Research

 • Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

    Sadržaj1. Uvod2. Slika običnog duha (Bhuta) 3. Glavne karakteristike običnog duha 3.1 Mesto boravka na Zemlji 3.2 Oblici pojavljivanja običnog duha  3.3 Mentalne karakteristikee običnog duha  3.4 Duhovne osobine običnog duha 4. Kako obični duhovi napadaju ljude? 4.1 Na koji način prave probleme: 4.2 Kroz okruženje4.3 Materijalno/Svetovno 4.4 Na fizičkom nivou 4.5 Na mentalnom … Continue reading Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

 • Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

  Kroz proučavanje zaposednutosti, osoba može da dobije neki nagoveštaj o tome koja vrsta duha je zaposeda. To može da se vidi proučavanjem karaktera, ponašanja i misli koje se ispoljavaju u osobi. Ipak, da bi bili potpuno sigurni, potrebna je konsultacija sa Svecem. Molimo vas pogledajte tabelu sa vrstama duhova koja pokazuje verovatnoću ometanja, ili zaposednutosti … Continue reading Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

 • Ako duhovi rade duhovnu praksu, zašto onda ne postanu bolja bića?

  Postoji mnogo razlika između tragaoca i duha koji radi duhovnu praksu. Različite namere: Glavna razlika je u nameri koja stoji iza obavljanja duhovne prakse. Tragalac ima nameru da mu se razgrade pet čula, um i intelekt na putu Bogospoznaje. Pod razgrađivanjem pet čula, uma i intelekta podrazumevamo identifikovanje sa Dušom ili Bogom u nama, tokom svih aktivnosti … Continue reading Ako duhovi rade duhovnu praksu, zašto onda ne postanu bolja bića?

 • Neke karakteristike duhova

  1. Da li duhovi imaju pol, tj. da li su oni muškog ili ženskog roda? Negativne energije nemaju fizičko telo pa zbog toga nemaju ni rod. Što se tiče izgleda njihovih suptilnih formi i psiholoških karakteristika, mogu da budu muške i ženske forme. Na primer, Ženski Goblin (Hadal), Đakin i Veštica (Četkin) su ženske forme, dok su Mantrici generalno muške forme. … Continue reading Neke karakteristike duhova

 • Vrsta duha – Veštica (Četkin)

    Sadržaj1. Uvod2. Slika Veštice (Četkin)3.Glavne karakteristike veštice (Četkin)4. Mere 1. Uvod   Relativna duhovna snaga veštice (Četkin) je 1000  u poređenju sa snagom običnog duha koja iznosi 1, na skali relativne snage. Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak: ‘Vrste duhova’. U današnje vreme i do 2025.godine oko 2% ljudi je pod uticajem … Continue reading Vrsta duha – Veštica (Četkin)

 • Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

  Većina životinja ima sposobnost da može da oseti suptilnu dimenziju. Kao primer, za ovaj fenomen možemo da navedemo slučaj kada su sve životinje na plaži Patanangala u Nacionalnom parku Jala u Sri Lanki napustile obalu i otišle na veću nadmorsku visinu neposredno pre udara cunamija 2004. godine. Približno šezdeset posetilaca ovog Nacionalnog parka je izgubilo … Continue reading Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

 • Vrsta duha – Đakin

  Sadržaj1. Uvod2. Crtež Đakina3. Glavne karakteristike Đakina4. Duhovni lekovi 1. Uvod Đakin je peti u hijerarhiji  duhova  prema svojoj duhovnoj snazi. Njegova relativna duhovna snaga je 1000. (Za bolje razumevanje molimo da pogledate članak ‘Vrste duhova’). Iako je njegova duhovna snaga jednaka snazi ženskog goblina (Hadal), mi smo ih ipak svrstali u duhove  višeg nivoa … Continue reading Vrsta duha – Đakin

 • Gde duhovi (negativne energije) obitavaju?

  Sadržaj 1. Gde duhovi obitavaju?2. Region iz koga potiču prema duhovnoj moći3. Kretanje negativnih energija među regionima4. Gde na Zemlji ima duhova?5. Šta možemo da učinimo da bismo se zaštitili od duhova?  1. Gde duhovi obitavaju? Negativne energije se nalaze uglavnom u Čistilištu (Buvalok) i Paklu (Patal). Odatle oni nastanjuju i Zemlju i zaposedaju, ili utiču na ljudska bića. 2. Region iz koga … Continue reading Gde duhovi (negativne energije) obitavaju?

 • Mantrik

  Snažna negativna energija (Mantrik) Sadržaj1. Uvod2. Slika snažne negativne energije (Mantrika)3. Glavne karakteristike Mantrika3.1 Mesto boravka  Mantrika3.2 Fizičke karakteristike Mantrika3.3 Mentalne karakteristike Mantrika3.4 Duhovne karakteristike Mantrika3.4.1 Duhovna praksa3.4.2 Ostale duhovne karakteristike 4. Kako Mantrici utiču na ljudska bića? 4.1 Putem okoline4.2 Na fizičkom nivou4.3 Na mentalnom nivou4.4 Na duhovnom nivou5. Mera6. Rezime 1. Uvod Snažne … Continue reading Mantrik

