Kako da smanjimo rizik od zaposedanja duhovima?

Sledi nekoliko predloga šta možemo da preduzmemo da smanjimo rizik od zaposednutosti duhovima.

Na duhovnom nivou:

  • Redovno obavljanje duhovne prakse: Kada redovno obavljamo duhovnu praksu prema šest  osnovnih principa naš duhovni nivo se povećava. Kao opšte pravilo, osoba je zaštićena od ometanja duhova koji su na duhovnom nivou 10% nižem od osobe koju ometaju. Stalno i progresivno povećavanje duhovne prakse jedini je siguran način da budemo zaštićeni od negativnih energija.
  • Primena duhovnih mera: Redovnom upotrebom duhovnih mera objašnjenim u našem članku o Duhovnom isceljivanju, takođe stičemo zaštitu od zaposednutosti.

Na psihološkom nivou:

  • Smanjivanjem mana karaktera: Mane kao što su bes, pohlepa i slično su kao rane na našem mentalnom telu. Duhovi najčešće koriste te mane kao mesta ulaska u naše suptilno telo, da bi stekli  kontrolu nad nama. O tome kako da prevaziđemo te nedostatke ličnosti možete da pročitate u članku ‘Uklanjanje mana karaktera’. Jedna od prednosti povećanja našeg duhovnog nivoa je što se uz povećanje duhovnog nivoa automatski smanjuju mane karaktera. Kada aktivno radimo na smanjivanju ličnih mana , smanjujemo mogućnost kontrole duhova nad nama.

Na fizičkom i psihološkom nivou:

  • Satvik aktivnosti:  Živeći više satvik  život, smanjujemo rizik od zaposednutosti duhovima. Obzirom da su duhovi uglavnom rađa – tama, ređe će zaposesti osobu koja vodi satvik  život.