Duhovni uzroci problema u životu

Većina nas nije svesna duhovnih faktora koji predstavljaju pravi uzrok za 80% problema u životu iz jednostavnog razloga što su oni izvan razumevanja naših pet čula, uma i intelekta. Da li neki problem ima duhovni uzrok i koje su njegove pojedinosti, možemo sa sigurnošću da saznamo samo putem visoko razvijenog šestog čula. Neznanje o postojanju duhovne dimenzije i o tome šta je njena uloga u našim problemima će da onemogući pokušaje da u potpunosti prevaziđemo problem. U ovom delu objašnjavamo koja je uloga duhovne dimenzije u našim životnim problemima. U posebnim odeljcima, detaljnije objašnjavamo neke od najznačajnijih duhovnih korena problema.

Članci u ovom odeljku:

  1. Uvod u prevladavanje problema

  2. Podela uzroka koji predstavljaju stvarni koren problema u životu

  3. Primeri površnih i stvarnih uzroka problema u našim životima

  4. Stvarni duhovni uzroci problema u životu

Srodni odeljci

Šta će da se dogodi ovom detetu? Gde će da ga život odvede? Kako će da koristi svoju slobodnu volju? Sa kim će da se venča? Kroz koje će sve probleme da prođe zbog svoje sudbine?

Ovaj odeljak će da vas sigurno zainteresuje i pomogne vam da razumete koncept sudbine, slobodne volje i karme.

 

Da li ste znali da i vi imate probleme koji su izazvani suptilnim telima preminulih predaka?

Gotovo na sve nas utiče ova vrsta duhovnih uzroka problema u životu nezavisno od naše rase, kulture ili socijalnog statusa. Ovaj problem  može da se ispolji na puno različitih načina u našem svakodnevnom životu.

 

Ponekad se zapitamo „Da li duhovi stvarno postoje?”

Posle više od 10 godina duhovnog istraživanja u ovoj oblasti naš odgovor je nepobitno „DA“. Ovaj odeljak pruža detaljne naučne informacije o različitim aspektima duhova, od toga kako nastaju, kako utiču na nas, ko je pod njihovim uticajem, suptilne slike duhova itd. Duhovi utiču na sve nas i uzrok su brojnih problema u svetu.

Svi mi imamo sistem protoka duhovne energije koji može biti uspavan ili aktivan. Prekid u toku sistema duhovne energije može da prouzrokuje simptome kao što su impotencija, bolovi u grudima, izuzetno povećanje apetita itd.