Koji su ciljevi postojanja duhova?

What do Ghosts Want

Duhovi obično slede sledeće ciljeve tokom njihovog životnog veka.

1. Da dobiju zadovoljstvo mučenjem drugih

Neki duhovi imaju duboko usađene impresije u podsvesnom umu o mučenju drugih. Kao posledica toga neprestano muče druge.

Čak i oni duhovi koji nisu imali nameru da to rade, mogu da počnu da muče druge. Ovo se događa zbog toga što se nalaze u društvu ostalih duhova, ili zbog uživanja u moći tokom mučenja drugih, jer su na to prisiljeni od moćnijih duhova. Tako počinju da uživaju u tome i kasnije se upuštaju u to neprestano.

2. Pokušaj zadovoljenja sopstvenih želja/žudnji

Nezadovoljene želje/žudnje su drugi razlog zbog koga ljudi postaju duhovi posle smrti. Duhovi nemaju fizičko telo, i ne mogu direktno da zadovolje svoje želje/žudnje. Zbog toga zaposedaju druga živa bića sa željama/žudnjama koje odgovaraju njihovim i iskorišćavaju ih za ispunjenje svojih želja. U zavisnosti od toga koliko je zaposednuta osoba psihološki i duhovno slaba ili jaka , duh će morati da nadjača unutrašnje otpore te osobe. Tek kada u tome uspe može dovoljno da kontroliše tu osobu, kako bi se prepustio svojim željama/žudnjama.

3. Traženje osvete

Ako je na primer osoba A povredila, ili nanela veliku nepravdu osobi B i ta osoba B umre, suptilno telo osobe B može da napusti svoje fizičko telo sa duboko usađenom impresijom o osveti. U takvim slučajevima, postoji velika verovatnoća da će kada suptilno telo osobe B postane duh,da pokuša da muči osobu A, sa ciljem traženja osvete. Ovo može biti ili, jednokratni događaj, ili dugotrajni proces.

Primer jednokratnog događaja je kad duh traga i postiže osvetu organizovanjem smrti osobe odgovorne za njegovu smrt tokom boravka na Zemlji. To bi takođe mogao da bude i dugotrajan proces gde duh nastavlja da muči osobu/osobe tokom niza godina i na razne načine, sve do konačne osvete. Ovo ponekad može da traje  decenijama, ili  može da se  nastavi i na potomke te osobe.

Duhovna energija osobe B je bila ograničena dok je bila živa, jer se raspoređivala na mnoge strane kao što su zarađivanje za život, hobije, prijatelje, itd. Posle smrti kada više nema fizičkog postojanja sva njegova energija je fokusirana samo na misao o osveti. Zbog toga, oni koji možda nisu imali veliki uticaj tokom života, još uvek mogu da utiču na druge posle smrti.

4. Da se muče tragaoci za Istinom

Obavljajući duhovnu praksu tragaoci za Istinom utiču da osnovna suptilna satva komponenta raste. Ovo se događa u velikoj meri kada oni ulažu trud da inspirišu i uče druge da rade duhovnu praksu. Zbog toga što na takav način druge podstiču da rade duhovnu praksu, osnovna suptilna satva komponenta se mnogostruko uvećava. Kako se duhovi sami po sebi sastoje od osnovne suptilne tama komponente, osećaju uznemirenje u okolini koja je bogatija osnovnom suptilnom satva komponentom. Duhovi zbog toga i muče tragaoce za Bogom, da bi im stvorili prepreke u duhovnoj praksi, ili je potpuno zaustavili.

Verovatnoća uticaja duhova je povećana sa povećanjem nečije duhovne prakse. Ovo je posebno slučaj kada tragaoci za Istinom pomažu drugima da započnu duhovnu praksu. Tragaoci stiču duhovnu snagu pomoću koje mogu da se bolje odupru uticajima duhova. Ovo je zbog toga što se duhovni nivo tragaoca povećava sa duhovnom praksom i oni su sve više u stanju da zadobiju zaštitu od Boga. Božja zaštita koju zadobijaju ljudi koji rade duhovnu praksu za sebe, kao i oni koji rade za sebe ali i podstiču i vode druge ljude u društvu da rade isto to, je oko 10% do 20% veća u odnosu na uticaje duhova. Božja zaštita je jednaka za sve, ali oni koji su na višem duhovnom nivou i koji usmeravaju društvo da radi duhovnu praksu, zbog manjeg ega, u stanju su da je više dobiju..