Koji su simptomi zaposednutosti duhom?

1. Uvod

Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da su gotovo svi ljudi na svetu bili pod uticajem duhova (negativnih energija) bar u nekom momentu svog života. Oko 30% ljudi je zaposednuto duhom ili duhovima. Kada je čovek pod uticajem duhova ili je zaposednut duhom, njegove životne sposobnosti se progresivno smanjuju. Zato je važno da se što pre sazna da li je neko zaposednut kako bi mogle da se primene adekvatne mere isceljivanja.

Obzirom da se zaposedanje dešava na duhovnom nivou (odnosno van domena 5 čulnih organa, uma i intelekta), zapravo samo Svetac iznad 70% duhovnog nivoa, ili osobe sa veoma razvijenim šestim čulom, mogu da znaju da li je neko pod uticajem duhova ili zaposednut duhom. Ljudi uglavnom nemaju dovoljan duhovni nivo niti razvijeno šesto čulo, zbog čega većina osoba koje su pod uticajem duhova ili zaposednute duhom, toga nisu svesne.

U ovom članku smo naveli neke simptome koji se mogu primetiti kada duh utiče na razne telesne sisteme. Slični simptomi se mogu uočiti kod bolesti tih istih sistema u telu. Kada se simptomi ne mogu ničim objasniti ili ne prestaju uprkos lečenju konvencionalnim medicinskim metodama, ili se simptomi hronično pojavljuju bez objašnjenja, tada koristeći intelekt možemo da uzmemo u obzir da bi duhovi mogli da budu uzrok tih simptoma.

2. Fizički simptomi koji mogu da budu uzrokovani duhovima

Simptome smo kategorisali radi lakšeg praćenja.

2.1. Pet čulnih organa

 • Neprijatan ukus u ustima.
 • Osećaj da neko vuče oči ka unutra, oči su jako osetljive.
 • Suvoća usana, usta i grla.
 • Usled rađatame duha, na licu i telu osobe koja je pod uticajem duha ili zaposeduta duhom se formira lepljivi sloj.
 • Masna koža.
 • Osip na koži.
 • Jeziv osećaj da nas neko dodiruje.

2.2. Bol

 • Osećaj bockanja po telu.
 • Glavobolje i migrene.
 • Veoma jaki bolovi u leđima, telu i nemogućnost pokreta
 • Osećaj gušenja.

2.3. Simptomi koji se odnose na 9 otvora u telu

Kada se duh nađe u blizini satvik uticaja, on napušta telo osobe kroz bilo koji od 9 otvora u telu – 2 oka, 2 nozdrve, 2 uha, usta, penis/vagina i anus. Tada osoba može da oseti kao da gas izlazi kroz bilo koji od ovih otvora i može da kašlje, zeva, podriguje, kija, zavisno od toga o kom se otvoru radi.

2.4. Digestivni sistem

 • Duh ne dozvoljava osobi da jede: Gubitak apetita, muka na pomisao o hrani i olakšanje kada se osoba skloni od hrane.
 • Povećan apetit, čest osećaj gladi i obilni obroci: Da bi se hrana varila, potreban je Apsolutni princip Vatre (Teđtatva). Čovek se uglavnom sastoji od Apsolutnog principa Zemlje (Prutvitatve) i zato ne može da vari mnogo hrane. Ali ukoliko je zaposednut duhom ili duhovima, onda može da vari mnogo hrane. Obzirom da se duhovi sastoje od Apsolutnog principa Vazduha (Vajutatve) oni mogu da vare mnogo hrane koristeći Apsolutni princip Vatre. Molimo da pročitate članak o Apsolutnim Kosmičkim principima (Pančatatvi).

2.5. Reproduktivni sistem

 • Neplodnost
 • Česti spontani pobačaji
 • Mrtvorođena deca

2.6. Nezgode

 • Električni šok
 • Nezgode u kući, kao na primer užareno ulje koje odjednom odskoči iz tiganja i stvori opekotine
 • Česte automobilske nesreće na istom mestu

2.7. Motorni organi

 • Vrpoljenje i uznemirenost zbog povećanja suptilne osnovne komponente rađe.
 • Zgrčeni i izuvijani pokreti
 • Tikovi

2.8. Zvuci

 • Kada osoba ispušta čudne zvuke ili uzdahe i posle se ničeg ne seća.
 • Kada osoba ispušta životinjske zvuke.
 • Kada duh govori kroz osobu glasom osobe suprotnog pola.

2.9. Efekat na vitalnu energiju

Vitalna energija (Pranšakti) je energija koja nas održava u životu i suptilna je po svojoj prirodi.

Vitalna energija u duhovno razvijenoj osobi i u osobi koja nije duhovno razvijena

Procenat vitalne energije
1. Duhovno razvijena osoba 130
2. Osoba koja nije duhovno razvijena 100

 

Količina vitalne energije srazmerno ometanju od duhova (negativnih energija)

Nivo ometanja od duhova Količina vitalne energije (u procentima)
5 95
10 90
20 70
30 50
40* 30**

* U današnje vreme, najveći nivo ometanja od negativnih energija je 40%.

