Kako napraviti Svetu vodu pomoću Svetog pepela dobijenog od SSRF mirišljavih štapića

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) savetuje da se primenjuje konvencionalno medicinsko lečenje uz mere duhovnog isceljivanja za lečenje fizičkih i psihičkih bolesti.

Čitaocima se savetuje da koriste mere duhovnog isceljivanja na sopstvenu odgovornost.

1. Kako napraviti Svetu vodu

Postoji više načina pripremanja Svete vode:

 1. Sveta voda nastala dodavanjem Svetog pepela u vodu
 2. Sveta voda nastala punjenjem pri pojanju
 3. Sveta voda nastala dodavanjem Svete zemlje (Sveta zemlja se odnosi na zemlju iz mesta gde su živeli Sveci sa najvišim duhovnim nivom.)
 4. Sveta voda (Može da je napravi osoba na duhovnom nivou iznad 50%. Osoba ispod tog duhovnog nivoa ili ima malo sposobnosti ili uopšte nema sposobnost  da poveća Božansku Svesnost u vodi.)
 5. Sveta voda nastala dodirom (tj. kada Svetac dodirne vodu)

U ovom delu ćemo da objasnimo kako da se napravi Sveta voda od Svetog pepela dobijenog od SSRF mirišljavih štapića.

2. Kako napraviti Svetu vodu od SSRF mirišljavih štapića

Upotreba Svete vode dobijene od SSRF mirišljavih štapića je praktični duhovni lek kojim možemo pomoći samima sebi. Može redovno da se koristi za dobijanje pozitivne energije kao i za uklanjanje ometanja od duhova.

Sveta voda se priprema dodavanjem Svetog pepela, dobijenog od SSRF mirišljavih štapića, u vodu. Sveti pepeo se dobija paljenjem SSRF mirišljavih štapića i prikupljanjem pepela.

Savetujemo da pročitate sledeće članke radi boljeg razumevanja ovog članka:

Da bi se nešto nazvalo ‘Svetim’ potrebno je da u tom predmetu bude najmanje 2% Božanske svesnosti (Čaitanije). Tako isto je potrebno da u Svetom pepelu koji je dodat u vodi bude najmanje 2% Božanske svesnosti da bi pepeo bio posvećen. Pepeo dobijen sagorevanjem SSRF-ovih mirišljavih štapića ima toliko Božanske svesnosti.

Za pripremu Svete vode je potrebno:

 • Sveti pepeo dobijen sagorevanjem SSRF-ovih mirišljavih štapića
 • Voda

Postupak:

 • Započeti molitvom Bogu, “Neka se specifični aspekt Boga (Božanski Princip) povezani sa mirisom SSRF mirišljavog štapića aktiviraju i duhovno obogate ovu Svetu vodu”.
 • Tada desnom rukom uzeti Sveti pepeo iz posude i dodati u vodu.

Kada se Sveti pepeo doda, voda postaje posvećena i smatra se Svetom vodom. Spremna je za upotrebu kao sredstvo za duhovno isceljivanje, za nanošenje ili prskanje.

2.1 Koliku količinu SSRF-ovog Svetog pepela dodati u vodu?

Treba dodati proporcionalnu količinu Svetog pepela zavisno o željenoj količini Svete vode.

 • Prstohvat SSRF-ovog Svetog pepela dodati u čašu vode.
 • Četvrtina čajne kašičice Svetog pepela je potrebna za punu kantu vode.

2.2Zašto je potrebno samo desnom rukom uzimati Sveti pepeo?

Desna ruka korespondira sa Sunčevim Kanalom (Surija Nadi) duhovnog energetskog sistema tela (Kunḍalinīja) i kroz nju protiče više duhovne energije. Prema tome, desna ruka je više duhovno aktivna.

Desna ruka ima više suptilne, osnovne rađa komponente i stoga je moćnija u aktiviranju Svetog pepela.

3. Kako Sveta voda deluje

Sveta voda (napravljena od SSRF mirišljavih štapića) dobija duhovnu isceliteljsku snagu uglavnom od SSRF-ovog Svetog pepela dodatog u vodu. Pepeo od SSRF mirišljavih štapića prenosi Božansku svesnost (Čaitaniju) specifičnog Božanskog Principa privučenog određenim mirisom svakog mirišljavog štapića.

