Kako negativne energije zaposedaju osobu?

1. Uvod

Čin zaposedanja se uglavnom događa kroz četiri osnovna koraka. Oni mogu da traju  nekoliko trenutaka, ali ponekad i nekoliko meseci.

2. Analogija koja pokazuje kako negativne energije zaposedaju osobu

Castle

Mehanizam zaposedanja će bolje da se razume ako se uporedi sa zamkom koji je u stara vremena bio napadan i pod opsadom. Odbrambeni sistem zamka čine njegovi zidovi, strelci i zalihe hrane u magacinima kako bi mogli da dočekaju neprijatelja. Neprijatelj koji je osmislio opsadu strpljivo je morao da čeka ispred zamka, pokušavajući da ih oslabi izgladnjivanjem ili koristeći psihološke metode. Neprijatelj bi koristio svaku priliku da probije odbrambeni sistem zamka. Ceo  proces mogao je da traje vrlo dugo. No, jednom kada bi se probio u zamak, neprijatelj bi se koncentrisao na proširenje proboja i preuzimanje kontrole nad celim zamkom.

Ovo je u velikoj meri slično s načinom na koji negativne energije zaposedaju osobu i preuzimaju kontrolu nad njom. Ometana osoba je upravo kao zamak u navedenom primeru, a neprijatelj je predstavljen u vidu negativne energije.

3. Vreme potrebno za zaposedanje

Kao što je prethodno objašnjeno, čin zaposedanja može da se dogodi u nekoliko sekundi, ili može da traje i po nekoliko meseci, što zavisi od dva faktora:

  1. Slabost osobe koja se zaposeda. Misli se na nemoć na fizičkom ili mentalnom nivou.

  2. Upoređenje duhovnog nivoa duha i osobe koja je izabrana da bude zaposednuta. Negativne energije ne mogu da zaposednu osobu koja ima 10% viši duhovni nivo od njihovog. Vezano za članak, “Koliko duhovna energija pruža zaštini omotač od negativnih energija”. Negativne energije na višem duhovnom nivou mogu izuzetno lako da zaposednu osobu nižeg duhovnog nivoa od njihovog. Duhovni nivo stiče se duhovnom praksom.

Prvi korak: Stvaranje okoline za demonsko zaposedanje (slabljenje odbrambenog sistema zamka)

Duhovi najpre okruže osobu koju su izabrali kao pogodnu za zaposedanje. Time se stvara, ili koristi situacija kojom se destabilizuje um i slabi osoba. Takva situacija može biti na fizičkom ili mentalnom nivou.

  • Na fizičkom nivou, duhovi mogu da izazivaju, ili da iskoriste probleme kao što su kožni osipi. ili mogu da učine da beba plače celu noć, kako bi roditelji patili od nesanice. Tako iskoriste nastalu slabost da stvore sebi prostor za ulazak.

  • Na psihološkom nivou, utiču na jedan od sledećih načina :

– Koriste naše  mane ličnosti kao što su bes, strah, emotivna priroda i slično i pojačavajući ih, doprinose našoj ranjivosti. Što su mane veće, to je duhovima lakše da zaposednu osobu, što ubrzava celi proces zaposedanja. Duhovi su sposobni brže da zaposednu osobu u kojoj prevladava rađa-tama i koja ima mane kao neraspoloženje, nestabilnost, intenzivne želje i plašljivost. Oni nadigravaju naše mane podmuklim mislima koje destabilizuju našu svest.

– Ubacuju negativne misli, stvarajući sumnje o sebi i drugima, podstičući depresiju i izazivajući svađe u kući. Ovakve neispravne misli koje duhovi usađuju ljudima čine da se osoba loše ponaša. Osoba može značajno da odstupi od svog normalnog ponašanja i time da narušava ličnu mentalnu ravnotežu. Primer za ovo bio bi kada slobodna mlada žena dobije intenzivne seksualne misli i ispolji ih prema nepoznatom muškarcu. To može da dovede čak do njenog zlostavljanja i povećanja celokupnog problema. Drugi primer može biti finansijski gubitak hranitelja porodice, ili kada u porodici dođe do skandala.

