Koji su različiti tipovi negativnih energija i koje su njihove glavne karakteristike?

1.Uvod u vrste duhova

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci-SSRF, proučava razne vrste duhova i njihova ispoljavanja od 2000.godine. U to vreme, zahvaljujući intenzivnoj duhovnoj praksi tragalaca za Istinom u ašramima SSRF- a ,duž Indije i zbog misije organizacije da širi Duhovnost sa ciljem najave ere duhovne obnove posle 2025. godine, otkrili smo da su tragaoci SSRF-a bili pojačano ometani od duhova. U početku, duhovi nižeg reda počeli su da utiču na ašram i tragaoce SSRF-a. SSRF-ovi tragaoci su se branili od ovih naleta povećavanjem duhovnog nivoa i duhovnim lekovima i, ono najbitnije, milošću njihovog duhovnog Učitelja, Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Međutim, s godinama, različite vrste jačih duhova ometali su tragaoce pokušavajući da zaustave duhovna istraživanja koja su se odvijala u ašramima SSRF-a.

SR-in-Ghosts-Cro

Od 2000.godine do danas, SSRF je imala priliku da svedoči i istraži hiljade suptilnih uticaja i zaposednutosti različitim vrstama duhova. U ovom poglavlju, objašnjavamo vrste duhova i njihove osobine.

2. Vrste duhova

Važno je napomenuti da kada koristimo izraz duhovi – negativne energije, nastojimo da pokrijemo čitav spektar negativnih energija, jer postoji ogromna razlika između duhova nižeg i višeg reda.

Duhovima je prioritet da koriste svoju duhovnu snagu dobijenu kroz njihov tip negativne duhovne prakse da bi naneli štetu čovečanstvu. Domet moguće štete zavisi od njihove duhovne snage tog tipa duha. U tablici koja sledi su prikazane različite vrste duhova i njihova relativna duhovna snaga.

Comparitive-chart-ghosts-v1-Cro

Fusnote:

 1. Podaci u tabeli odnose se na sadašnji vremenski period do 2025.godine. On pokazuje povećanje aktivnosti jačih duhova. Da biste bolje razumeli, molimo vas da pogledati članke o Armagedonu i Borbi dobra protiv zla. Prosečnu osobu ometa običan duh ili suptilno telo preminulog predaka, dok su u predhodnoj tabeli prikazani i oni jači duhovi koji ugrožavaju celo čovečanstvo.
 2. Pod procentom ljudi mislimo na sadašnju svetsku populaciju koju ugrožavaju različite vrste duhova.
 3. Ova kolona pokazuje duhovni nivo Sveca koji je uključen u širenje Duhovnosti, u poređenju sa snagom duhova. Na primer duhovna snaga Sveca na duhovnom nivou od 70% koji je uključen u širenje Duhovnosti manja je nego duhovna snaga duha tipa Ženskog zloduha (Hadala). Prosečnom duhovnom iscelitelju nije moguće da nadvlada duhove iznad nivoa običnog duha (Buta), ili suptilno telo preminulog pretka (koji nije postao duh). Prosečni egzorcisti, iscelitelji i sveštenici mogu u najboljem slučaju da uklone obične duhove, ili suptilna tela preminulih predaka koji su zaposeli osobu. Oni uglavnom ne bi bili svesni jačih duhova koji zaposedaju osobu.
 4. U većini slučajeva na ljude utiču suptilna tela preminulih predaka koji žele da ometaju svoje potomke. Međutim, njhova želja da ometaju svoje potomke je u velikoj meri pojačana energijom jačih duhova. U nekim slučajevima pokojni predak može i sam da pripada bilo kojoj kategoriji duhova.
 5. Suptilni Mantrici retko direktno utiču na ljude i čine to jedino u slučaju:
  a.  Okorelog teroriste koji teži propasti čovečanstva ili
  b. Zaustavljanja misije Sveca koji radi na uzdizanju čovečanstva na viši duhovni  nivo.
 6. Iz priloženog vidimo, da je duhovna snaga suptilnih Mantrika najjača među svim tipovima duhova. Oni imaju pristup ogromnoj količini crne duhovne energije. Oni joj pristupaju da bi prouzrokovali štetu na širokom planu i teško oštetili čovečanstvo. Mantrici iz 6. i 7. regije Pakla (Patala) imaju sposobnost ratovanja čak i sa Božanstvima nižeg reda (koji imaju oblik) iz suptilne regije Raja.

2.1 Šta je sa uobičajenim imenima duhova?

Verovatno se pitate šta se dogodilo sa imenima duhova kao npr. Sotona, Vrag, Poltergeist, Fantom i sl. o kojima ste čitali u literaturi. To su različita imena koja potpadaju pod generalne tipove duhova koje smo naveli.

3. Da li postoji hijerarhija duhova?

Da, postoji i zasnovana je na njihovoj duhovnoj moći ili snazi.  Sve duhove kontrolišu suptilni Mantrici.

3.1 Da li postoji glavni duh?

Da, postoji glavni Mantrik (negativni duhovni učitelj koji ih uči kako da se stekne više moći i crne energije) koji vodi ostale Mantrike.

4. Kako duh postaje određena vrsta duha?

 • Glavni razlog zašto osoba postaje određena vrsta duha je u njenoj dominantnoj crti ličnosti i preovlađujućoj misli u času smrti. Na primer osobe koje su nanosile štetu čovečanstvu postaju suptilni Mantrici. S druge strane preterane ovozemaljske želje i stalno zlo razmišljanje o drugima može da dovede do toga da neko posle smrti postane običan duh. To zavisi i od toga koliko je ta osobina utkana u ličnost i koliko se često ispoljila u delima.

   

 • Na kraju, sudbina u životu posle smrti može biti određena i vrstom duha koji je kontrolisao osobu za vreme života na Zemlji. U slučaju da je osoba bila potpuno pod kontrolom duha kao što je Mantrik, i posle smrti će verovatno biti njegov rob.

   

 • Osnovno je pravilo da negativne ličnosti privlače negativnosti pa će najverovatnije, znali oni to ili ne, biti podsticane negativnim energijama.

5. Osnovni oblik različitih tipova duhova

U raznim člancima o duhovima, prikazali smo slike njihovih oblika. Napominjemo da je to samo generalni prikaz, jer duhovi mogu da poprime bilo koji oblik.

Duhovni princip da reč, dodir, oblik, ukus, miris i njihove energije koegzistiraju, važi i za duhove. U zavisnosti od tipa energije oni poprimaju određene oblike. Ti su oblici promenljivi u zavisnosti od cilja koji duh želi da postigne. Na primer, ako duh želi da uplaši nekoga, poprimiće takav oblik, a ako želi da prevari nekog duhovnog isceljitelja, može da poprimi oblik anđela, ili neke pozitivne energije. Mogu takođe da uzmu  oblik naših predaka i tako da  zavaraju medijume i ljude koji odlaze medijumima da bi pitali o svojim preminulim rođacima. To važi za skoro sve slučajeve.