Kratki uvod u galeriju “Kako izgledaju duhovi?”

U današnje vreme, slike duhova (negativnih energija) postale su uobičajena dizajnerska tema u reklamama, filmovima, ličnim stvarima, čak i u dečijim igračkama. Te slike su uglavnom proizvod mašte.

Duhovi su takođe postali tema nove grane turizma gde ljudi posećuju navodno zaposednute lokacije sa željom da vide, čuju ili osete duhove. Tokom istraživanja tih mesta, kao i u mnoštvu telvizijskih emisija o paranormalnom, ljudi pokušavaju da snime duhove putem fotografije, video i audio snimaka. Sve ovo ima svoja ograničenja, jer se na ovakvim snimcima može zabeležiti samo ono što je grubo i materijalno. Kao rezultat, nije moguće zabeležiti duhove u njihovoj stvarnoj formi koja je po prirodi suptilna.

Slike koje su opisane u ovoj galeriji su crteži zasnovani na duhovnom znanju i razlikuju se od crteža duhova na kakve obično nailazimo.

Crteži zasnovani na duhovnoj nauci koje ovde predstavljamo nisu rezultat mašte. Njih su nacrtali tragaoci sa razvijenim šestim čulom koji zapravo mogu da vide duhove u suptilnoj dimenziji. Zahvaljujući razvijenom šestom čulu, neki tragaoci su u mogućnosti da vide detaljnu formu i sposobnosti koje duh poseduje i crtaju ih kao deo svoje duhovne prakse na putu Bogospoznaje.

Zbog toga su ovi crteži zasnovani na duhovnoj nauci drugačiji od crteža vidovitih umetnika. Razlika je u tome što umetnik vidovnjak crta kao medijum, dok su kod umetnika suptilne dimenzije ovi crteži deo duhovne prakse koju obavljaju i kroz sam čin crtanja duhovno napreduju.

Namera objavljivanja ove galerije je da pomognemo čitaocima da upoznaju različite vrste duhova, njihove karakteristike, različitosti u njihovom pojavljivanju, ponašanju i snazi.

Ova kolekcija crteža zasnovanih na duhovnom znanju nastala je u periodu od 2001. do 2002. godine.

Klikom na bilo koji od ovih crteža zasnovanih na duhovnoj znanju odvešće Vas na stranicu na kojoj je ta vrsta negativne energije detaljnije opisana.