Dakle, ili kroz fizičke ili kroz mentalne probleme, duhovi destabilizuju mentalnu ravnotežu osobe i time stvaraju ranjivost.

Drugi korak: Mesto ulaska (probijanje u zamak)

Kada osoba jednom ispolji slabost, negativne energije se pokrenu. Sledi nekoliko primera kako negativne nergije nalaze pogodan način da uđu u svest osobe.

Anger PD

Ličnost

Ako je ličnost zaposednute osobe slaba, negativne energije mogu da je zaposednu u bilo koje vreme. Osoba je veoma ranjiva kada treba da prevaziđe želje, strasti, ili kada je emotivna. U sadašnje vreme, nedostaje zajedništvo i kontrola između različitih tela osobe odnosno između suptilnog i fizičkog tela. U takvom stanju bilo koja negativna energija može da preuzme kontrolu nad osobom.

Ako osoba ima snažnu ličnost, negativne energije moraju da čekaju pogodan trenutak. Na primer, negativna energija može da  zaposedne inače poštenu osobu u trenutku kada ona čak i na kratko ima nepoštene misli.

Sleep

Slaba povezanost između fizičkog i suptilnog tela

Negativne energije mogu lako da zaposednu osobu kada je omotač fizičkog tela odvojen od omotača mentalnog tela, npr. u stanju sna, očaja, itd. U nekim slučajevima to može da se dogodi čak i u meditativnom stanju. Samo jače negativne energije mogu da iskoriste odvojenost fizičkog tela od suptilnog za vreme meditacije.

moon

U vreme prelaznih perioda u prirodi

Zapaženo je da su negativne energije aktivnije tokom prelaznih perioda kao što su sumrak, dani mladog i punog Meseca, za vreme mesečevih mena između uzlazne i silazne putanje Meseca, pomračenja, itd. Ovo su periodi kada postoji veća verovatnoća da ljudi mogu biti zaposednuti. Razloge za to objasnićemo u posebnom članku o Uticaju Meseca na ljude.

Clock

Doba dana

Negativne energije su najaktivnije između 12.00 i 2.00 sata ujutro. U to doba tama u okolini je najveća. Tada negativne energije započinju svoju duhovnu praksu kako bi dobili duhovnu snagu i crnu energiju.

Treći korak: Stvaranje centra (proširenje proboja)

Negativne energije olakšavaju zaposedanje, ili kontrolu nad osobom kroz crnu energiju. Crna energija je duhovno negativan/štetan vid energije. Negativna energija postavlja skladište u osobi kroz nešto što nazivamo ‘centrom’. Tu skladišti crnu energiju. Mesto koje negativne energije biraju za ‘centar’ je obično ranjiva tačka te osobe.

Negativne energije uglavnom najpre stvore centar na grubom fizičkom telu koje najlakše upija negativnu energiju. Uglavnom je to bilo koji deo tela zahvaćen nekom bolešću gde dolazi do povećanja rađa-tame koja se ispolji upravo razvojem bolesti. Na primer, upaljeni zglob, astmatična pluća, bes kao mana ličnosti, itd, postaju pogodno mesto za formiranje ‘centra’ duha .

Negativne energije ulivaju crnu energiju u fizičku, ili mentalnu ranu i doslovno je utvrđuju kao centar. Stvaranje odgovarajućeg centra može negativnim energijama da uzme mnogo godina.  Putem tog centra negativne energije dalje prenose crnu energiju na um i intelekt.

Četvrti korak: Preuzimanje kontrole

Negativna energija koja zaposeda, stvara omotač oko fizičkog tela zaposednute osobe svojim ličnim mentalnim, ili (intelekt) omotačima. Kao posledica, ti omotači  zaposednute osobe prestaju da funkcionišu. Osoba tada počinje da priča, hoda, misli i ponaša se u skladu sa novim omotačem koji je zapravo negativna energija koja je zaposela tu osobu.