SSRF-ov Sveti pepeo deluje na nivou Apsolutnog elementa Vatre. Kada dodamo Sveti pepeo u vodu, pomeša se sa Apsolutnim elementom Vode i daje kombinovani isceliteljski efekat koristeći oba Apsolutna elementa. Zapravo, efekat je brži, jer Apsolutni element Vode omogućuje da se Božanska svesnost (Čaitanija) u Svetom pepelu slobodnije širi i da se lakše apsorbuje.

3.1 Šta se dešava na suptilnom nivou kada se SSRF-ov Sveti pepeo stavi u vodu?

Sledi suptilna slika koja je nastala putem šestog čula, Svete vode napravljene od Svetog pepela od SSRF mirišljavih štapića.

Ordinary water is a mixture of raja/tama and some sattva

3.2 Efekat Svete vode dobijene od Svetog pepela od SSRF mirišljavih štapića

 

 

Sveta voda daje pozitivnu energiju ljudima koji nemaju ometanja od preminulih predaka ili duhova.

Za bolje razumevanje pročitati članak – Zašto bi moji preminuli voljeni i drugi moji preci želeli da me povrede?”

 • Na osobe koji imaju ometanja od preminulih predaka ili duhova

 

 

Pozitivna energija Svete vode uništava crnu energiju poslatu od predaka ili duhova iz Čistilišta (Buvaloka) i prvog nivoa Pakla (Patala). Redovna upotreba Svete vode onemogućava ometanje od predaka i duhove slabije snage koji utiču na ljude. Kada se uz primenu Svete vode još i obavlja redovna duhovna praksa koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse, to obezbeđuje snažnu zaštitu od duhova slabije snage. Vremenom su negativni entiteti primorani da odu. Skoro u svim slučajevima, osoba na prosečnom duhovnom nivou koja je pod uticajem nekog preminulog pretka ili duha iz prvog nivoa Pakla će  trajno da se oslobodi ovakvih problema.

Snažniji duhovi šire crnu energiju kada ometaju.

Glavno oružje duhova je crna energija. Ometanja koja osoba trpi pod uticajem pretka ili duha su glavobolja, smetenost, depresija, itd. Ove tegobe  mogu biti ublažene prskanjem Svete vode po osobi. Redovna duhovna praksa je najbolji način da se dobije Božanska zaštita i da se trajno uklone problemi prouzrokovani duhovima višeg nivoa.

Kada osoba koristi Svetu vodu kao jedinu meru duhovnog isceljivanja, tada se samo privremeno uklanjaju simptomi prouzrokovani duhom. Svetu vodu možemo da koristimo neograničeno prema potrebi.

4. Kako da se poveća korist od Svete vode

 • Duhovna čistota Svetog pepela: Ukoliko je Sveti pepeo korišćen u pripremi Svete vode kontaminiran rađa-tamom zbog neispravnog rukovanja, čuvanja ili ometanja preminulog pretka ili duha, korist od njega će biti umanjena. Za bolje razumevanje pročitati članak ‘Kako koristiti Sveti pepeo
 • Vera korisnika: Ako imamo veru u Svetu vodu, i rezultati njene primene će biti bolji.
 • Duhovni nivo korisnika: Što je viši duhovni nivo osobe koja koristi Svetu vodu, veća je korist od nje.
 • Duhovni nivo iscelitelja (ukoliko se koristi kao mera duhovnog isceljivanja). 95% efekta Svete vode kao mere duhovnog isceljivanja zavisi od duhovnog nivoa osobe koja prska Svetu vodu.

5. Upoređenje snage/koristi od Svete vode

Comparitive benefits of Holy water

Kao što se vidi u prethodnoj  tablici, najveća  moguća  ispunjenost  vode Božanskom  svesnošću (Čaitanijom) je 5% u slučaju kada je puni osoba duhovnog nivoa Sveca od 90% putem dodira, pogleda ili misli. Dodavanje Svetog pepela, nakon što je Svetac napunio vodu Božanskom svesnošću (Čaitanijom), pruža jako malo dodatne koristi. Mnogi ljudi, zbog nižih duhovnih sposobnosti, ne mogu pojanjem da pune vodu Božanskom svesnošću kao što to može Sveti pepeo.

6. Kako da koristimo Svetu vodu dobijenu od Svetog pepela od SSRF mirišljavih štapića?

Kako Sveti pepeo deluje na duhovnom nivou, njegova korist je proporcionalna njegovoj satvikti (čistoti) kao i poštovanju i veri sa kojom je korišćen. Molimo vas da pročitate članak ‘Kako koristiti Svetu vodu dobijenu od Svetog pepela iz SSRF-ovih mirišljavih štapića?’ za upustva kako koristiti Sveti pepeo.