 • Vrsta duha – Avet (Pišać)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika duha (Pišaća)3. Glavne osobine duha (Pišaća)4. Mere duhovnog isceljivanja 1. Uvod Relativna duhovna snaga duha (Pišaća) je 10.000. (Realativna duhovna snaga duha najnižeg nivoa – običnog duha je 1). Za bolje razumevanje molimo vas da pogledate članak – Vrste duhova. U sadašnje vreme pa sve do 2025.godine oko 4% svetske populacije će biti zaposednuto njima ili … Continue reading Vrsta duha – Avet (Pišać)

 • Kako izgledaju duhovi – galerija

  Kratki uvod u galeriju “Kako izgledaju duhovi?” U današnje vreme, slike duhova (negativnih energija) postale su uobičajena dizajnerska tema u reklamama, filmovima, ličnim stvarima, čak i u dečijim igračkama. Te slike su uglavnom proizvod mašte. Duhovi su takođe postali tema nove grane turizma gde ljudi posećuju navodno zaposednute lokacije sa željom da vide, čuju ili osete duhove. … Continue reading Kako izgledaju duhovi – galerija

 • Crna zmija (Kala Nag)

  Sadržaj1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag)2. Slika Crne zmije (Kala Nag)3. Glavne karakteristike Crne zmije (Kala Nag)4. Mere duhovnog isceljivanja 1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag) Crna zmija (Kala  Nag) treća je po redu u hijerarhiji duhova, ako se gleda od najslabijeg. Relativna duhovna snaga Crne zmije iznosi 100 jedinica. (Za bolje razumevanje molimo vas … Continue reading Crna zmija (Kala Nag)

 • Ženski goblin (hadal)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika ženskog goblina (hadala)3. Glavne osobine ženskog goblina (hadal-a)4. Duhovne mere 1. Uvod Ženski goblin (hadal) se prema svojoj duhovnoj snazi nalazi na četvrtom mestu u hijerarhiji duhova. Njihova relativna duhovna snaga je 1000 u poređenju s običnim duhom čija je snaga 1. Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak ‘Vrste duhova’. … Continue reading Ženski goblin (hadal)

 • Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

  Sadržaj1. Šta su duhovi? 2. Šta odlučuje kuda idemo i šta postajemo posle smrti?3. Ko će verovatno da postane duh?4. Ko ne postaje duh?5. Duhovni nivo i duhovi 1. Šta su duhovi? Kada osoba umre, samo njeno fizičko telo prestane da postoji. Njeno suptilno telo (koje se sastoji od podsvesnog uma, intelekta, ega i duše, … Continue reading Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

 • Vrsta duha – Demon (Rakšas)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika demona3. Glavne karakteristike demona3.1 Prebivalište na Zemlji:3.2 Fizičke osobine demona3.3 Mentalne karakteristike demona3.4 Duhovne karakteristike demona4. Kako demoni ometaju ljude?4.1 Kroz okruženje4.2 Materijalni/svetovni nivo4.3 Na fizičkom nivou4.4 Na mentalnom nivou5. Mere 1. Uvod Prema duhovnoj snazi demon je drugi u hijerarhiji duhova. Kategorija demona uključuje grupu duhova poznatu kao Rakšasi i Asuri. … Continue reading Vrsta duha – Demon (Rakšas)

Suggested Research

 • Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

    Sadržaj1. Uvod2. Slika običnog duha (Bhuta) 3. Glavne karakteristike običnog duha 3.1 Mesto boravka na Zemlji 3.2 Oblici pojavljivanja običnog duha  3.3 Mentalne karakteristikee običnog duha  3.4 Duhovne osobine običnog duha 4. Kako obični duhovi napadaju ljude? 4.1 Na koji način prave probleme: 4.2 Kroz okruženje4.3 Materijalno/Svetovno 4.4 Na fizičkom nivou 4.5 Na mentalnom … Continue reading Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

 • Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

  Kroz proučavanje zaposednutosti, osoba može da dobije neki nagoveštaj o tome koja vrsta duha je zaposeda. To može da se vidi proučavanjem karaktera, ponašanja i misli koje se ispoljavaju u osobi. Ipak, da bi bili potpuno sigurni, potrebna je konsultacija sa Svecem. Molimo vas pogledajte tabelu sa vrstama duhova koja pokazuje verovatnoću ometanja, ili zaposednutosti … Continue reading Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

 • Ako duhovi rade duhovnu praksu, zašto onda ne postanu bolja bića?

  Postoji mnogo razlika između tragaoca i duha koji radi duhovnu praksu. Različite namere: Glavna razlika je u nameri koja stoji iza obavljanja duhovne prakse. Tragalac ima nameru da mu se razgrade pet čula, um i intelekt na putu Bogospoznaje. Pod razgrađivanjem pet čula, uma i intelekta podrazumevamo identifikovanje sa Dušom ili Bogom u nama, tokom svih aktivnosti … Continue reading Ako duhovi rade duhovnu praksu, zašto onda ne postanu bolja bića?

