Vrsta duha – Demon (Rakšas)

1. Uvod

Prema duhovnoj snazi demon je drugi u hijerarhiji duhova. Kategorija demona uključuje grupu duhova poznatu kao Rakšasi i Asuri. Njihova relativna duhovna snaga dostiže od 10-100 pri čemu 1 predstavlja relativnu snagu najnižeg među duhovima tj. običnog duha (Bhuta). Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak ‘Vrste duhova’. U današnje vreme i do 2025. godine oko 50% ljudi je pod uticajem demona, ili je zaposednuto demonima, a ujedno imaju i probleme sa preminulim precima.

2. Slika demona

Subtle drawing of a demon (rakshas)

Molimo vas da  imate u vidu da je ovo samo gruba slika, jer duh može da se prikazuje u bilo kom obliku u zavisnosti od cilja koji želi da postigne. Takođe vam preporučujemo da pogledate Zašto postoji zaštitni okvir?

3. Glavne karakteristike demona

3.1 Prebivalište na Zemlji:

Duhovi najčešće borave u prostorima koji imaju istu frekvenciju kao i suptilni nivo iz koga potiču tj. rađa-tama  vibracije koje odgovaraju njihovim. Demoni najviše vole da žive na usamljenim mestima. Žive sami na vrhovima krovova, tavanima velikih preduzeća ili fabrika kao i u velikim pećinama.

3.2 Fizičke osobine demona

Ljudi koji su zaposednuti pokazuju sledeće osobine koje su u stvari karakteristike demona:

 • Vuku noge.
 • Privlače pažnju lupanjem nogu.
 • Bacaju predmete zatvorenih očiju praveći veliku buku.

3.3 Mentalne karakteristike demona

 • Arogantni su.
 • Upravljaju običnim duhovima.
 • Prgavi su i nestrpljivi. Reže kada su napadnuti.
 • Apatični su. Zadovoljavaju svoju žudnju za hranom kroz druge koji se prejedaju.
 • Ne slušaju mantrike  i zato ih oni stalno kažnjavaju.
 • Svoju strast zadovoljavaju pribegavajući silovanju.
 • Retko se  upuštaju u ekstravagantne aktivnosti.

3.4 Duhovne karakteristike demona

 • Demoni ne rade duhovnu praksu.
 • Učestvuju u obredima kako bi upili crnu energiju samo kada im to narede mantrici. To čine nerado i obavljaju samo poslove gde su podređeni.
 • Stručnjaci su za prenošenje crne energije u vidu eksplozija.

 

4. Kako demoni ometaju ljude?

Demoni rade na sledećim nivoima kako bi naškodili ljudima:

4.1 Kroz okruženje

 • U prostorijama stalno emituju suptilne stresne zvuke kao što je zvuk zemljotresa ili zvuk mašine koja radi.
 • Zbog njihovog prisustva u prostoru se širi neprijatan miris bez vidljivog uzroka.

4.2 Materijalni/svetovni nivo

 • Ponekad kada su ljuti stvaraju pukotine u zidovima.
 • Stvaraju vlagu ispod stolica na kojem neko sedi i poje.

4.3 Na fizičkom nivou

 • Gubitak apetita
 • Svrab
 • Nesvestica
 • Proizvode neprijatne zvuke blizu ušiju koji dovode do otupelosti usled stalno prisutnh čudnih zvuka.
 • Iskustvo da nas neko gura ili budi dodirom za vreme meditacije.

4.4 Na mentalnom nivou

 • Nesanica noću i pospanost danju.
 • Misli o udaranju i napadanju drugih.
 • Osobe koje su ometane demonima ne dozvoljavaju drugima da obavljaju duhovnu praksu.

 

5. Mere

Napomena: Duhovni nivo duhovnog iscelitelja trebalo bi da bude bar 20% veći od duhovnog nivoa duha koji zaposeda osobu koju iscelitelj pokušava da isceli. Isceljivanje eksternim duhovnim merama deluje izvesno vreme. Međutim, da bi se zaposednuta osoba rešila ovog problema trajno (koji u mnogim slučajevima prati istu osobu kroz mnoge živote), važno je da osoba obavlja duhovnu praksu. To dovodi do interne akumulacije konstantne i trajne pozitivne duhovne energije u osobi. Tada osoba nije više zavisna od eksternih izvora energije isceljivanja. Samo duhovna praksa garantuje trajno isceljenje.