Kako se dobija i skuplja Sveti pepeo (Vibuti) od SSRF mirišljavih štapića?

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci-SSRF, savetuje odgovarajuće i kontinuirano medicinsko lečenje zajedno sa metodama duhovnog isceljivanja, u tretmanu fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

Čitaocima se savetuje da započnu sa metodama duhovnog isceljivanja prema sopstvenoj volji.

1. Kako da napravimo Sveti pepeo

Sveti pepeo dobijen od SSRF mirišljavih štapića je veoma dobra metoda duhovnog isceljivanja koju možemo sami na sebi da primenimo. Može da se koristi rutinski da bismo upili pozitivnu energiju kao i da bismo se oslobodili neprijatnosti koje nam zadaju duhovi. Pepeo dobijen paljenjem SSRF mirišljavih štapića je Sveti pepeo jer:

 • Je napravljen od sastojaka koji emituju pozitvine vibracije (satvik) i kada je upaljen, povezan je sa principom Apsolutne Vatre. Pozitivni sastojci i princip Apsolutne Vatre daju pepeo koji je duhovno čist (satvik) u poređenju sa drugim neživim objektima i stoga je poznat kao ‘Sveti pepeo’.
 • Takođe sadrži specifičan aspekt Boga (Božanski princip) koji je privučen određenim mirisom korišćenim u SSRF mirišljavom štapiću. Radi toga, dobro bi bilo da skupljamo i čuvamo ovaj pepeo.

Osvrnite se na članke:

2. Kako se dobija i skuplja Sveti pepeo od SSRF mirišljavih štapića?

Da biste napravili Sveti pepeo potrebno vam je:

 • SSRF mirišljavi štapić
 • Držač za mirišljave štapiće
 • Posuda u koju ćete da sakupite Sveti pepeo
 • Upaljač

Da biste imali najveću korist od ovog postupka, probajte da imate stalni stav poštovanja, jer ovi mirišljavi štapići privlače određen Božanski princip koji će pomoći pri duhovnom isceljivanju. Neka radnje, misli i vaš stav budu u skladu sa svešću o Božjem prisustvu.

 • Počnite sa molitvom da određen aspekt Boga privučen mirisom u SSRF štapiću bude maksimalno prisutan.
 • Izvadite  SSRF mirišljavi štapić iz kutije i upalite ga upaljačem.
 • Zatim stavite upaljeni mirišljavi štapić u držač.
 • SSRF mirišljavi štapić u proseku gori 40-45 minuta.
 • Pošto štapić izgori, sakupite Sveti pepeo desnom rukom što je pre moguće i čuvajte ga u čistoj posudi za kasniju upotrebu.