Koji su znaci da duhovi ili preminuli preci izazivaju ili otežavaju bolesti?

Pomoću visoko razvijenog šestog čula, Sveci mogu da dijagnostifikuju da li je određeni simptom bolesti prouzrokovan duhovima, ili preminulim precima. Mogu nam čak reći detalje o duhu, razloge ometanja, odgovarajući lek, itd. Za više detalja, molimo da pročitate članak ‘Sposobnosti opažanja paranormalnih aktivnosti putem šestog čula’.

Ljudi sa razvijenim šestim čulom mogu da utvrde do određene mere da li je određeni simptom bolesti prouzrokovan duhom, ali ne mogu da budu 100% sigurni i ne mogu da vide više detalja o vrsti ometanja.

Šta je sa nama koji nemamo razvijene sposobnosti šestog čula (ESP) da bismo shvatili da li je uzrok simptoma bolesti duh? Postoje neka jednostavna pravila, prema kojima čak i pomoću intelekta možemo da razumemo simptome duhovne prirode. Sa velikom verovatnoćom, možemo reći da je uzrok bolesti zbog duhova ako su simptomi sledeći:

  • bolest ne biva blaža rutinskom, tradicionalnom medicinom
  • bolest je nestalne prirode
  • neobjašnjiv uzrok bolesti
  • pojačana bolest u vreme punog ili mladog Meseca
  • bolest slabi primenom duhovnih mera

Na primer, ukoliko je jednostavan kožni osip vrlo uporan i ne odlazi terapijom tradicionalne medicine, najverovatnije je prouzrokovan duhom, ili preminulim pretkom. Čak i u slučajevima kada je uzrok fizičke, ili psihičke prirode, predlažemo da se medicinski tretman dopuni duhovnim merama. Duhovi iskoriste ranjivost bolesne osobe, utiču na nju i prouzrokuju, ili pogoršaju probleme. Iz tog razloga, čak i bolest koja može da otpočne kao čista fizička bolest, u mnogim slučajevima kasnije se iskomplikuje ometanjem duha.