Pod ometanjima podrazumevamo uticaj duhova na osobu kao i zaposednutost duhom (negativnim energijama).

** Do smanjenja vitalne energije dolazi zbog toga što se ona troši u borbi sa duhovima (negativnim energijama). Kada nivo vitalne energije padne ispod 30%, osoba umire.

Kada je nivo vitalne energije umanjen osoba ne može da meditira: Za meditaciju je neophodna koncentracija uma. Kada je nivo vitalne energije umanjen, um nema energije za bilo šta. Zato je tada meditacija nemoguća. Ali uprkos tome, um preplavljuju emocije, a sa njima i strah, jer je za to potrebno veoma malo energije, a i sami duhovi stavljaju takve misli u um osobe koju ometaju.

3. Ometanja na nivou uma

Kada je osoba pod uticajem duhova ili zaposednuta duhom, ispoljava sledeće simptome:

 • Osoba ne želi da razgovara sa kolegama ili članovima porodice bez ikakvog razloga.
 • Osoba želi da se distancira od kolega ili članova porodice bez ikakvog razloga.
 • Osoba se ponaša u suprotnosti sa svojom prirodom.
 • Čest plač, osoba bude naglo nečim iznenađena i uplašena bez ikakvog vidljivog razloga, anksioznost, depresija, strahovi, mentalne bolesti, suicidne misli, itd. Negativne energije treba da potroše samo 5% svoje energije da bi uplašile nekog pokazujući mu lobanje, strašne slike u umu, itd.
 • Sumnje ili negativne misli: Duhovi šalju sumnje ili negativne misli u um osobe sa ciljem da je destabilizuju, izazovu uznemirenost i iritabilnost. Neki primeri negativnih misli su:
  • Želja da nekoga davimo
  • Povećanje ega
  • Smanjenje vere u Boga.
 • Bes na druge: Nekada osoba koja je pod uticajem negativnih energija ili je zaposednuta njima iskazuje bes ka drugima bez ikakvog razloga, što ukazuje da su duhovi to izazvali. U takvim okolnostima bi trebalo da naučimo da taj bes ignorišemo.
 • Želja da se drugi povrede: Osoba koja je zaposednuta može da dobije želju da povređuje ili sebe ili druge. Ako se osoba podvrgne procesu uklanjanja duha, tada isto može da dobije misli da povredi nekoga. U takvim slučajevima, osoba bi trebala da na samom početku takvih želja, dok još nije potpuno pod kontrolom duhova, odmah kaže nekome oko sebe kakve misli dobija. Inače može da se desi da kada je osoba potpuno pod kontrolom negativih energija, više ne može da se kontroliše i može da povredi osobu koja pokušava da joj pomogne da se oslobodi negativnih energija.

4. Seksualni simptomi

 • Nekontrolisana ili preterana seksualna želja ili misao.
 • Ovisnost o pornografiji.
 • Abnormalno niska seksualna želja.
 • Ako ženski duh zaposedne žensku osobu, tada privlači ostale muške duhove ili direktno ili kroz neku mušku osobu koja je zaposednuta muškim duhom. Te žene nemaju potrebu da stupe u neku formalnu vezu sa osobom suprotnog pola, ili da se venčaju. Obično se izvlače nalazeći neke razloge da bi izbegle vezivanje.

5. Poremećaji spavanja

Razlika između normalnog spavanja i omamljenog spavanja koje izazivaju duhovi

Normalno spavanje Omamljeno spavanje
Efekat Možemo da ostanemo budni, neko vreme ako to želimo Osećaj teške glave i da je osoba naterana da odmah zaspi
Mera isceljivanja Prskanje vode po licu ako ne želimo da zaspimo Pojanje Božjeg Imena i mere duhovnog isceljivanja

 

 • Noćne more
  • Osoba vidi odvratna i čudna lica kao i oblike duhova
  • Noćne more u kojima je voljena osoba umrla ili je ubijena od osobe koja ima ovu noćnu moru.
  • Osoba vidi u snu da je neki duh zaposeo nekog poznanika ili voljenu osobu i posle ima osećaj straha u vezi sa tom osobom u budnom stanju.
  • Zmije koje napadaju jednog ili više članova porodice.

6. Bračne nesuglasice

 • Ako je jedan od bračnih drugova satvik, onda će duh u drugom bračnom partneru (ukoliko je taj bračni partner zaposednut), osećati nelagodnost u prisustvu satvik bračnog partnera, jer ne može da izdrži satviktu, odnosno pozitivnu energiju tog bračnog partnera. Ovo vodi u česte svađe bračnog para, koje su zapravo izazvane duhovima koji žele da spreče kontakt sa satviktom, odnosno pozitivnom energijom.
 • Ako su oba bračna partera zaposednuta, to dovodi do mnogih svađa.
 • Fizičko, mentalno i seksualno iskorišćavanje i maltretiranje.

