Metoda duhovnog isceljivanja duvanjem Svetog pepela (Vibuti) dobijenim od mirisnih štapića SSRF-a

Čitaocima se savetuje započinjanje sa metodama duhovnog lečenja prema ličnoj volji.

SSRF savetuje odgovarajući i kontinuiran medicinski tretman zajedno sa metodama duhovnog lečenja, u tretmanu fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

1. Uvod u korišćenje Svetog pepela (Vibutija) kao metode duhovnog isceljivanja

Sveti pepeo dobijen od SSRF mirišljavih štapića je vrlo dobar samopomoćni metod duhovnog isceljivanja, koji  može da se koristi  rutinski kako bismo primili pozitivnu energiju kao i da pomogne da se oslobodimo neprijatnosti koje nam stvaraju naši preminuli preci i negativne energije.

Pročitajte članak na temu: ‘Zašto pepeo od upaljenih SSRF mirišljavih štapića nazivamo Svetim pepelom’.

2. Kako duvati Sveti pepeo dobijen od SSRF mirišljavih štapića kao metod duhovnog isceljivanja?

3. Kako deluje duvanje Svetog pepela (Vibutija) dobijenog od mirišljavih štapića SSRF-a?

Božanska svesnost (Čaitanija) u Svetom pepelu (Vibutiju) dobijenom od miršljavihih štapića SSRF-a, deluje po principu Apsolutnog Elementa Vatre. Kada izgori, ispunjen je elementom Apsolutnog Elementa Vazduha tako da deluje na još suptilnijem nivou. Ovo povećava njegovu efikasnost. Zato, može da uništi crnu energiju u atmosferi, kao i centre crne energije stvorene u atmosferi.

Sledi suptilna slika koja prikazuje šta se tačno dešava u suptilnoj dimenziji kada osoba na 40% duhovnog nivoa dune Sveti pepeo. Čim se dune Sveti pepeo dobijen od SSRF mirišljavih štapića, njegova pozitivna energija se prenosi u svim smerovima. Ukoliko nema negativne ili crne energije duhova, Sveti pepeo oslobađa pozitivnu energiju u prostoru i na ljude koji se  nalaze u njemu. Ako postoji bilo kakva negativna ili crna energija duhova, Božanska svesnost (Čaitanija) i Božanska energija (Šakti) vode suptilnu bitku protiv crne energije duhova. Ovo je podeljeno u tri faze kao što je prikazano na slici. Važna činjenica je da se pozitivnost povećava kako se suptilna bitka intenzivira, jer Bog šalje više pozitivne energije.

Subtle drawing showing effect of blowing Holy ash

Pogledajte crtež Svetog pepela zasnovan na duhovnom znanju.

3.1 Delovanje Svetog pepela (Vibutija) kada se dune na osobu

  1. Duvanje Svetog pepela (Vibutija) dobijenog od mirišljavih štapića SSRF-a pruža pozitivnu energiju onima koji nisu pod uticajem suptilih tela preminulih predaka ili duhova.
  2. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci pokazalo je da  je 100% ljudske populacije u nekom trenutku pod uticajem suptilnih tela preminulih predaka ili duhova. Većina svetske populacije je pod uticajem ili zaposednuta sutilnim telima predaka ili duhovima iz prvog regiona Pakla. U tim slučajevima, duvanje Svetog pepela (Vibutija) uništava omotač crne energije koji se stvorio oko osobe. Osoba na koju je dunut Sveti pepeo (Vibuti) oslobođena je neprijatnosti.

  3. U slučaju kada je osoba pod uticajem duhova iz drugog regiona Pakla pa nadalje, omotač crne energije koji je stvoren oko nje je sklonjen, ali ne i uništen. Zato neprijatnost izazvana njihovom crnom energijom samo je privremeno smanjena. Ako nema novih ometanja, olakšanje može da potraje, ali ako se uticaj ponovi, neprijatnost se vraća. U slučaju povratka neprijatnosti, duvanje Svetog pepela (Vibutija) mora da se ponavlja svakih pola sata, sve dok ona ne nestane.

Duvanje Svetog pepela (Vibutija)  može da se koristi kao metod duhovnog isceljenja kako bi se:

  • upila pozitivna energija
  • osoba oslobodila neprijatnosti koje joj donose suptilna tela preminulih predaka ili duhovi ili
  • kako bi se pročistio prostor u kojem se živi, tako da se dune u taj prostor.

Video koji sledi prikazuje efekt duvanja Svetog pepela dobijenog od mirišljavih štapića SSRF-a na duhove koji su se ispoljili u zaposednutim osobama. Duhovi oštro reagiraju na  Božansku svesnost (Čaitanija) u Svetom pepelu jer to kod njih izaziva veliku neprijatost. Redovna upotreba Svetog pepela zajedno sa duhovnom praksom koja je u skladu sa šest osnovnih principa toliko uznemirava duhove da moraju otići.