Mogu li životinje i biljke/drveće takođe da budu zaposednuti?

Da, životinje i biljke/drveće mogu biti zaposednute duhom, mada se to vrlo retko događa.

Duhovi zaposedaju životinje da bi ih koristili kao sredstvo da naškode ljudima. Zaposednutost je privremena, ali posle mogu da ih nateraju da rade brojne stvari kako bi naškodili ljudima.

  • Muče ljude ometajućii ih, tj. duh može zaposesti već besnog psa koji tada postaje još opasniji i ujeda osobu koju duh želi da muči.
  • Povećavaju nivo otpornosti u mikrobima, insektima, glodarima, itd., tako da moraju da koriste mere kao što su pesticidi da bi ih se otarasili.
  • Čine da se insekti i životinje razmnožavaju jako brzo da bi ljudima stvarali neprilike. Primer – bubašvabe, pacovi, stenice, komarci, itd.

Duhovi uglavnom ometaju one životinje i biljke koje su u stvari ljudi koji su nazadovali. Pod ljudima koji su nazadovali podrazumevamo ljudska bića koja su se rodila kao životinje da bi prošla kroz neku patnju.

Među biljkama koje nisu ljudi koji su nazadovali, duhovi se nastanjuju u onima koje već imaju povećanu rađa-tamu (dve od tri osnovne komponente u Univerzumu rađa-akcija, strast, tama-inercija, neznanje) u sebi, kao što je kaktus. Jedan od glavnih razloga zašto duhovi zaposedaju drveće je da bi mučili ljude kroz njih. Kako bi to postigli zaposedaju drvo pored kojeg osoba, koju žele da muče, redovno prolazi.

Duhovi se obično nastanjuju na drveću kako bi mučili ljude koji prolaze ispod, ili blizu tog drveća. Mogu da se nastane i u drveću koji su nazadovani ljudi.