Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a

U periodu od 3. do 10. januara 2018. godine u Duhovnom Istraživačkom Centru i Ašramu u Goi, u Indiji,  organizovana je radionica za poboljšanje kvaliteta traganja. Dan pre radionice organizovan je satsang za tragaoce-učesnike. Na ovom satsangu tragaoce su vodili Njegova Svetost Sirijak Vale, Gospodin Rendi Ekarantio i Njena Svetost (Gospođa) Bavna Šinde. (U vreme održavanja ovog satsanga, Njegova Svetost Rendi Ekarantio još nije proglašen Svecem, te se u ovom članku pominje kao Gospodin Rendi Ekarantio.)

1.1 Slike zasnovane na suptilnom znanju

Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRFU Duhovnom Istraživačkom Centru i Ašramu, obimna istraživanja u duhovnoj dimenziji se odvijaju kroz medijum naprednog šestog čula tragalaca. Suptilno znanje primljeno od strane tragalaca u duhovnom istraživačkom timu podleže strogom nadzoru.

Jedno sredstvo primanja Božanskog znanja je u vizuelnom obliku. Tragaoci koji primaju znanje na ovakav način su poznati kao umetnici suptilni crtači i oni mogu vizuelno da sagledaju suptilni proces tokom eksperimenta ili situacije i nacrtaju ono što vide i osećaju. Ovi crteži odgovaraju duhovnim rendgenskim zracima i omogućavaju prosečnoj osobi neuporedivi vizuelni pogled u duhovnu dimenziju.

Njena Svetost (Gospođa) Joja Vale, umetnica suptilnog crtanja, je prisustvovala ovom satsangu. Njena suptilna analiza ovog satsanga je prikazana na suptilnom crtežu koji sledi.

Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

2. Komentar o suptilnoj analizi Svetaca koji vode duhovnu radionicu

Guru princip ili Božiji princip učenja privlači se prema Svecima i Gospodinu Rendiju Ekarantiu i širi se prema tragaocima. Guru princip je privučen zahvaljujući blagoslovu Njegove Svetosti Dr Atavleu u obliku odlučnosti za radionicu. Tragaoci koji pohađaju radionicu ulažu trud da šire Duhovnost širom sveta, tako da ih Guru princip blagosilja i dešava se njihov duhovni napredak.

Energija spasioca (Tarak-šakti) je aktivirana na Adnja čakri Njegove Svetosti Sirijaka Valea, Gospodina Rendija Ekarantia i Njene Svetosti (Gospođe) Bavne Šinde u obliku Božanskog saveta. Bog može da uzme aspekt ili spasioca ili rušioca, u zavisnosti od potrebe. Energija spasioca je energija povezana sa spasiteljskim aspektom Boga i njena funkcija je da pomogne tragaocima u duhovnoj praksi.

Prstenovi različitih boja se vide oko njih zbog njihovih različitih Božanskih vrlina.

  1. Plavi prsten oko Njegove Svetosti Sirijaka Valea: Sam Bog vodi tragaoce, pa Njegova Svetost Sirijak Vale dobija Božanske smernice da obavlja misiju širenja Duhovnosti širom sveta. On pomaže tragaocima u njihovoj duhovnoj praksi.
  1. Žuti prsten oko Gospodina Rendija Ekarantia: Božanska svesnost (Čaitanija) je u gospodinu Rendiju Ekarantiu, tako da duhovno radoznali ljudi bivaju privučeni k njemu kada širi Duhovnost. Zahvaljujući njegovoj čežnji da širi Duhovnost i svojim Božanskim osobinama njegov govor utiče na njih na duhovnom nivou i oni započinju duhovnu praksu.
  1. Crveni prsten oko Njene Svetosti (Gospođe) Bavne Šinde: Njena Svetost (Gospođa) Bavna Šinde ima osobine vođe neophodne za obavljanje misije širenja Duhovnosti. Ona priprema tragaoce da uspostave i vode Božansko Kraljevstvo, koje će započeti 2023. godine.

3. Važnost prisustvovanja duhovnim radionicama

Iz gore navedenog možemo videti da prisustvovanje duhovnim radionicama koje vode duhovno napredni tragaoci ili Sveci obezbedjuje prednosti više od reči izgovorenih od strane voditelja. Različite vrste Božanskih suptilnih vibracija se prenose na tragaoce koji prisustvuju takvim radionicama. Ovi tragaoci mogu iskusiti korist ovih suptilnih vibracija kroz spiritualno iskustvo koje je daleko iznad njihovog nivoa duhovne prakse. Na primer, neko može da oseti prijatan miris bez ikakvog spoljašnjeg izvora, neko može da iskusi spontano meditativno stanje, Blaženstvo, itd. Ovakva iskustva pomažu u razvijanju vere u duhovnu dimenziju što pak inspiriše osobu da preduzme duhovnu  praksu. Božanska svesnost koju tragaoci dobijaju putem ovakvih radionica takođe obezbedjuje energiju i motivaciju da se uloži trud potrebni za duhovni rast. To je zato što saveti dobijeni od voditelja stvaraju utisak o duhovnoj praksi u podsvesti, što olakšava tragaocu da shvati važnost duhovne prakse na dubljem nivou, i počinje da ih praktikuje.

Sve vas koji želite da učinite brži duhovni napredak ohrabrujemo da prisustvujete duhovnim radionicama kako bi apsorbovali ove gore opisane prednosti. SSRF u saradnji sa Maharši Univerzitetom za Duhovnost održava dvodnevne i trodnevne radionice širom sveta i petodnevne radionice u Centru za Duhovno Istraživanje i Ašramu, u Goi, u Indiji. Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje jedne od naših radionica, molimo vas da posetite našu  stranicu za Duhovne radionice kako bi videli da li se neka radionica održava na, za vas, pogodnoj lokaciji.