 • Neke karakteristike duhova

  1. Da li duhovi imaju pol, tj. da li su oni muškog ili ženskog roda? Negativne energije nemaju fizičko telo pa zbog toga nemaju ni rod. Što se tiče izgleda njihovih suptilnih formi i psiholoških karakteristika, mogu da budu muške i ženske forme. Na primer, Ženski Goblin (Hadal), Đakin i Veštica (Četkin) su ženske forme, dok su Mantrici generalno muške forme. … Continue reading Neke karakteristike duhova

 • Vrsta duha – Veštica (Četkin)

    Sadržaj1. Uvod2. Slika Veštice (Četkin)3.Glavne karakteristike veštice (Četkin)4. Mere 1. Uvod   Relativna duhovna snaga veštice (Četkin) je 1000  u poređenju sa snagom običnog duha koja iznosi 1, na skali relativne snage. Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak: ‘Vrste duhova’. U današnje vreme i do 2025.godine oko 2% ljudi je pod uticajem … Continue reading Vrsta duha – Veštica (Četkin)

 • Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

  Većina životinja ima sposobnost da može da oseti suptilnu dimenziju. Kao primer, za ovaj fenomen možemo da navedemo slučaj kada su sve životinje na plaži Patanangala u Nacionalnom parku Jala u Sri Lanki napustile obalu i otišle na veću nadmorsku visinu neposredno pre udara cunamija 2004. godine. Približno šezdeset posetilaca ovog Nacionalnog parka je izgubilo … Continue reading Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

 • Vrsta duha – Đakin

  Sadržaj1. Uvod2. Crtež Đakina3. Glavne karakteristike Đakina4. Duhovni lekovi 1. Uvod Đakin je peti u hijerarhiji  duhova  prema svojoj duhovnoj snazi. Njegova relativna duhovna snaga je 1000. (Za bolje razumevanje molimo da pogledate članak ‘Vrste duhova’). Iako je njegova duhovna snaga jednaka snazi ženskog goblina (Hadal), mi smo ih ipak svrstali u duhove  višeg nivoa … Continue reading Vrsta duha – Đakin

 • Gde duhovi (negativne energije) obitavaju?

  Sadržaj 1. Gde duhovi obitavaju?2. Region iz koga potiču prema duhovnoj moći3. Kretanje negativnih energija među regionima4. Gde na Zemlji ima duhova?5. Šta možemo da učinimo da bismo se zaštitili od duhova?  1. Gde duhovi obitavaju? Negativne energije se nalaze uglavnom u Čistilištu (Buvalok) i Paklu (Patal). Odatle oni nastanjuju i Zemlju i zaposedaju, ili utiču na ljudska bića. 2. Region iz koga … Continue reading Gde duhovi (negativne energije) obitavaju?

 • Mantrik

  Snažna negativna energija (Mantrik) Sadržaj1. Uvod2. Slika snažne negativne energije (Mantrika)3. Glavne karakteristike Mantrika3.1 Mesto boravka  Mantrika3.2 Fizičke karakteristike Mantrika3.3 Mentalne karakteristike Mantrika3.4 Duhovne karakteristike Mantrika3.4.1 Duhovna praksa3.4.2 Ostale duhovne karakteristike 4. Kako Mantrici utiču na ljudska bića? 4.1 Putem okoline4.2 Na fizičkom nivou4.3 Na mentalnom nivou4.4 Na duhovnom nivou5. Mera6. Rezime 1. Uvod Snažne … Continue reading Mantrik

 • Vrsta duha – Avet (Pišać)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika duha (Pišaća)3. Glavne osobine duha (Pišaća)4. Mere duhovnog isceljivanja 1. Uvod Relativna duhovna snaga duha (Pišaća) je 10.000. (Realativna duhovna snaga duha najnižeg nivoa – običnog duha je 1). Za bolje razumevanje molimo vas da pogledate članak – Vrste duhova. U sadašnje vreme pa sve do 2025.godine oko 4% svetske populacije će biti zaposednuto njima ili … Continue reading Vrsta duha – Avet (Pišać)

 • Kako izgledaju duhovi – galerija

  Kratki uvod u galeriju “Kako izgledaju duhovi?” U današnje vreme, slike duhova (negativnih energija) postale su uobičajena dizajnerska tema u reklamama, filmovima, ličnim stvarima, čak i u dečijim igračkama. Te slike su uglavnom proizvod mašte. Duhovi su takođe postali tema nove grane turizma gde ljudi posećuju navodno zaposednute lokacije sa željom da vide, čuju ili osete duhove. … Continue reading Kako izgledaju duhovi – galerija

 • Crna zmija (Kala Nag)

  Sadržaj1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag)2. Slika Crne zmije (Kala Nag)3. Glavne karakteristike Crne zmije (Kala Nag)4. Mere duhovnog isceljivanja 1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag) Crna zmija (Kala  Nag) treća je po redu u hijerarhiji duhova, ako se gleda od najslabijeg. Relativna duhovna snaga Crne zmije iznosi 100 jedinica. (Za bolje razumevanje molimo vas … Continue reading Crna zmija (Kala Nag)

 • Ženski goblin (hadal)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika ženskog goblina (hadala)3. Glavne osobine ženskog goblina (hadal-a)4. Duhovne mere 1. Uvod Ženski goblin (hadal) se prema svojoj duhovnoj snazi nalazi na četvrtom mestu u hijerarhiji duhova. Njihova relativna duhovna snaga je 1000 u poređenju s običnim duhom čija je snaga 1. Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak ‘Vrste duhova’. … Continue reading Ženski goblin (hadal)

 • Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

  Sadržaj1. Šta su duhovi? 2. Šta odlučuje kuda idemo i šta postajemo posle smrti?3. Ko će verovatno da postane duh?4. Ko ne postaje duh?5. Duhovni nivo i duhovi 1. Šta su duhovi? Kada osoba umre, samo njeno fizičko telo prestane da postoji. Njeno suptilno telo (koje se sastoji od podsvesnog uma, intelekta, ega i duše, … Continue reading Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

 • Vrsta duha – Demon (Rakšas)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika demona3. Glavne karakteristike demona3.1 Prebivalište na Zemlji:3.2 Fizičke osobine demona3.3 Mentalne karakteristike demona3.4 Duhovne karakteristike demona4. Kako demoni ometaju ljude?4.1 Kroz okruženje4.2 Materijalni/svetovni nivo4.3 Na fizičkom nivou4.4 Na mentalnom nivou5. Mere 1. Uvod Prema duhovnoj snazi demon je drugi u hijerarhiji duhova. Kategorija demona uključuje grupu duhova poznatu kao Rakšasi i Asuri. … Continue reading Vrsta duha – Demon (Rakšas)

Spiritual experience

 • Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

    Sadržaj1. Uvod2. Slika običnog duha (Bhuta) 3. Glavne karakteristike običnog duha 3.1 Mesto boravka na Zemlji 3.2 Oblici pojavljivanja običnog duha  3.3 Mentalne karakteristikee običnog duha  3.4 Duhovne osobine običnog duha 4. Kako obični duhovi napadaju ljude? 4.1 Na koji način prave probleme: 4.2 Kroz okruženje4.3 Materijalno/Svetovno 4.4 Na fizičkom nivou 4.5 Na mentalnom … Continue reading Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

 • Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

  Kroz proučavanje zaposednutosti, osoba može da dobije neki nagoveštaj o tome koja vrsta duha je zaposeda. To može da se vidi proučavanjem karaktera, ponašanja i misli koje se ispoljavaju u osobi. Ipak, da bi bili potpuno sigurni, potrebna je konsultacija sa Svecem. Molimo vas pogledajte tabelu sa vrstama duhova koja pokazuje verovatnoću ometanja, ili zaposednutosti … Continue reading Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

 • Ako duhovi rade duhovnu praksu, zašto onda ne postanu bolja bića?

  Postoji mnogo razlika između tragaoca i duha koji radi duhovnu praksu. Različite namere: Glavna razlika je u nameri koja stoji iza obavljanja duhovne prakse. Tragalac ima nameru da mu se razgrade pet čula, um i intelekt na putu Bogospoznaje. Pod razgrađivanjem pet čula, uma i intelekta podrazumevamo identifikovanje sa Dušom ili Bogom u nama, tokom svih aktivnosti … Continue reading Ako duhovi rade duhovnu praksu, zašto onda ne postanu bolja bića?

 • Neke karakteristike duhova

  1. Da li duhovi imaju pol, tj. da li su oni muškog ili ženskog roda? Negativne energije nemaju fizičko telo pa zbog toga nemaju ni rod. Što se tiče izgleda njihovih suptilnih formi i psiholoških karakteristika, mogu da budu muške i ženske forme. Na primer, Ženski Goblin (Hadal), Đakin i Veštica (Četkin) su ženske forme, dok su Mantrici generalno muške forme. … Continue reading Neke karakteristike duhova

 • Vrsta duha – Veštica (Četkin)

    Sadržaj1. Uvod2. Slika Veštice (Četkin)3.Glavne karakteristike veštice (Četkin)4. Mere 1. Uvod   Relativna duhovna snaga veštice (Četkin) je 1000  u poređenju sa snagom običnog duha koja iznosi 1, na skali relativne snage. Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak: ‘Vrste duhova’. U današnje vreme i do 2025.godine oko 2% ljudi je pod uticajem … Continue reading Vrsta duha – Veštica (Četkin)

 • Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

  Većina životinja ima sposobnost da može da oseti suptilnu dimenziju. Kao primer, za ovaj fenomen možemo da navedemo slučaj kada su sve životinje na plaži Patanangala u Nacionalnom parku Jala u Sri Lanki napustile obalu i otišle na veću nadmorsku visinu neposredno pre udara cunamija 2004. godine. Približno šezdeset posetilaca ovog Nacionalnog parka je izgubilo … Continue reading Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

 • Vrsta duha – Đakin

  Sadržaj1. Uvod2. Crtež Đakina3. Glavne karakteristike Đakina4. Duhovni lekovi 1. Uvod Đakin je peti u hijerarhiji  duhova  prema svojoj duhovnoj snazi. Njegova relativna duhovna snaga je 1000. (Za bolje razumevanje molimo da pogledate članak ‘Vrste duhova’). Iako je njegova duhovna snaga jednaka snazi ženskog goblina (Hadal), mi smo ih ipak svrstali u duhove  višeg nivoa … Continue reading Vrsta duha – Đakin

 • Gde duhovi (negativne energije) obitavaju?

  Sadržaj 1. Gde duhovi obitavaju?2. Region iz koga potiču prema duhovnoj moći3. Kretanje negativnih energija među regionima4. Gde na Zemlji ima duhova?5. Šta možemo da učinimo da bismo se zaštitili od duhova?  1. Gde duhovi obitavaju? Negativne energije se nalaze uglavnom u Čistilištu (Buvalok) i Paklu (Patal). Odatle oni nastanjuju i Zemlju i zaposedaju, ili utiču na ljudska bića. 2. Region iz koga … Continue reading Gde duhovi (negativne energije) obitavaju?