7. Problemi na nivou intelekta

 • Slaba pažnja i koncentracija, zaboravnost, smanjenje inspiracije.
 • Teškoća u razumevanju jednostavnih rutinskih stvari, što je inače nekarakteristično za tu osobu.

8. Finansijski gubici

 • Osoba bude prevarena od neke druge osobe
 • Slab učinak radnika u kompaniji uprkos dobrim uslovima rada i međuljudskim odnosima.
 • Česti problem sa mašinama i opremom u kompaniji

9. Duhovni simptomi

9.1. Problemi u vezi sa 5 čulnih organa

Osoba može da ima ovakve probleme u snu, meditativnom stanju ili budnom stanju.

 • Neprijatan miris
 • Zastrašujuće scene
 • Osoba vidi crni oreol oko glave
 • Zastrašujuće scene: leševi, monstruozna iskrivljena lica, ljudsko lice samo sa skeletom ispod lica, samo ruka sa prstima i laktom u prozoru, osoba vidi leš koji gori u sopstvenom stomaku, duh koji visi sa drveta.
 • Procesija duhova u boji
 • Leševi tragalaca za Istinom, spaljena tela prijatelja
 • Gomile leševa u kamionima se odvoze i gomile leševa svuda unaokolo
 • Staklast pogled

9.2. Osećaj dodira

 • Osećaj da neko spava pored osobe
 • Neko vuče čaršav na krevetu
 • Neko budi osobu
 • Neko se kreće po sobi
 • Neko stavlja ruku na telo osobe ili pokreće ruku po telu
 • Šamar
 • Silovanje. Molimo da pogledate crtež zasnovan na duhovnom znanju o seksualnom napastvovanju
  • Osećaj da neko vuče osobu u krevet
  • Neobjašnjiv dodir po raznim delovima tela
  • Mumlanje u snu
  • Bol u donjem delu leđa nakon buđenja
  • Bol u donjem delu stomaka nakon buđenja
  • Beličasti sekret iz vagine
  • Problemi se pojačavaju za vreme dana bez meseca ili za vreme punog meseca

9.3. Kada osoba čuje zvuke

 • Osoba čuje da neko diše, a nikog nema
 • Osoba čuje korake, a nikog nema
 • Osoba čuje škripanje niodkuda
 • Osoba čuje da je neko zove, a nema nikoga

9.4. Osećaj nelagode u prisustvu satvik predmeta

 • Kada osoba oseća nelagodu u prisustvu Svetog pepela (vibutija), Svete vode (tirte) ili Svete hrane (prasada), itd.
 • Osoba ne može da dodirne Svete simbole kao na primer slike Boga ili Sveti krst, itd.
 • Osobe koje su zaposednute ili su pod uticajem negativnih energija ne žele da idu u posetu Svecima, ili na Sveta mesta hodočašća, itd. Neke negativne energije su primorane da se ispolje u osobi koja je zaposednuta zbog takvog satvik okruženja. Kada se negativna energija ispolji u osobi koja je zaposednuta, tada negativna energija gubi nešto od svoje crne energije. Da bi izbegli ovo, duhovi najčešće napuste osobu ispred Svetog mesta i kada osoba izađe van Svetog mesta, duh ponovo zaposedne tu istu osobu.

9.5. Nelagoda zbog pojanja Božjeg Imena

 • Osoba zaboravi da poje Božje Ime
 • Osoba ne može da poje Božje Ime
 • Glavobolja za vreme pojanja Božjeg Imena ili posle pojanja
 • Osećaj gušenja u toku pojanja
 • Čudan osećaj u glavi za vreme pojanja Božjeg Imena, a nekad i gubitak svesti

10. Zaključak

 • Duhovi mogu da izazovu mnogo raznih simptoma u osobama koje su pod uticajem negativnih energija ili zaposednute njima.
 • Ti simptomi liče na simptome fizičke ili psihičke bolesti, ili na ostale svetovne probleme, kao na primer finansijske probleme.
 • Pravi uzrok nekog problema (na primer duhove) mogu da spoznaju samo Sveci ili osobe sa visoko razvijenim šestim čulom.
 • U nedostatku prethodno spomenutog, a u slučaju da ne možemo nikako da objasnimo zašto neki problem postoji ili ako problem ne prestaje uprkos svim konvencionalnim merama koje su nam na raspolaganju, možemo intelektom zaključiti da je uzrok problema duh.
 • Ukoliko problem prestane posle primene mera duhovnog isceljivanja, jasno je koji je bio glavni uzrok problema.
 • Redovna duhovna praksa prema šest osnovnih principa je najbolji duhovni lek.