Sposobnost životinja da osete prisustvo duhova

Većina životinja ima sposobnost da može da oseti suptilnu dimenziju. Kao primer, za ovaj fenomen možemo da navedemo slučaj kada su sve životinje na plaži Patanangala u Nacionalnom parku Jala u Sri Lanki napustile obalu i otišle na veću nadmorsku visinu neposredno pre udara cunamija 2004. godine. Približno šezdeset posetilaca ovog Nacionalnog parka je izgubilo život u rezervatu površine 1295 kvadratnih kilometara, dok su sve ostale životinje osim dva vodena bivola preživele razaranje ubilačkog cunamija.

Izvor  ’National Geographic’
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/01/0104_050104_tsunami_animals_2.html.

Sve životinje mogu da osete negativne vibracije kojima duhovi zrače, ali ne mogu da odrede detalje kao na primer kakav je duh u pitanju, koje su mu namere i ne znaju kako da se odbrane od njih i dr. Psi, konji, krave i mačke poznati su po svojoj sposobnosti da osete prisustvo duhova. Uprkos tome nemoguće je da dresiramo životinje da osete duhove zbog njihovog ograničenog intelekta.