Urok – Šta je urok?

1. Urok – Uvod

Mnoge kulture širom sveta veruju da putem naših misli ili putem zavidnog pogleda, osoba može da naškodi drugoj osobi tako što će da prouzrokuje bolest, povredu ili čak smrt. Za ovu pojavu ima mnogo različitih naziva, a mi ćemo u ovom članku koristiti naziv „urok“.

U seriji članaka o uroku, objašnjavamo šta je urok, kako možemo biti pogođeni njime, koje simptome tada doživljavamo i šta možemo da učinimo kako bi ga otklonili.

2. Šta je urok?

Urok je naziv koji se koristi da opiše proces tokom koga osobu pogađaju rađa-tama vibracijama druge osobe. Druga osoba nas može ureći namerno ili nenamerno.

U današnjem kompetitivnom i materijalističkom svetu većina ljudi ima lične defekte i poroke kao što su ljubomora, mržnja, glad za publicitetom itd. Rađa-tama vibracije koje se stvaraju iz takvih poroka imaju na nas duhovno ometajući efekat. To je ono što nazivamo pogođenost urokom. Ometanja koja nastaju zbog toga što smo pod uticajem ili obuzeti negativnim energijama  je takođe vid pogođenosti urokom.

Mnogi ljudi smatraju da je urok čista praznoverica i fenomen za koji nema racionalnih objašnjenja, oni ne mogu da prepoznaju ili shvate kako različiti aspekti duhovne dimenzije utiču na ljude. Naše istraživanje o različitim metodima za otklanjanje uroka, otkriva da su osobe na kojima su primenje metode za otklanjanje uroka osetile trenutno olakšanje i razni problemi koji su ih mučili, a koji se nisu mogli da budu otklonjeni konvencionalnim sredstvima, su otklonjeni.

3. Ko ili šta sve može biti pogođeno urokom?

Urok se može baciti na bilo koga i na bilo šta. To uključuje osobe, životinje, biljke, kao i nežive stvari

4. Kako neko biva pogođen urokom?

Tragalac sa visoko razvijenim šestim čulom, gđa Prijanka Lotlikar, je nacrtala crtež zasnovan na znanju duhovne dimenzije koji prikazuje suptilni efekat koji ima bacanje uroka. Crtež zasnovan na znanju duhovne dimenzije prikazuje njeno opažanje suptilnog procesa koji se dešava kada jedna osoba baci urok na drugu.

Subtle picture observed when a person casts evil eye on another

Talasi želja (žudnji) koji nastaju u jednoj osobi vezano za drugu osobu, usmeravaju se i prenose do druge osobe i na nju se baca urok. Sa suptilne slike možemo videti da tok energije koji se prenosi na drugu osobu ima najviše rađa-tame i da utiče na fizičko telo (štuladeha), vitalno telo (prana-deha), mentalno telo (manodeha) i kauzalno telo (karandeha). To stvara ometajući suptilni omotač oko osobe i kao posledicu osoba oseća ometanje.

U nastavku su dati neki primeri pobuda za bacanje uroka.

4.1 Putem misli ispunjenih žudnjama

Ponekad kad ljudi vide nasmejano i zdravo dete i nesvesno imaju neke misli ispunjene željama-zavišću. Pošto u tim mislima ima najviše rađa-tame, takve misli jako ometaju dete, jer je suptilno telo deteta veoma osetljivo.

Drugi primer je kad žena nosi provokativnu odeću. Osobe suprotnog pola mogu prema njoj imati misli ispunjene žudnjama. Kad se takve misli stvore u umu, one povećavaju rađa-tamu u osobi koja ima žudnje i pogađaju dotičnu žensku osobu i ostale u okolini.

4.2 Putem misli ispunjenih zavišću

U nekim situacijama, osoba ili negativna energija dobije loše misli o osobi, životinji ili predmetu ili zavidi nekoj osobi na uspehu. Negativne vibracije koje se time stvaraju utiču na osobu, životinju, predmet u vezi kojih su stvorene.

Jedna gospođa se razbolela posle takmičenja u plesu na kome je pobedila i pala je u krevet već sledećeg dana. Kada je njena majka primenila metod za otklanjanje uroka, odmah se oporavila. Pošto je na takmičenju osvojila prvo mesto, drugi, sa kojima se takmičila imali su misli ispunjene zavišću i one su direktno uticale na nju.

4.3 Putem crne magije

Crna magija je pojam koji se koristi da opiše obred u kome se koriste specifične mantre i sredstva sa specifičnim ciljem da se naškodi drugoj osobi. U društvu ima ljudi, a i negativnih energija višeg nivoa, koji obavljaju obrede kao što je crna magija. Često ljudi koji se bave crnom magijom to čine pod uticajem negativnih energija.

