Gomutra – korišćenje urina indijske krave kao mere duhovnog isceljivanja

1.Uvod

Gomutra se, prema Ajurvedi, preporučuje kao pomoćno sredstvo u isceljivanju. U Fondaciji za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci (SSRF-u) Gomutra (urin indijske krave) se često koristi kao mera isceljivanja i svedoci smo nekih zapanjujuće pozitivnih rezultata. U ovom članku ćemo da podelimo sa vama neka naša saznanja o Gomutri, mehanizmu delovanja Gomutre u duhovnom isceljivanju i kako može da se koristi kao mera duhovnog isceljivanja.

2. Duhovna svojstva Gomutre i duhovno isceljivanje

Na veb stranici IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences (IOSR-JPBS) je objavljena laboratorijska analiza kravljeg urina koja pokazuje da sadrži sastojke: azot, sumpor, fosfat, natrijum, mangan, ugljenovodoničnu kiselinu, gvožđe, silikon, hlor, magnezijum, limunsku kiselinu, soli (citrične, titrične, sukcinske, soli kalcijuma), vitamin A, B, C, D, E, minerale, laktozu, enzime, kreatinin, hormone i kiseline zlata.

Da li je ovaj hemijski sastav magična formula za duhovno isceljivanje? Naše istraživanje pokazuje da postoji čitav niz faktora, pored hemijskog sastava, koji je čine posebnom kao sredstvo duhovnog  isceljivanja. Saznali smo da hemijski sastav nema važnosti u sposobnosti isceljivanja Gomutre.

Gomutra, iako je neživa, ima sposobnost privlačenja Božanske svesnosti (Čaitanje) i povećava satva  komponentu i time omogućava duhovno isceljivanje. Postavlja se pitanje zašto urin indijske krave ima posebne sposobnosti isceljivanja? Kao što voda ima prirodno svojstvo pročišćavanja, a vatra gorenja, indijska krava je jedina životinja koja ima sposobnost privlačenja frekvencija svih Božanstava u Univerzumu. Zato sve  izlučevine ili proizvodi kao što su mleko, Gomutra (kravlji urin) i kravlja balega, sadrže te frekvencije i smatraju se satvik. Urin indijske krave ima sposobnost privlačenja 5% frekvencija svih Božanstava Univerzuma.

 

Ovaj procenat možemo sagledati iz sedeće perspektive:

 • Duhovna praksa pojanja Božjeg Imena prema religiji rođenja ima potencijal privlačenja frekvencija svih Božanstava u Univerzumu i njihovog povećanja do 30%.
 • Međutim, kada osoba počne da poje Božje Ime prema religiji rođenja ili Ime porodičnog Božanstva, sposobnost privlačenja frekvencija svih Božanstava je neznatna.
 • Jedino kada osoba dostigne duhovni nivo od 50% i poje Božje Ime prema religiji rođenja, može privući do 5% frekvencija svih Božanstava u Univerzumu.

Sledi nekoliko detalja koji se odnose na Gomutru i njena duhovna svojstva.

 • Sposobnost privlačenja Božanske svesnosti upoređena je sa ostalim neživim stvarima koje se koriste za duhovno isceljivanje.

Čaitanja je reč na Sanskrutu koja znači ‘Božanska svesnost’. To je sveznajuća i svemoguća snaga Božjeg principa. Božanska svesnost (Čaitanja) je suptilnija i moćnija od osnovne suptilne satva komponente. Zato se satvikta povećava kada je prisutna Božanska svesnost (Čaitanija).

Napomena: Na skali od 1 do 100 prisustvo Božanske svesnosti (Čaitanije) u neživim stvarima obično je 0, dok je najviša moguća 6. Ovako visok procenat nalazimo na poslednjem počivalištu (samadiju) Sveca iznad 90% duhovnog nivoa. Molimo, pogledajte članak na temu ko se može smatrati Svecem.

 •  Duhovno isceljivanje i Apsolutni Kosmički Elementi kroz koje deluju.

I ako svi navedeni neživi objekti mogu privlačiti Čaitanju, jedino Gomutra može privući do 5% frekvencija svih Božanstava u Univerzumu.

