Vrsta duha – Đakin

1. Uvod

Đakin je peti u hijerarhiji  duhova  prema svojoj duhovnoj snazi. Njegova relativna duhovna snaga je 1000. (Za bolje razumevanje molimo da pogledate članak ‘Vrste duhova’). Iako je njegova duhovna snaga jednaka snazi ženskog goblina (Hadal), mi smo ih ipak svrstali u duhove  višeg nivoa u hijerarhiji duhova. Razlog za to je što su ženski goblini podređeni Đakinima. U današnje vreme i do 2025.godine oko 2% ljudi je pod uticajem ili zaposednuto Đakinima. Obzirom da je relativno mali broj ljudi na svetu zaposednuto njima, dali smo samo kratak pregled njihovih osnovnih karakteristika.

2. Crtež Đakina

Picture of Jaakhin

Molimo vas da  imate u vidu da je ovo samo gruba slika, jer duh može da preuzima bilo koji oblik u zavisnosti od cilja koji želi da postigne. Takođe vam preporučujemo da pogledate Zašto postoji zaštitni okvir?

3. Glavne karakteristike Đakina

  • Eksperti su u poznavanju mantri. Oni vezuju suptilna tela pomoću mantri ili preuzimaju nad njima kontrolu koristeći mantre i onda ih primoravaju da obavljaju različite aktivnosti.
  • Unapred prave odabir koja suptilna tela treba da prvenstveno rade za njih i to na osnovu ponašanja tih ljudi (koji su sada suptilna tela), još dok su živeli na Zemlji.
  • Ženski goblini (Hadali) rade za Đakine. Oni Đakinima daju informacije o mrtvim osobama.

4. Duhovni lekovi

  •  Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja ili prema savetu Sveca je lek koji ublažava teškoće izazvane od Đakina. Pojanje bi  trebalo da se kombinuje sa višim nivoima duhovne prakse kao što su satsang, satseva, itd.  

Napomena: Duhovni nivo duhovnog iscelitelja trebalo bi da bude bar 20% veći od duhovnog nivoa duha koji zaposeda osobu koju iscelitelj pokušava da isceli. Isceljivanje eksternim duhovnim merama deluje izvesno vreme. Međutim, da bi se zaposednuta osoba rešila ovog problema trajno (koji u mnogim slučajevima prati istu osobu kroz mnoge živote), važno je da osoba obavlja duhovnu praksu. To dovodi do interne akumulacije konstantne i trajne pozitivne duhovne energije u osobi. Tada osoba nije više zavisna od eksternih izvora energije isceljivanja. Samo duhovna praksa garantuje trajno isceljenje.