 • Mantrik

  Snažna negativna energija (Mantrik) Sadržaj1. Uvod2. Slika snažne negativne energije (Mantrika)3. Glavne karakteristike Mantrika3.1 Mesto boravka  Mantrika3.2 Fizičke karakteristike Mantrika3.3 Mentalne karakteristike Mantrika3.4 Duhovne karakteristike Mantrika3.4.1 Duhovna praksa3.4.2 Ostale duhovne karakteristike 4. Kako Mantrici utiču na ljudska bića? 4.1 Putem okoline4.2 Na fizičkom nivou4.3 Na mentalnom nivou4.4 Na duhovnom nivou5. Mera6. Rezime 1. Uvod Snažne … Continue reading Mantrik

 • Vrsta duha – Avet (Pišać)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika duha (Pišaća)3. Glavne osobine duha (Pišaća)4. Mere duhovnog isceljivanja 1. Uvod Relativna duhovna snaga duha (Pišaća) je 10.000. (Realativna duhovna snaga duha najnižeg nivoa – običnog duha je 1). Za bolje razumevanje molimo vas da pogledate članak – Vrste duhova. U sadašnje vreme pa sve do 2025.godine oko 4% svetske populacije će biti zaposednuto njima ili … Continue reading Vrsta duha – Avet (Pišać)

 • Kako izgledaju duhovi – galerija

  Kratki uvod u galeriju “Kako izgledaju duhovi?” U današnje vreme, slike duhova (negativnih energija) postale su uobičajena dizajnerska tema u reklamama, filmovima, ličnim stvarima, čak i u dečijim igračkama. Te slike su uglavnom proizvod mašte. Duhovi su takođe postali tema nove grane turizma gde ljudi posećuju navodno zaposednute lokacije sa željom da vide, čuju ili osete duhove. … Continue reading Kako izgledaju duhovi – galerija

 • Crna zmija (Kala Nag)

  Sadržaj1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag)2. Slika Crne zmije (Kala Nag)3. Glavne karakteristike Crne zmije (Kala Nag)4. Mere duhovnog isceljivanja 1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag) Crna zmija (Kala  Nag) treća je po redu u hijerarhiji duhova, ako se gleda od najslabijeg. Relativna duhovna snaga Crne zmije iznosi 100 jedinica. (Za bolje razumevanje molimo vas … Continue reading Crna zmija (Kala Nag)

 • Ženski goblin (hadal)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika ženskog goblina (hadala)3. Glavne osobine ženskog goblina (hadal-a)4. Duhovne mere 1. Uvod Ženski goblin (hadal) se prema svojoj duhovnoj snazi nalazi na četvrtom mestu u hijerarhiji duhova. Njihova relativna duhovna snaga je 1000 u poređenju s običnim duhom čija je snaga 1. Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak ‘Vrste duhova’. … Continue reading Ženski goblin (hadal)

 • Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

  Sadržaj1. Šta su duhovi? 2. Šta odlučuje kuda idemo i šta postajemo posle smrti?3. Ko će verovatno da postane duh?4. Ko ne postaje duh?5. Duhovni nivo i duhovi 1. Šta su duhovi? Kada osoba umre, samo njeno fizičko telo prestane da postoji. Njeno suptilno telo (koje se sastoji od podsvesnog uma, intelekta, ega i duše, … Continue reading Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

 • Vrsta duha – Demon (Rakšas)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika demona3. Glavne karakteristike demona3.1 Prebivalište na Zemlji:3.2 Fizičke osobine demona3.3 Mentalne karakteristike demona3.4 Duhovne karakteristike demona4. Kako demoni ometaju ljude?4.1 Kroz okruženje4.2 Materijalni/svetovni nivo4.3 Na fizičkom nivou4.4 Na mentalnom nivou5. Mere 1. Uvod Prema duhovnoj snazi demon je drugi u hijerarhiji duhova. Kategorija demona uključuje grupu duhova poznatu kao Rakšasi i Asuri. … Continue reading Vrsta duha – Demon (Rakšas)

Case Studies

 • Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

    Sadržaj1. Uvod2. Slika običnog duha (Bhuta) 3. Glavne karakteristike običnog duha 3.1 Mesto boravka na Zemlji 3.2 Oblici pojavljivanja običnog duha  3.3 Mentalne karakteristikee običnog duha  3.4 Duhovne osobine običnog duha 4. Kako obični duhovi napadaju ljude? 4.1 Na koji način prave probleme: 4.2 Kroz okruženje4.3 Materijalno/Svetovno 4.4 Na fizičkom nivou 4.5 Na mentalnom … Continue reading Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

 • Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

  Kroz proučavanje zaposednutosti, osoba može da dobije neki nagoveštaj o tome koja vrsta duha je zaposeda. To može da se vidi proučavanjem karaktera, ponašanja i misli koje se ispoljavaju u osobi. Ipak, da bi bili potpuno sigurni, potrebna je konsultacija sa Svecem. Molimo vas pogledajte tabelu sa vrstama duhova koja pokazuje verovatnoću ometanja, ili zaposednutosti … Continue reading Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

 • Ako duhovi rade duhovnu praksu, zašto onda ne postanu bolja bića?

