Chanting for health

1.Uvod u Pojanje za zdravlje

Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci (SSRF), od samog svog osnivanja konstantno nastoji da obavesti javnost da uzroci problema u životu mogu biti bilo fizički, psihički ili duhovni. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da duhovni uzrok problema u životu, uključujući i zdravstvene probleme, mogu da budu i do 80%, i to bez obzira o kakvom se problemu radi. Probleme čiji je uzrok duhovni, najefikasnije možemo da otklonimo obavljajući duhovnu praksu i koristeći neke metode duhovnog isceljivanja. U ovoj eri se savetuje pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja, kao osnova duhovne prakse. Pojanje donosi fizičko, mentalno i duhovno blagostanje.

Molimo pročitajte i naš članak ‘Ograničenja moderne medicinske nauke i potreba za duhovnim isceljivanjem’.

2. Primenom duhovnih mera organi zahvaćeni bolešću postaju jači

Razumevanje uzroka bolesti, duhovnih razloga iza bolesti i procenta duhovnog uzroka je sve deo Duhovnosti ili duhovne dimenzije što je teško razumeti. Sposobnost čoveka koji razume duhovnu dimenziju i koji može da nam kaže šta da uradimo nije uvek moguće. Stoga, nismo uvek u mogućnosti da razumemo koji je organ tačno zahvaćen, koje duhovne mere (pojanje, mudre i nijas) mogu da se urade da bi organ ojačao i da se bolest ublaži u značajnijoj meri. Odeljak pojanje za duhovno isceljivanje obuhvata organe u telu i povezane Biđmantre i pojalice. Isto tako obuhvata i mudre koje treba da se rade za određene bolesti i koji nijas treba raditi za određenu čakru. Pacijenti uz prednost koju im pružaju date duhovne mere, trebaju uporedo da nastave njihove mere sa modernom medicinom.

3. Pojalice Imena Božanstava koja su zadužena za rad određenog organa u telu

Kada je potrebno pojati Božje Ime u cilju duhovnog isceljivanja, treba da znamo jedan važan duhovni princip. Za svaki organ u telu zadužen je jedan od Božjih principa koji se još zove Božanstvo. Kada neki organ oboli usled duhovnog uzroka, pojanje Imena Božanstva koje je zaduženo za taj organ, će najverovatnije dovesti do pozitivnog rezultata. Božanska svesnost tog određenog Božanstva, osnažuje taj organ na duhovnom nivou što dovodi do povećanja sposobnosti osobe čiji je organ oboleo da prebrodi bolest.

Što je određenija pojalica za baš taj organ, šanse za isceljenje su veće.

4. Kako maksimalno da iskoristimo isceljujući efekat pojalica

  • Pojanje sa koncentracijom: Kada osoba poje sa koncentracijom, zaštitni omotač satvik vibracija se formira oko obolele ćelije. Posle izvesnog vremena, mogućnost remisije bolesti se veoma smanjuje.
  • Pojanje sa duhovnom emocijom: Kada osoba poje sa duhovnom emocijom, u organima se budi Božanska energija. Shodno tome, ćelije organa dobijaju infuziju Božanske svesnosti (Čaitanije). Usled ovakvog povećanja pozitivne energije, ometajuće energije, u formi bakterija ili virusa koji su prouzrokovali bolest, budu uništeni, a ćelije obolelog organa se regenerišu.
  • Pojanje uz molitvu: Efikasnost pojanja se u mnogome uvećava kada je pojanje propraćeno molitvama povremeno. Zapravo, jedino kada se osoba usrdno moli sa duhovnom emocijom, vibracije tog određenog Božanstva Univerzuma, dolaze do te osobe. Božanske vibracije ispune svesnost osobe, što dovodi do uništenja ometajućih vibracija te bolesti. Pojanje bez molitvi ispunjenih duhovnom emocijom nije toliko kvalitetno, već je samo kvantitativno, što ne donosi dovoljno koristi pacijentu.