Kako neko da zna koja ga vrsta duha ometa?

Kroz proučavanje zaposednutosti, osoba može da dobije neki nagoveštaj o tome koja vrsta duha je zaposeda. To može da se vidi proučavanjem karaktera, ponašanja i misli koje se ispoljavaju u osobi. Ipak, da bi bili potpuno sigurni, potrebna je konsultacija sa Svecem.

Molimo vas pogledajte tabelu sa vrstama duhova koja pokazuje verovatnoću ometanja, ili zaposednutosti određenim tipom duha.