  Postoji mnogo razlika između tragaoca i duha koji radi duhovnu praksu. Različite namere: Glavna razlika je u nameri koja stoji iza obavljanja duhovne prakse. Tragalac ima nameru da mu se razgrade pet čula, um i intelekt na putu Bogospoznaje. Pod razgrađivanjem pet čula, uma i intelekta podrazumevamo identifikovanje sa Dušom ili Bogom u nama, tokom svih aktivnosti … Continue reading Ako duhovi rade duhovnu praksu, zašto onda ne postanu bolja bića?

 • Neke karakteristike duhova

  1. Da li duhovi imaju pol, tj. da li su oni muškog ili ženskog roda? Negativne energije nemaju fizičko telo pa zbog toga nemaju ni rod. Što se tiče izgleda njihovih suptilnih formi i psiholoških karakteristika, mogu da budu muške i ženske forme. Na primer, Ženski Goblin (Hadal), Đakin i Veštica (Četkin) su ženske forme, dok su Mantrici generalno muške forme. … Continue reading Neke karakteristike duhova

 • Vrsta duha – Veštica (Četkin)

    Sadržaj1. Uvod2. Slika Veštice (Četkin)3.Glavne karakteristike veštice (Četkin)4. Mere 1. Uvod   Relativna duhovna snaga veštice (Četkin) je 1000  u poređenju sa snagom običnog duha koja iznosi 1, na skali relativne snage. Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak: ‘Vrste duhova’. U današnje vreme i do 2025.godine oko 2% ljudi je pod uticajem … Continue reading Vrsta duha – Veštica (Četkin)

 • Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

  Većina životinja ima sposobnost da može da oseti suptilnu dimenziju. Kao primer, za ovaj fenomen možemo da navedemo slučaj kada su sve životinje na plaži Patanangala u Nacionalnom parku Jala u Sri Lanki napustile obalu i otišle na veću nadmorsku visinu neposredno pre udara cunamija 2004. godine. Približno šezdeset posetilaca ovog Nacionalnog parka je izgubilo … Continue reading Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

 • Vrsta duha – Đakin

  Sadržaj1. Uvod2. Crtež Đakina3. Glavne karakteristike Đakina4. Duhovni lekovi 1. Uvod Đakin je peti u hijerarhiji  duhova  prema svojoj duhovnoj snazi. Njegova relativna duhovna snaga je 1000. (Za bolje razumevanje molimo da pogledate članak ‘Vrste duhova’). Iako je njegova duhovna snaga jednaka snazi ženskog goblina (Hadal), mi smo ih ipak svrstali u duhove  višeg nivoa … Continue reading Vrsta duha – Đakin

 • Gde duhovi (negativne energije) obitavaju?

  Sadržaj 1. Gde duhovi obitavaju?2. Region iz koga potiču prema duhovnoj moći3. Kretanje negativnih energija među regionima4. Gde na Zemlji ima duhova?5. Šta možemo da učinimo da bismo se zaštitili od duhova?  1. Gde duhovi obitavaju? Negativne energije se nalaze uglavnom u Čistilištu (Buvalok) i Paklu (Patal). Odatle oni nastanjuju i Zemlju i zaposedaju, ili utiču na ljudska bića. 2. Region iz koga … Continue reading Gde duhovi (negativne energije) obitavaju?

 • Mantrik

  Snažna negativna energija (Mantrik) Sadržaj1. Uvod2. Slika snažne negativne energije (Mantrika)3. Glavne karakteristike Mantrika3.1 Mesto boravka  Mantrika3.2 Fizičke karakteristike Mantrika3.3 Mentalne karakteristike Mantrika3.4 Duhovne karakteristike Mantrika3.4.1 Duhovna praksa3.4.2 Ostale duhovne karakteristike 4. Kako Mantrici utiču na ljudska bića? 4.1 Putem okoline4.2 Na fizičkom nivou4.3 Na mentalnom nivou4.4 Na duhovnom nivou5. Mera6. Rezime 1. Uvod Snažne … Continue reading Mantrik

 • Vrsta duha – Avet (Pišać)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika duha (Pišaća)3. Glavne osobine duha (Pišaća)4. Mere duhovnog isceljivanja 1. Uvod Relativna duhovna snaga duha (Pišaća) je 10.000. (Realativna duhovna snaga duha najnižeg nivoa – običnog duha je 1). Za bolje razumevanje molimo vas da pogledate članak – Vrste duhova. U sadašnje vreme pa sve do 2025.godine oko 4% svetske populacije će biti zaposednuto njima ili … Continue reading Vrsta duha – Avet (Pišać)

 • Kako izgledaju duhovi – galerija

  Kratki uvod u galeriju “Kako izgledaju duhovi?” U današnje vreme, slike duhova (negativnih energija) postale su uobičajena dizajnerska tema u reklamama, filmovima, ličnim stvarima, čak i u dečijim igračkama. Te slike su uglavnom proizvod mašte. Duhovi su takođe postali tema nove grane turizma gde ljudi posećuju navodno zaposednute lokacije sa željom da vide, čuju ili osete duhove. … Continue reading Kako izgledaju duhovi – galerija

 • Crna zmija (Kala Nag)

