Crna zmija (Kala Nag)

1. Predgovor o Crnoj zmiji (Kala Nag)

Crna zmija (Kala  Nag) treća je po redu u hijerarhiji duhova, ako se gleda od najslabijeg. Relativna duhovna snaga Crne zmije iznosi 100 jedinica. (Za bolje razumevanje molimo vas da pročitate članak ‘Vrste duhova’). Oko 10% svetske populacije u današnje vreme je pod njenim uticajem ili će biti zaposednuto sve do 2025. godine. Obzirom da je mali procenat čovečanstva pod njihovim uticajem, u poređenju sa običnim duhovima ili demonima, data je samo kratka lista njihovih glavnih karakteristika.

2. Slika Crne zmije (Kala Nag)

Black Serpent (Kaala Naag)

 

 

Molimo da imate u vidu da je ovo samo grubo predstavljanje,  jer duh može da preuzme  bilo koju formu zavisno od toga šta želi da postigne.

Takođe  zbog boljeg razumevanja molimo vas da pročitate objašnjenje zašto smo postavili zaštiti okvir oko prikazane slike.

Možemo da  se zapitamo  zbog čega joj je ime Crna zmija, kada je zelene boje. Razlog je razlikovanje iste od žute ili pozitivne zmije koje imaju pozitivnu duhovnu energiju i pomažu ljudima i tragaocima za Istinom. Crne zmije, međutim, imaju crnu energiju koju koriste kako bi naneli štetu čovečanstvu.

3. Glavne karakteristike Crne zmije (Kala Nag)

  • Crne zmije su nervozne, strahovito pametne, oštroumne i varljive. Uvek su zaokupljene svojim poslom  i pune entuzijazma.
  • Veoma su agresivne i vrlo brzo otpuštaju crnu energiju.
  • Vrlo su pedantne i uporne u svojoj duhovnoj praksi.
  • Zahvaljujući svojoj silnoj duhovnoj praksi, imaju duhovnu energiju potrebnu za dobijanje kontrole nad sedam čakri osobe. Ovde se čakra odnosi na centar kroz koji teče duhovna energija prema Putu aktiviranja duhovne energije (Kunḍalini joga). Uglavnom, svoju crnu energiju skladište u sedam čakri. Radi boljeg razumevanja molimo vas da pročitate članak  o Kundalini energiji.
  • Imaju mnoge nadprirodne moći.
  • Rade pod vođstvom mantrika.

4. Mere duhovnog isceljivanja

  • Duhovna praksa i uklanjanje mana karaktera su najcelishodnije mere duhovnog isceljivanja za prevazilaženje problema sa bilo kojim tipom  negativnih energija .
  • Duhovna snaga Crne zmije može se smanjiti usmeravanjem pozitivne energije prema njihovim centrima lociranim u sedam odgovarajućih Kunḍalini čakri osobe koja je zaposednuta ili je pod njenim uticajem.

 Napomena:  Duhovni nivo  iscelitelja trebalo bi  da bude barem 20% veći od duha koji zaposeda ili utiče na osobu koja se isceljuje. Kada se isceljuje spoljašnjim duhovnim merama, osoba se jedno vreme oseća bolje, ali da bi se trajno uklonila ometanja (koje nas u mnogim slučajevima prate tokom više života) važno je da se redovno obavlja duhovna praksa i  tako ostvari kontinuirana i trajna pozitivnost u sebi. Jedino je tada moguće trajno isceljenje. Ukoliko neko primenjuje duhovne mere uz pojanje, distres (ometanje) se smanjuje u kraćem vremenu.