Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti

Pogledi Njegove Svetost Dr. Atavlea u ovom članku zasnovani su na spoznaji osnovnog duhovnog smisla života, to jest spoznaji Boga. U članku ‘Proučavanje Duhovnosti’ naglasili smo da ako neko želi da se približi osnovnom smislu života, treba da proučava knjige o Duhovnosti koje su napisali Sveci. U sledećem članku ‘Uticaj autora na knjige o Duhovnosti’ napravili smo poređenje o dobrobiti knjiga koje su pisali autori različitih duhovnih nivoa.

Ovaj članak je neformalni razgovor između Njegove Svetosti Dr. Atavlea i grupe urednika za vreme pisanja gore navedenih članaka. Otkriva razne uvide u razloge zbog kojih Sveci daju prednost pisanju knjiga na temu Duhovnosti za razliku od tema o Velikoj Iluziji (Maji) .

Books and Journals on Clinical Hypnotherapy by His Holiness Dr J.B.Athavale

Pre početka Njegove duhovne prakse, Njegova Svetost Dr. Atavle bavio se istraživanjem na području kliničke hipnoterapije i objavljivao je mnoge naučne radove i knjige na tu temu. Mnogo godina je proveo istražujući na polju kliničke hipnoterapije u Velikoj Britaniji. Posle intenzivne duhovne prakse pod vođstvom Njegovog duhovnog Učitelja dostigao je Svetost, posle čega objavljuje mnoge knjige na temu Duhovnosti. Do danas je objavljeno preko sto knjiga na dvanaest različitih jezika.

(Njegovoj  Svetosti se od milošte i poštovanja obraćamo imenom Param Puđa, što na Sanskutu znači “Njegova Svetost”.)

Grupa urednika: Param Puđa, objavili Ste tako mnogo članaka i knjiga o kliničkoj hipnoterapiji i bili Ste prihvaćeni u mnogim zemljama kao autoritet na tom području. Posle započinjanja duhovne prakse, pišete samo o Duhovnosti. Šta je uticalo na takvu promenu, Param Puđa?

Njegova Svetost Dr. Atavle: Glavno što sam shvatio je da su tekstovi o Duhovnosti za sva vremena, dok su ostali vezani za Veliku Iluziju (Maju) su korisni samo u ograničenom vremenskom periodu. Čak i knjige o važnim događajima poput borbe za oslobođenje Indije, ili Francuske revolucije bile su značajne samo u vremenskom periodu od trideset do četrdeset godina dok su se događaji dešavali. Budućim su generacijama knjige s takvim temama samo prolazni interes (šta se događalo u istoriji), a događaji koji su aktuelni u njihovim životima uvek su u centru pažnje. Sa druge strane, ako pogledate Svete tekstove poput Bagavad Gite, Biblije, Kurana te tekstove i spise koje su pisali Sveci, videćete da je interesovanje za ove tekstove jednako već vekovima.

Svete tekstove svevremenim čini povezanost sa Apsolutnom Istinom ili Božjim principom. Obzirom da je Svetim tekstovima cilj spoznaja Boga, znanje takvih tekstova je nepromenjivo i značajno za sve generacije, bez obzira na vreme i mesto. Teme vezane za Maju uvek se odnose na vreme, mesto, ličnosti, pa zato ne mogu biti za sva vremena. 

Grupa urednika: Param Puđa, u čemu je razlika u pisanju knjiga vezanih za Maju, poput kliničke hipnoterapije, i sada kada Ste sastavljač Duhovnih tekstova?

Njegova Svetost Dr. Atavle: U Duhovnosti, mi smo samo sastavljači. Čitavo Apsolutno Znanje dolazi od Boga i Univerzalnog Uma i Intelekta i sve što ja činim je da ih sastavljam. Ako radimo duhovnu praksu i blagosloveni smo Guruom (uzvišeni duhovni vođa), tada možemo Guruovom milošću da pristupimo Apsolutnom Znanju.

Autori knjiga vezanih za svetovne teme moraju da istražuju  temu i prikupe informacije iz različitih izvora kako bi napisali knjigu. Kada Sveci pišu tekstove o Duhovnosti, Bog daje inspiraciju i odgovore. Mnogo vremena i energije se uštedi.

Osvrnite se na članak ‘Šesto čulo – Univerzalni Um i Intelekt’

Knjige koje sam napisao na osnovu istraživanja na području kliničke hipnoterapije, bile su cenjene u nekoliko zemalja na svetu, poput Australije i SAD-a. Uticale su na lečenje pacijenata. Samo su pacijenti i doktori mogli da osete njihove dobrobiti. Nakon dvadeset pet godina istraživanja i spuštanja istraženog u kliničku praksu, samo se nekoliko hiljada prodalo. S druge strane, tekstovi koje pišem o Duhovnosti jednom će biti korisni svakom čoveku, u ovom životu, ili barem u nekom sledećem. U poslednjih 10 godina je prevedeno na 12 jezika i prodato preko 2.5 miliona ovih tekstova koje sam sastavio o različitim temema u Duhovnosti.

Grupa urednika: Param Puđa, sem što SSRF vebstranicu mesečno posećuje desetak hiljada ljudi širom sveta, nekima od njih je pomogla da  poboljšaju svoj život.

Njegova Svetost Dr. Atavle: Bilo koji tekst ima istinsku vrednost kada čitalac ima korist iz perspektive osnovnog smisla života. Iz ove perspektive, sve teme vezane za Maju daju samo ograničene informacije. Tekstovi o Duhovnosti omogućuju nam vođstvo do spoznaje Boga i sa nama su kroz mnoge živote. Zahvaljujući zbirkama različitih tema o duhovnoj nauci, znatiželja za Duhovnost stotina hiljada ljudi je zadovoljena, a i dalje nastavlja. Vera u Pravičnost (Darmu) je probuđena u njima. Hiljade njih počelo je sa nekim oblikom duhovne prakse, i to mi pričinjava zadovoljstvo, jer su ljudi krenuli ka ispunjenju osnovnog smisla života.


Ključna učenja iz dijaloga sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o vrednosti pisanja knjiga samo o Duhovnosti 

  • Iz perspektive shvatanja osnovnog smisla života, duhovni tekstovi su za sva vremena dok su ostale teme vezane za Veliku Iluziju (Maju) korisne  samo u ograničenom vremenskom periodu.

  • Samo duhovni tekstovi čitaocu omogućuju i  pomažu u shvatanju osnovnog smisla života.  Zato osoba koja u potpunosti shvata ovo piše isključivo knjige o Duhovnosti. Osvrnite se na članak koji opisuje duhovno isceljivanje čitanjem tekstova Svetaca koje se dešava zbog emitovanja Božanske svesnosti (Čaitanije) iz tekstova.

  • Sve informacije u knjigama čiji su autori Sveci, dolaze iz Univerzalnog Uma i Intelekta, pa zato nisu potrebne pismene preporuke, za razliku od knjiga vezanih za Maju.

  • Duhovne knjige imaju maksimum (Čaitanije) Božanske svesnosti kada ih piše Svetac. Na ovom nivou duhovnog razvoja, zahvaljujući blagoslovu Njihovog duhovnog Učitelja, Oni mogu pristupiti Univerzalnom Umu i Intelektu.