Duhovna radionica SSRF-a

SSRF organizuje polugodišnje duhovne radionice u svom vrhunskom centru za duhovna istraživanja u Goi, u Indiji. Radionica je besplatna za sve učesnike, sa jedinim ciljem da im se pomogne u njihovoj duhovnoj praksi. Učesnici imaju tu sreću da budu u društvu Svetaca i dobiju lične savete kako da poboljšaju svoju duhovnu praksu. Radionica, koja traje od 5 do 10 dana ima zahtevan raspored i tragaoci dobiju mnoge prilike da na prakitčnim primerima razumeju svoje snage i slabosti u duhovnoj praksi. Učesnici-tragaoci mogu da uče iz tuđih situacija i da razviju veru slušajući o duhovnim iskustvima i ličnim transformacijama drugih tragalaca. Atmosfera je u potpunosti usmerena ka duhovnom učenju i razumevanju duhovne dimenzije. Tragaoci mogu da vide i dožive mnoge jedinstvene duhovne fenomene kojih nema nigde drugde na svetu.

Kako neko može da bude pozvan na duhovnu radionicu SSRF-a?

Ova radionica je otvorena za sve tragaoce koji su u duhovnoj praksi uložili iskreni trud prema savetima SSRF-a. Tragalac može da ima koristi od ovakve radionice tek kada redovno upražnjava savete o Duhovnosti. Duhovna nauka je nauka koja se zasniva na iskustvu i u kojoj je teoretsko znanje od ograničene vrednosti. Zbog toga SSRF naglašava značaj dnevne duhovne prakse koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse.

Svako može duhovno da napreduje u ovom životu ukoliko ima želju za duhovnim napretkom. Na sajtu SSRF-a pružamo jasne smernice tragaocima kako duhovno da napreduju. Ovde dajemo opis koraka koje obično sledi svako ko se tek susreo sa SSRF-om i želi da posluša savete u svojoj duhovnoj praksi.

  1. Prvi susret sa sajtom SSRF-a
  2. Čitanje sajta SSRF-a
  3. Početak duhovne prakse i dalje proučavanje sajta SSRF-a
  4. Učešće na satsanzima (duhovnim susretima) putem Skype-a
  5. Satseva, odnosno služenje Apsolutnoj Istini prema ličnim sposobnostima i talentima
  6. Početak duhovne prakse uklanjanja ličnih mana i razgradnje ega i iskreni trud za ličnom promenom nabolje