  Sadržaj1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag)2. Slika Crne zmije (Kala Nag)3. Glavne karakteristike Crne zmije (Kala Nag)4. Mere duhovnog isceljivanja 1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag) Crna zmija (Kala  Nag) treća je po redu u hijerarhiji duhova, ako se gleda od najslabijeg. Relativna duhovna snaga Crne zmije iznosi 100 jedinica. (Za bolje razumevanje molimo vas … Continue reading Crna zmija (Kala Nag)

 • Ženski goblin (hadal)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika ženskog goblina (hadala)3. Glavne osobine ženskog goblina (hadal-a)4. Duhovne mere 1. Uvod Ženski goblin (hadal) se prema svojoj duhovnoj snazi nalazi na četvrtom mestu u hijerarhiji duhova. Njihova relativna duhovna snaga je 1000 u poređenju s običnim duhom čija je snaga 1. Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak ‘Vrste duhova’. … Continue reading Ženski goblin (hadal)

 • Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

  Sadržaj1. Šta su duhovi? 2. Šta odlučuje kuda idemo i šta postajemo posle smrti?3. Ko će verovatno da postane duh?4. Ko ne postaje duh?5. Duhovni nivo i duhovi 1. Šta su duhovi? Kada osoba umre, samo njeno fizičko telo prestane da postoji. Njeno suptilno telo (koje se sastoji od podsvesnog uma, intelekta, ega i duše, … Continue reading Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

 • Vrsta duha – Demon (Rakšas)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika demona3. Glavne karakteristike demona3.1 Prebivalište na Zemlji:3.2 Fizičke osobine demona3.3 Mentalne karakteristike demona3.4 Duhovne karakteristike demona4. Kako demoni ometaju ljude?4.1 Kroz okruženje4.2 Materijalni/svetovni nivo4.3 Na fizičkom nivou4.4 Na mentalnom nivou5. Mere 1. Uvod Prema duhovnoj snazi demon je drugi u hijerarhiji duhova. Kategorija demona uključuje grupu duhova poznatu kao Rakšasi i Asuri. … Continue reading Vrsta duha – Demon (Rakšas)

 • Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

    Sadržaj1. Uvod2. Slika običnog duha (Bhuta) 3. Glavne karakteristike običnog duha 3.1 Mesto boravka na Zemlji 3.2 Oblici pojavljivanja običnog duha  3.3 Mentalne karakteristikee običnog duha  3.4 Duhovne osobine običnog duha 4. Kako obični duhovi napadaju ljude? 4.1 Na koji način prave probleme: 4.2 Kroz okruženje4.3 Materijalno/Svetovno 4.4 Na fizičkom nivou 4.5 Na mentalnom … Continue reading Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

 • Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

  Kroz proučavanje zaposednutosti, osoba može da dobije neki nagoveštaj o tome koja vrsta duha je zaposeda. To može da se vidi proučavanjem karaktera, ponašanja i misli koje se ispoljavaju u osobi. Ipak, da bi bili potpuno sigurni, potrebna je konsultacija sa Svecem. Molimo vas pogledajte tabelu sa vrstama duhova koja pokazuje verovatnoću ometanja, ili zaposednutosti … Continue reading Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

 • Ako duhovi rade duhovnu praksu, zašto onda ne postanu bolja bića?

  Postoji mnogo razlika između tragaoca i duha koji radi duhovnu praksu. Različite namere: Glavna razlika je u nameri koja stoji iza obavljanja duhovne prakse. Tragalac ima nameru da mu se razgrade pet čula, um i intelekt na putu Bogospoznaje. Pod razgrađivanjem pet čula, uma i intelekta podrazumevamo identifikovanje sa Dušom ili Bogom u nama, tokom svih aktivnosti … Continue reading Ako duhovi rade duhovnu praksu, zašto onda ne postanu bolja bića?

 • Neke karakteristike duhova

  1. Da li duhovi imaju pol, tj. da li su oni muškog ili ženskog roda? Negativne energije nemaju fizičko telo pa zbog toga nemaju ni rod. Što se tiče izgleda njihovih suptilnih formi i psiholoških karakteristika, mogu da budu muške i ženske forme. Na primer, Ženski Goblin (Hadal), Đakin i Veštica (Četkin) su ženske forme, dok su Mantrici generalno muške forme. … Continue reading Neke karakteristike duhova

 • Vrsta duha – Veštica (Četkin)

    Sadržaj1. Uvod2. Slika Veštice (Četkin)3.Glavne karakteristike veštice (Četkin)4. Mere 1. Uvod   Relativna duhovna snaga veštice (Četkin) je 1000  u poređenju sa snagom običnog duha koja iznosi 1, na skali relativne snage. Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak: ‘Vrste duhova’. U današnje vreme i do 2025.godine oko 2% ljudi je pod uticajem … Continue reading Vrsta duha – Veštica (Četkin)

 • Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

  Većina životinja ima sposobnost da može da oseti suptilnu dimenziju. Kao primer, za ovaj fenomen možemo da navedemo slučaj kada su sve životinje na plaži Patanangala u Nacionalnom parku Jala u Sri Lanki napustile obalu i otišle na veću nadmorsku visinu neposredno pre udara cunamija 2004. godine. Približno šezdeset posetilaca ovog Nacionalnog parka je izgubilo … Continue reading Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

 • Vrsta duha – Đakin

  Sadržaj1. Uvod2. Crtež Đakina3. Glavne karakteristike Đakina4. Duhovni lekovi 1. Uvod Đakin je peti u hijerarhiji  duhova  prema svojoj duhovnoj snazi. Njegova relativna duhovna snaga je 1000. (Za bolje razumevanje molimo da pogledate članak ‘Vrste duhova’). Iako je njegova duhovna snaga jednaka snazi ženskog goblina (Hadal), mi smo ih ipak svrstali u duhove  višeg nivoa … Continue reading Vrsta duha – Đakin

 • Gde duhovi (negativne energije) obitavaju?