U slučaju da je na nekoga bačen urok na neki drugi način, a ne putem crne magije, snaga namere osobe koja je bacila urok može biti do 30%. Međutim, ako je urok bačen putem crne magije, snaga namere prelazi 30% i može biti mnogo jača.

4.4 Putem negativnih energija

Black EnergyOsobe koje su pod uticajem negativnih energija su pogođene ometajućom crnom energijom koju stvaraju negativne energije. I to je oblik pogođenosti urokom.

Tragaoci za Bogom koji obavljaju duhovnu praksu širenja Duhovnosti (samašti sadna) se nalaze u centru pažnje negativnih energija. Kako oni rade na uspostavljanju Božanskog kraljevstva, negativne energije koje žele da uspostave Demonsko kraljevstvo deluju tako da stvaraju ometanja tragaocima.

Usprkos uticajima negativnih energija, tragaoci za Bogom imaju pristup Božanskoj zaštiti, a njihova duhovna praksa (sadna) im omogućava da prevaziđu ometanja i prepreke koje donose negativne energije.

4.5 Od čega zavisi snaga uroka?

Tabela u nastavku daje poređenje različitih izvora pogođenosti urokom, njihov intenzitet i duhovnu snagu koja stoji iza njih.

What does the strength of evil eye depend on?

5. Simptomi pogođenosti urokom

Neki simptomi da je na osobu bačen urok uključuju sledeće:

Fizički problemi Bolesti zavisnosti, bolesti koje se ponavljaju, bolest kože koja se vraća, snažne glavobolje, bolovi u ušima, bol u očima, gubitak svesti, utrnulost udova, lupanje srca, smanjenje telesne temperature i osećaj slabosti
Psihički problemi Stalna tenzija i depresija, prekomeran strah, povećanje nepotrebnih misli i sumnji u druge
Problemi u obrazovanju Padanje na ispitima usprkos ozbiljnom učenju, zaboravnost i pored dobrog intelekta
Finansijski problemi Nemogućnost nalaženja posla, poslovni neuspeh, ponovljeni finansijski gubici ili biti žrtva prevare
Bračni i porodični problemi Nemogućnost sklapanja braka, bračne nesuglasice, neplodnost, abortusi, prevremeni porođaji, rođenja dece sa smetnjama ili invaliditetom, smrt dece u ranom uzrastu

Simptomi uroka su veoma slični drugom duhovnom problemu poznatom kao problem koji prouzrokuju suptilna tela preminulih predaka. Samo duhovno uzvišena osoba (na duhovnom nivou preko 70%) može znati pravi duhovni uzrok problema sa kojim se suočavamo. Zato je najbolje sprovesti metode namenjene uklanjanju problema sa suptilnim telima preminulih predaka i uroka, ukoliko imate neki od gore navedenih simptoma.

6. Urok u današnje vreme

U sadašnjoj eri Kalijuge, u kojoj većina ljudi ne obavlja duhovnu praksu, količina tama komponente u ljudima i u okolini je veoma visoka. Različite impresije na nivou uma, kao što su pohlepa, ljubomora i sl., preovlađuju, a mnogi ljudi su jako vezani za svetovne stvari. Sve takve misli udružuju se sa odgovarajućim ponašanjem koje je vođeno željama. Kako takve impresije i želje preovladavaju u današnjem društvu, tama komponenta koju sadrže utiče na sve ljude, na ovaj ili onaj način. Zbog toga i zato što je aktivnost negativnih energija visoka, u današnje vreme je mnogo pojava uroka.

7. Metode za otklanjanje uroka i značaj duhovne prakse kao sredstva za zaštitu od uroka

Postoje različiti načini za otklanjanje uroka uz korišćenje raznih supstanci koje imaju sposobnost da upijaju negativne vibracije. Posle toga, te supstance se spaljuju ili potapaju u vodu.

U drugim člancima opisujemo načine otklanjanja uroka i do detalja opisujemo različite metode koje mogu da se primene.

Ove metode uključuju:

  • Metod: So i semenke slačice
  • Metod: So, semenke slačice i čili papričice
  • Metod: Kokosov orah
  • Metod: Stipsa

Dok su  navedeni metodi efikasni u postizanju trenutnog olakšanja od efekata uroka, oni predstavljaju samo privremeno rešenje, jer osoba može biti ponovo pogođena urokom čak i kad je od njega oslobođena. Obavljanjem redovne duhovne prakse u skladu sa 6 osnovnih principa oko nas se stvara suptilni omotač koji nas štiti od uroka, pa imamo sposobnost da upijamo Božanske talase iz atmosfere u mnogo većoj meri.

Napomena: Sveti tekst o duhovnoj nauci na kojoj se zasniva delovanje uroka i metode za njegovo otklanjanje će uskoro biti dostupan preko naše online prodavnice.