Šta znači biti pod uticajem duhova ili biti zaposednut duhom (demonska zaposednutost)?

1. Definicija “biti pod uticajem duhova”

“Biti pod uticajem duhova” znači da se fizičko, mentalno, intelektualno ili duhovno funkcionisanje osobe, ili bilo koja kombinacija istih, promeni pod uticajem duhova koji za to samo koriste svoju crnu energiju. Duh nije preuzeo direktnu kontrolu nad umom ili intelektom osobe, jer ni na koji način nije uspeo da prodre u svest osobe.

 • Duhovi mogu ili da podstaknu ili zamagle sposobnosti osobe.

   

 • Kroz crnu energiju, duh može da izazove osip na koži osobe, može da podstakne negativno razmišljanje, ili da zamagli intelekt, što ne može da se objasni ni jednim vidljivim uzrokom. Na neki način, ovo je indirektno kontrolisanje osobe. Na primer, osoba jako voli da igra i to joj pričinjava veliku radost ali zbog problema sa osipom ne može da ide da igra. Na taj način duh izazove razočarenje kod ove osobe jer ne može da ide da igra, a to jako voli.

   

 • Uticaj duha na osobu korišćenjem crne energije može da se shvati ako to uporedimo sa upotrebom otrovnog gasa u prostoriji gde se osoba nalazi. To može da utiče na osobu na razne načine. Duh utiče na onu osobinu osobe koja najviše pomaže da duh ostvari svoj cilj, ili da pravi probleme osobi, ili da ispunjava svoje želje, ili da sprečava duhovnu praksu osobe itd. Važno je razumeti da je crna energija koju duhovi koriste ubojitija od najotrovnijeg gasa u smislu preciznosti, intenziteta, kao i dubine i trajanja radnje.

2. Definicija demonske zaposednutosti

Demonska zaposedutost je kad duhovi kontrolišu um (osećaje, misli) i intelekt (donošenje odluka) osobe mešajući se u njenu svest. Tako duhovi mogu da kontrolišu voljne i nevoljne radnje osobe.

 • Aktivnosti zaposednute osobe delimično ili potpuno kontroliše duh
 • Duh može da bude u telu osobe ili da kontroliše osobu čak i ako je izvan tela. Jednom kada se desi zaposednutost, intenzitet zaposednutosti može da bude isti bez obzira da li je zaposednutost kontrolisana izvan tela ili iznutra.
 • Čak i u slučaju zaposednutosti, duh uvek koristi crnu energiju jer crna energija je neraskidiv deo duha, baš kao što je Božanska svesnost (Čaitanija) neraskidiv deo Svetaca. Međutim duhovi ometaju osobu u želji da joj naškode kontrolišući um i intelekt osobe.
 • U skoro svim slučajevima, zaposednuta osoba ne zna da je zaposednuta, dok se to ne pokaže na dramatičan način slično kao u Holivudskom filmu “Egzorcizam Emili Rouz”.