  Sadržaj 1. Gde duhovi obitavaju?2. Region iz koga potiču prema duhovnoj moći3. Kretanje negativnih energija među regionima4. Gde na Zemlji ima duhova?5. Šta možemo da učinimo da bismo se zaštitili od duhova?  1. Gde duhovi obitavaju? Negativne energije se nalaze uglavnom u Čistilištu (Buvalok) i Paklu (Patal). Odatle oni nastanjuju i Zemlju i zaposedaju, ili utiču na ljudska bića. 2. Region iz koga … Continue reading Gde duhovi (negativne energije) obitavaju?

 • Mantrik

  Snažna negativna energija (Mantrik) Sadržaj1. Uvod2. Slika snažne negativne energije (Mantrika)3. Glavne karakteristike Mantrika3.1 Mesto boravka  Mantrika3.2 Fizičke karakteristike Mantrika3.3 Mentalne karakteristike Mantrika3.4 Duhovne karakteristike Mantrika3.4.1 Duhovna praksa3.4.2 Ostale duhovne karakteristike 4. Kako Mantrici utiču na ljudska bića? 4.1 Putem okoline4.2 Na fizičkom nivou4.3 Na mentalnom nivou4.4 Na duhovnom nivou5. Mera6. Rezime 1. Uvod Snažne … Continue reading Mantrik

 • Vrsta duha – Avet (Pišać)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika duha (Pišaća)3. Glavne osobine duha (Pišaća)4. Mere duhovnog isceljivanja 1. Uvod Relativna duhovna snaga duha (Pišaća) je 10.000. (Realativna duhovna snaga duha najnižeg nivoa – običnog duha je 1). Za bolje razumevanje molimo vas da pogledate članak – Vrste duhova. U sadašnje vreme pa sve do 2025.godine oko 4% svetske populacije će biti zaposednuto njima ili … Continue reading Vrsta duha – Avet (Pišać)

 • Kako izgledaju duhovi – galerija

  Kratki uvod u galeriju “Kako izgledaju duhovi?” U današnje vreme, slike duhova (negativnih energija) postale su uobičajena dizajnerska tema u reklamama, filmovima, ličnim stvarima, čak i u dečijim igračkama. Te slike su uglavnom proizvod mašte. Duhovi su takođe postali tema nove grane turizma gde ljudi posećuju navodno zaposednute lokacije sa željom da vide, čuju ili osete duhove. … Continue reading Kako izgledaju duhovi – galerija

 • Crna zmija (Kala Nag)

  Sadržaj1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag)2. Slika Crne zmije (Kala Nag)3. Glavne karakteristike Crne zmije (Kala Nag)4. Mere duhovnog isceljivanja 1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag) Crna zmija (Kala  Nag) treća je po redu u hijerarhiji duhova, ako se gleda od najslabijeg. Relativna duhovna snaga Crne zmije iznosi 100 jedinica. (Za bolje razumevanje molimo vas … Continue reading Crna zmija (Kala Nag)

 • Ženski goblin (hadal)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika ženskog goblina (hadala)3. Glavne osobine ženskog goblina (hadal-a)4. Duhovne mere 1. Uvod Ženski goblin (hadal) se prema svojoj duhovnoj snazi nalazi na četvrtom mestu u hijerarhiji duhova. Njihova relativna duhovna snaga je 1000 u poređenju s običnim duhom čija je snaga 1. Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak ‘Vrste duhova’. … Continue reading Ženski goblin (hadal)

 • Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

  Sadržaj1. Šta su duhovi? 2. Šta odlučuje kuda idemo i šta postajemo posle smrti?3. Ko će verovatno da postane duh?4. Ko ne postaje duh?5. Duhovni nivo i duhovi 1. Šta su duhovi? Kada osoba umre, samo njeno fizičko telo prestane da postoji. Njeno suptilno telo (koje se sastoji od podsvesnog uma, intelekta, ega i duše, … Continue reading Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

 • Vrsta duha – Demon (Rakšas)

  Sadržaj1. Uvod2. Slika demona3. Glavne karakteristike demona3.1 Prebivalište na Zemlji:3.2 Fizičke osobine demona3.3 Mentalne karakteristike demona3.4 Duhovne karakteristike demona4. Kako demoni ometaju ljude?4.1 Kroz okruženje4.2 Materijalni/svetovni nivo4.3 Na fizičkom nivou4.4 Na mentalnom nivou5. Mere 1. Uvod Prema duhovnoj snazi demon je drugi u hijerarhiji duhova. Kategorija demona uključuje grupu duhova poznatu kao Rakšasi i Asuri. … Continue reading Vrsta duha – Demon (Rakšas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *