ovu temu malo detaljnije. Na raspolaganju nam je mnogo knjiga o Duhovnosti i za osobu koja želi da ozbiljno proučava Duhovnost to predstavlja problem. Svaki autor predstavlja svoje viđenje Duhovnosti, a neka od njih mogu biti čak i međusobno sukobljena. Postoji i rizik da će osoba koja proučava Duhovnost biti privučena tekstovima koji sadrže malo duhovne istine, ali su predstavljeni vrlo lepo i zvuče smisleno. Koji savet onda da pratimo  i primenimo  u praksi? Koja je duhovna vrednost praćenja najnovijeg bestselera na temu Duhovnosti koji se pojavio u knjižarama, ako ne proverimo ko je autor? U ovom članku raspravljamo o dobrobiti i rizicima od čitanja knjiga o Duhovnosti u zavisnosti od njihovih autora i pitanje šta čitaoci zaista postižu čitanjem takvih knjiga.

2. Duhovni efekat koji zavisi od autora

Kad smo sproveli duhovno istraživanje na ovu temu, podelili smo sve autore u četiri osnovne kategorije:

2.1 Kakva je duhovna korist knjige

Sledeće  prikazane tabele su dobijene suptilnom analizom koju je sproveo Njegova Svetost Dr. Atavle.

Prvi nalazi se odnose na ukupnu efektivnu duhovnu energiju u knjizi koju smo merili uzimajući u obzir

 • Duhovnu energiju u samim rečima,
 • u zvuku reči i
 • duhovnu energiju koja se stvara usled delovanja koji duhovni nivo autora ima na reči i njihov zvuk.

Ova tabela pokazuje suptilna čitanja koja se uopšteno odnose na sve knjige zavisno od vrste autora.

Napomene:

 1. U tabeli smo uporedili dve kategorije autora budući da su slični po dejstvu na duhovnu dobrobit od knjige tj.
  • Duhovno prosečan autor knjige na opštu temu
  • Duhovno prosečan autor knjige o Duhovnosti
 2. Energija u rečima (šabdašakti): Prema duhovnom pravilu da „dodir, ukus, forma, miris i energija uvek koegzistiraju“, svaka reč nosi sa sobom svoju duhovnu energiju. Ukupna energija publikacije zavisi od reči koje su korišćene.
 3. Energija u zvuku (nadšakti): Opet prema gore navedenom duhovnom pravilu, zvuk takođe nosi svoju duhovnu energiju.

2.2 Proces sticanja znanja koje je potrebno za pisanje knjiga

Onda smo išli korak dalje. Slučajnim  izborom smo uzeli po jedno izdanje od svakog autora iz svake pojedine kategorije, a sve radi razumevanja procesa sticanja znanja i radi spoznaje kako knjiga izgleda posmatrana suptilnim vidom. Ipak, rezultati nisu ograničeni na ta 3 autora i 3 navedene knjige iz našeg uzorka, već govore o svim autorima u svakoj od kategorija.

Napomena:

 1. Važna napomena: Nije rađena suptilna analiza knjige iz ove kategorije jer je istovetna sledećoj koloni tj. „Duhovno prosečan autor knjige o Duhovnosti“. U većini slučajeva kada prosečna osoba, koja je ispod duhovnog nivoa Sveca, piše knjigu o Duhovnosti, ona će uvek biti pod uticajem nekog suptilnog entiteta. To bi mogao biti pozitivan entitet nižeg nivoa, ili zaposednutost od negativne energije. Koji god suptilni entitet bio u pitanju, velika je verovatnoća da je pod uticajem negativne energije. Ponekad duhovi mogu dati tačnu informaciju, ali je to znanje obavijeno negativnom energijom.
 2. Skoro u svim slučajevima kada lažni Guru piše knjigu o Duhovnosti, on je sigurno zaposednut od snažnije negativne energije budući da su on ili ona sredstvo (provodnik) za pogrešno masovno vođenje tragalaca.
 3. Svetac duhovnog nivoa od 70% je sposoban uneti 30% Apsolutne Istine u Svoje spise. Svetac na duhovnom nivou od 100% u mogućnosti je uneti 100% Apsolutne Istine. Zato to posmatramo kao maksimum Apsolutne Istine koji je moguće da dobijemo  i prenesemo u obliku reči. No zapravo, Apsolutna Istina se može u potpunosti preneti samo ako se ide dublje od napisanih reči.

3. Metodologija istraživanja

Ispred tragaoca Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF), Prijanke Lotlikar su stavljene tri knjige. Ona ih nije čitala već je svojim visoko razvijenim šestim čulom posmatrala knjige i  njihove različite aspekte u duhovnoj dimenziji. Zahvaljujući volji Negove Svetosti Dr. Atavlea, imala je mogućnost dobijanja informacija od Univerzalnog Uma i Intelekta u obliku dijagrama, suptilnih slika, kao i pisanih formi. Zatim su informacije bile proverene i potvrđene od Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Vršeći suptilnu analizu svake kategorije ona je suptilno posmatrala:

a) Dejstvo knjige, korica i unutrašnjosti na duhovnom nivou i

b) Proces sticanja znanja kod ovih autora.

Ona takođe opisuje dejstvo knjige na duhovnom nivou, na osobu koja je čita.

4. Efekat čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba

4.1 Suptilna analiza knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba

Sledi prikaz suptilne analize Prijanke o tome šta je videla u duhovnoj dimenziji kada je svojim šestim čulom analizirala knjigu napisanu od  duhovno prosečne osobe.

A subtle drawing of the subtle frequencies emitted by a book on Spirituality by a spiritually average author

4.2 Proces sticanja znanja i pisanja knjiga o Duhovnosti od duhovno prosečne osobe

Sledi prikaz razloga zbog kojih duhovno prosečna osoba može da dobije misli o pisanju knjige.

Reasons for getting thoughts to write a book

To znači kada duhovno prosečna osoba pokuša da napiše knjigu o Duhovnosti, u proseku će u 70% slučajeva doći pod uticaj negativnih energija, ili nekih slabijih pozitivnih suptilnih energija.

Kada duhovno prosečna osoba piše knjigu o Duhovnosti, sam autor je izgubljen u Velikoj Iluziji ili Maji. Ima bujnu maštu kojom knjigu i njen zaplet čini interesantnijom. To je razlog zbog kojeg knjiga sadrži tako malo satvikte. Na sve takve zapise dominantno su uticale misli iz Maje odnosno Velike Iluzije. Pisci misle da su sve misli koje imaju prilikom pisanja knjige značajna ekspresija intelekta.

Budući da ovi autori nemaju jaku osnovu duhovne prakse, njihove perspektive su uglavnom povezane s Majom, a ne sa osnovnom duhovnom svrhom života, to jest spoznajem Boga. Zbog toga im Bog ne pomaže, niti imaju pristup Univerzalnom Umu i Intelektu. Zbog toga što stav autora proističe iz njegovog ega, ‘Ja pišem knjigu, misli su stvorene mojim intelektom’, njihovi zapisi emituju frekvencije crne energije. Zbog autorovog ega i privrženosti Maji, negativni entiteti, poput mantrika u duhovnoj dimenziji, vrlo lako stiču kontrolu nad njim. Zapisi su preplavljeni iluzornim konceptom o Duhovnosti i čitaoca vode na pogrešan put daleko od urođenog shvatanja da je spoznavanje Boga pravi smisao života, a ne padanje u zamku Velike Iluzije. U knjigama ovog tipa zato nedostaje bilo kakvo isticanje uloge duhovne prakse u razgradnji 5 čula, uma i intelekta.

Zbog toga se kroz njihove zapise Majavi (iluzorni) talasi raspršuju u atmosferu. Pored rađa – tama frekvencija, ove knjige emituju i Majavi odnosno iluzorne frekvencije koje privlače prosečne ljude i čine da oni vole da čitaju na sopstvenu  duhovnu štetu.

5. Efekat čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisao lažni duhovni vođa

5.1 Suptilna analiza knjige o Duhovnosti koju je napisao lažni duhovni vođa

Sledi ono što je Prijanka videla u duhovnoj dimenziji posle obavljenog suptilnog očitavanja knjige koju je napisao lažni duhovni vođa.

Subtle drawing of a fake saint book

5.2 Postupak sticanja znanja i pisanja knjige o Duhovnosti u slučaju lažnog duhovnog vođe

Duhovni nivoi lažnih duhovnih vođa su tek oko 50%. Zbog toga oni imaju vrlo ograničeno znanje i prava, neposredna iskustva o Duhovnosti. Zahvaljujući duhovnoj praksi iz nekog prošlog ili sadašnjeg života, oni su možda dostigli taj duhovni nivo, ali i pored toga imaju snažnu želju za slavom i bogatstvom. To koristi snažniji duh koji ih zaposeda i  prenosi svoje natprirodne moći i talente lažnom duhovnom vođi. Snažniji duh lakše će da obavi  svoj negativni duhovni zadatak kroz osobu višeg duhovnog nivoa, ali koja ima ego. Na ovaj način lažni duhovni vođa pridobija prosečnu osobu i stvara mnogo sledbenika. Duhovno prosečna osoba nije u stanju da primeti razliku između pravog i lažnog duhovnog vođe.

Zbog oba faktora, lažni duhovni vođe imaju visok ego – kao i duhovno prosečne osobe. Zbog svoga ega, svojih (sidija) natprirodnih moći i velikog broja sledbenika, Mantricima postaje lako da ostvare kontrolu nad njima i da deluju kroz njih. U suštini Mantrik -snažna negativna energija je taj koji kroz lažnog vođu sprovodi sve akcije dok je ovaj lažni duhovni vođa zapravo samo marioneta u Mantrikovim rukama.

Crni oblak predstavlja uticaj Mantrika na misli koje dolaze od Boga na nivou neispoljenog  principa. Zbog visokog ega lažnih duhovnih vođa, ili lažnih Svetaca oni ne dobijaju nikakvu pomoć od Boga. Kako izvor znanja potiče od Mantrika, ono je prožeto suptilnom crnom energijom. Dakle, pre nego lažni duhovni vođa, ili lažni Svetac počne da piše, oko njega se širi crna energija zbog izvora znanja i zbog toga jer ga je zaposeo Mantrik. Crna energija deluje i na onoga ko čita knjige napisane od lažnog duhovnog vođe. Na žalost, duhovno prosečna osoba nema suptilnu sposobnost da shvati kako je pod uticajem crne energije. Prosečan čitalac čita samo na psihološkom nivou, pa ga privlači zabavno štivo i ponekad ostaje veran učenjima iz knjige, kao i budućim knjigama istog lažnog duhovnog vođe.

Kada je od 5 tragalaca zatraženo da posete i suptilno analiziraju autorovu veb stranicu, tragaoci su osećali mučninu, glavobolju i dobili su osećaj da ne žele da gledaju autorovu sliku. Na veb stranici i proizvodima koji se nude takođe je puno zastupljena crna boja. U stvari, crna boja je izuzetno tamasik i daje mogućnost duhovima da prenose crnu energiju.

6. Efekat čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisao Svetac

6.1 Suptilna analiza knjige o Duhovnosti koju je napisao Svetac

Subtle drawing of a saint's book

Universal mind and intellect

Sveci imaju mogućnost pristupa Božjem znanju iz Univerzalnog Uma i Intelekta na osnovu njihove duhovne prakse  i prenose znanje duhovno prosečnim ljudima putem knjiga. Sveci nemaju nikakvih svetovnih koristi poput slave i zarade novca od pisanja knjiga na osnovu dobijenog duhovnog znanja. Takođe, oni ne očekuju da će Njihova knjiga promeniti svet. Oni to rade kao svoju duhovnu praksu po Božjoj volji i zahvaljujući njihovoj duhovnoj ljubavi prema čovečanstvu. Tako ljudi koji žele da duhovno napreduju imaju plan (put) svoje duhovne prakse kako bi dostigli krajnji cilj življenja (spoznaju Boga). Sveci pišu knjige koje se zasnivaju na osnovnoj duhovnoj svrsi života, a to je ispunjenje sudbine i spoznaja Boga). To je njihova jedina namera. Sva dobit od prodaje se koristi kako bi se pomoglo ljudima u duhovnom rastu. Tako se njihove namere u potpunosti poklapaju sa Božjim. U njihovim knjigama se nikada ne govori o tome kako biti uspešan u Velikoj Iluziji (Maji), već naprotiv, kako da prebrodimo privrženost (vezanosti) prema Maji (Velikoj Iluziji).

Rezultat ovoga je da su knjige pisane od Svetaca jedino popularne kod tragalaca za Istinom (Bogom). Nikada ne postaju najbolje prodavane knjige (bestseleri).

6.2 Proces sticanja znanja i pisanja knjige o Duhovnosti u slučaju Sveca

Kada Sveci pišu knjige, sve što napišu zasniva se na duhovnom iskustvu koje su sami doživeli. Kako pišu iz svog ličnog iskustva, a nalaze se u uzvišenom stanju Blaženstva i Spokoja, tako u tome što napišu ima puno neispoljene Božanske Svesnosti (Čaitanije). Iz tog razloga kada oni upotrebljavaju duhovni termin to nije samo intelektualni izraz već nešto što su neposredno iskusili. Takva knjiga emituje Božansku Svesnost (Čaitaniju), a prisutna je i Božanska Namera (Sankalp) zahvaljujući kojoj osoba doživljava mir prilikom čitanja. Pravim Svecima nije potreban medijum poput suptilnog entiteta kako bi došli do informacije.

Čitalac ima korist na duhovnom nivou od ovog znanja iz perspektive ostvarivanja njegovog osnovnog duhovnog cilja života. Čitanjem knjiga napisanih ili sastavljenih od Svetaca takođe se događaju duhovna isceljenja.

7. Rezime

 • Kada se pišu knjige o Duhovnosti one su uvek meta negativnih energija. Autorove misli su stalno pod uticajem suptilnih energija. Ako autor nema jaku osnovu duhovne prakse, ne može da odbrani tok misli od uticaja negativnih energija. U stvari on nije ni svestan da je pod uticajem negativnih energija.
 • Autori nižeg duhovnog nivoa zbog svojeg ega i želje za slavom postaju privlačna meta duhova, koji deluju kroz njih.
 • Bog ne pomaže autorima koji ne rade duhovnu praksu zarad Spoznaje Boga. Ne pomažu im ni duhovno napredna bića iz suptilnog sveta, jer se oni vode Božjom voljom. Dakle, iz duhovne dimenzije preostaju samo negativne energije koje imaju slobodan teren kod autora nižeg duhovnog nivoa.
 • Na žalost čitaoci su oni koji su na gubitku. Knjige napisane od osoba nižeg duhovnog nivoa i lažnih Duhovnih Vođa/Svetaca u stvari vode ljude prema još većoj vezanosti za svetovno i Maju. Pored toga one emituju crnu energiju koja kod čitaoca izaziva dugotrajne probleme.
 • Samo su knjige pisane od Gurua i Svetaca dobre za naš duhovni rast. To su jedine knjige koje prolaze test vremena kroz milenijume. Preporučuje se pročitati članak Ko je Svetac?