Duhovni napredak – vodič za duhovni napredak

Duhovni napredak – vodič za duhovni napredak

1. Šta je duhovni napredak?

Duhovni napredak je rastuće poistovećivanje sa dušom ili Božjim principom unutar nas. Duhovni napredak je rezultat duhovne prakse. Detaljnije objašnjenje ove definicije, bazirane na principima duhovne nauke, pronaći ćete u našem članku duhovni nivo.

2. Važnost vremena u kom se nalazimo za brz duhovni napredak

Kao što je već rečeno u prethodnim člancima o borbi dobra i zla, period od 1999. godine do 2023. godine predstavlja period sumraka između dve ere pošto se krećemo od duhovno nepovoljnijeg doba (mini-Kalijuge) ka duhovno boljem (mini-Satjajugi) u okviru glavne ere Kalijuge. Kada neko obavlja duhovnu praksu prema osnovnim principima Duhovnosti za vreme perioda sumraka od 23 godine, ona mu donosi ogromnu dobrobit zato što Bog daruje duhovni napredak tragaocima koji rade duhovnu praksu čak i u teškim vremenima.

U stvari, svaka godina duhovne prakse u ove 23 godine sumraka, jednaka je periodu od 50 godina u nekoj drugoj eri. Ako uzmemo da je prosečno trajanje odraslog doba u ljudskom životu oko 50 godina, duhovna praksa koja se obavi u ove 23 godine bi otprilike bila ekvivalentna duhovnoj praksi od preko 1000 godina. Drugi način gledanja na to je da dobijamo korist od 20 života duhovne prakse u samo jednom životu.

3. Kako da postignemo duhovni napredak?

Kad započnemo naše duhovno putovanje, važno je da redovno i postepeno povećavamo nivo naše duhovne prakse.

U sledećoj tabeli nalaze se praktične smernice za tragaoce koji ne žele da gube vreme i koji žele da osiguraju čvrstu bazu za doživotnu duhovnu praksu.

Ove smernice, mogu da budu reference za procenu uloženog truda u početne dve godine duhovne prakse.

[Za povećanje tebele molimo da kliknete na nju]

Koraci prikazani u tabeli su u skladu sa duhovnom praksom preporučenom za današnje vreme. Oni takođe uzimaju u obzir ometanja koja Božji tragaoci doživljavaju od negativnih energija.

Odgovore na pitanja vezana za prethodno predstavljeni okvir možete lako dobiti preko opcije “Postavite pitanje” ili ako prisustvujete na SSRF satsangu preko interneta. Detaljnije objašnjenje nekih aktivnosti koje su pomenute u tabeli, kao na primer, slana voda, nijas, kutije itd, možete naći ako ukucate ove termine u polje za pretraživanje u gornjem desnom uglu stranice.

4. Zaključak – kako da postignemo duhovni napredak

Mera ili brzina našeg duhovnog napretka zavisiće od mnogobrojnih duhovnih faktora kao što su: duhovni nivo sa kojim počinjemo naše putovanje, količina sudbine koju treba da prođemo u ovom životu, uticaj negativnih energija na nas, naši bazični duhovni kvaliteti, tragalaštvo itd.

Možemo da imamo u vidu da će iskreno spuštanje u praksu, ovde navedenih koraka duhovne prakse, pomoći da prevaziđemo bilo kakvu prepreku na koju naiđemo na našem duhovnom putu i pomoći da ostvarimo osnovnu svrhu života, duhovni napredak.