Kada god se odvija uticaj iz duhovne dimenzije, negativne energije u  krajnjoj liniji koriste jedan od Apsolutnih Kosmičkh elemenata za ometanja na fizičkom nivou, kao u slučaju primera osipa na koži. Vrlo je delotvorno koristiti Gomutru kao meru duhovnog isceljivanja kada negativne energije iz suptilnih područja vrše uticaj koristeći Apsolutni element Zemlje ili element Vode. Prosečna osoba neće moći da zna koji se Apsolutni Kosmički element koristio prilikom uticaja iz  suptilnog područja pa će biti potrebno da metodama pokušaja i pogreške pronađe najdelotvorniju meru koju treba da primeni.

 • Odgovarajuće Božanstvo Univerzuma koje je povezano s Gomutrom je Data princip. Jedna od funkcija Data principa je i zaštita od problema koji su  prouzrokovani suptilnim telima naših preminulih predaka.
 • Postoji ispoljena i neispoljena energija, Gomutra je više ispoljeni tip energije, tačnije, Šakti (Božanska energija). Zato je najbolje koristiti Gomutru za borbu protiv uticaja iz suptilne dimenzije, kada negativne energije koriste ispoljeni oblik duhovne energije.

2.1. Kada koristiti Gomutru?

Na osnovu prekomerne izloženosti raznim vrstama suptilnih ometanja, Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) preporučuje svakodnevno  korišćenje Gomutre kao jedne od metoda datih u sledećem pasusu. Njen efekat traje otprilike šest sati posle primene.

Maksimalni rezultat se naročito može videti kada je uzrok problema duhovne prirode, kao u primeru kožnog osipa čiji je uzrok uticaj negativnih energija. Ukoliko je uzrok samo fizički, pozitivni efekat je neznatan.

Možda je jedini nedostatak korišćenja Gomutre, kao mere duhovnog isceljivanja, na psihološkom nivou.  Ljudi  mogu da se osećaju neprijatno, sa činjenicom da je to urin ili im može smetati njen miris ili ukus. Ipak njene su prednosti daleko veće od nedostataka.

3.Kako koristiti Gomutru?

Gomutra se može koristiti na sledeće načine kao mera duhovnog isceljivanja:

Direktna primena:

 •  Direktna primena koncentrisane Gomutre na pogođeni deo tela. Pijenje nekoliko kapi Gomutre takođe je preporučljivo u cilju duhovnog isceljivanja.

Razređivanje u vodi:

 • Vodom, u koju smo kapnuli nekoliko kapi Gomutre,  možemo poprskati prostor oko kuće u cilju pročišćenja prostora. Malu količinu Gomutre možemo staviti u kantu vode i koristiti je za kupanje. U nastavku je  prikazan suptilni dijagram koji pokazuje mehanizam i delovanje Gomutre koja se koristi za kupanje. Crtež je nacrtala gđa Joja Vale, tragalac  sa razvijenim šestim čulom, a proverio ga je Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle.

 

4. Priprema Gomutre za duhovno isceljivanje 

Kako bismo bili sigurni da kravlji urin ima duhovni potencijal, trebali bismo da imamo na umu sledeće:

 • Vrsta krave: Urin se sakuplja jedino od indijske krave. Glavni razlog za to je duhovna čistota Indije, gde je okolina najpogodnija za duhovni rast. U Indiji postoji urođeno razumevanje da krava ima sposobnost privlačenja Božanskih frekvencija, zbog čega se prema njoj odnosi s poštovanjem. U drugim zemljama razumevanje svrhe krave je mogućnost da se od nje dobije mleko, posle čega se kolje. Stotine godina bolesnog tretiranja krava zajedno sa ne toliko pogodnom  okolinom koja nije satvik, u tim zemljama su smanjili duhovnu sposobnost krava do zanemarivog nivoa, pri čemu krava nije bolja ni od koje druge životinje.
 • Tretiranje krave:  Od toga kako se krava  tretira na fizičkom, mentalnom i duhovnom nivou, zavisiće i duhovni potencijal Gomutre. Na primer, da li je kravi osigurana satvik hrana? Da li je mentalno srećna?
 • Rok trajanja Gomutre: Generalno s aspekta hemijskog sastava Gomutre, rok trajanja je šest meseci. Ipak, svojstva duhovnog isceljivanja traju otprilike pet godina.