Research

 • Isceljivanje Božanskim zvukom

  Sadržaj1. Uvod2. Božanski zvuk različitih vrsta3. Uputstva za slušanje Božanskog zvukaA. Ne znam da li imam ometanja zbog uticaja negativne energije?B. Znam da imam ometanja zbog uticaja negativne energije. Koji zvuk treba da slušam?   B 1. Koliko dugo treba da slušam Božanski zvuk?   B 2. Šta treba da radim kad ne mogu dugo da slušam … Continue reading Isceljivanje Božanskim zvukom

 • Pojalice za duhovno isceljivanje

  SSRF preporučuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja u lečenju fizičkih i psihičkih bolesti. Čitaocima se savetuje da primene bilo koju meru duhovnog isceljivanja po svom izboru. Ko god oseti toplinu ili bilo kakvu vrstu nelagode dok radi pojanje, može da izostavi “Om” ispred Imena. “Om” sadrži nemanifestovanu energiju koja kod nekoga … Continue reading Pojalice za duhovno isceljivanje

 • Šta su preporučene pojalice?

  Preporučene pojalice služe za prevazilaženje problema čiji se glavni uzrok nalazi u duhovnoj dimenziji. Na neki način imaju dejstvo kao duhovna sredstva isceljenja i zbog toga su drugačije od pojalica za duhovni rast. Lakše ćemo da razumemo ovaj koncept kroz jednu analogiju. Kada smo bolesni, idemo kod doktora koji postavlja dijagnozu za specifičan medicinski uzrok naše … Continue reading Šta su preporučene pojalice?

 • Terapija duhovnim isceljivanjem – tretman kutijama

  Za bolje razumevanje predlažemo da pročitate članak o duhovnom isceljivanju gde su objašnjeni razni principi koji stoje iza mera duhovnog isceljivanja. Sadržaj1. Uvod u duhovno isceljivanje pomoću kutija2. Šta je terapija duhovnog isceljivanja uz pomoć kutija?2.1  Kako je SSRF otkrio terapiju duhovnog isceljivanja pomoću kutija?2.2 Sledeći koraci u primeni3. Kako da sprovodimo terapiju duhovnog isceljivanja … Continue reading Terapija duhovnim isceljivanjem – tretman kutijama

 • Slana voda

  Slana voda služi za duhovno isceljivanje. Pogledajte video kako možemo raditi tretman sa slanom vodom.

 • Šta je duhovna tehnika nijas?

  Nijas je usmeravanje toka energije kroz skupljene prste. Položaj nijas je položaj pri kom tokom pojanja usmeravamo svoju duhovnu energiju spajanjem prstiju. Sadržaj1. Usmeravanje toka energije ka jednoj čakri:2. Usmeravanje toka energije ka dve čakre:Kako radi nijas? 1. Usmeravanje toka energije ka jednoj čakri: Na primer, ako bi mera duhovnog isceljivanja bila da držimo nijas … Continue reading Šta je duhovna tehnika nijas?

 • Pojanje za zdravlje

  Sadržaj1.Uvod u Pojanje za zdravlje2. Primenom duhovnih mera organi zahvaćeni bolešću postaju jači3. Pojalice Imena Božanstava koja su zadužena za rad određenog organa u telu4. Kako maksimalno da iskoristimo isceljujući efekat pojalica 1.Uvod u Pojanje za zdravlje Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci (SSRF), od samog svog osnivanja konstantno nastoji da obavesti javnost da … Continue reading Pojanje za zdravlje

 • Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

  Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije Da li ste znali da uklanjanje omotača crne energije može pomoći na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou? Može čak ublažiti fizičke i mentalne tegobe. Sadržaj1. Uvod u crni omotač2. Osećaj i znaci da imamo omotač crne energije – kako da shvatimo da smo prekriveni omotačem?3. … Continue reading Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Suggested Research

 • Isceljivanje Božanskim zvukom

  Sadržaj1. Uvod2. Božanski zvuk različitih vrsta3. Uputstva za slušanje Božanskog zvukaA. Ne znam da li imam ometanja zbog uticaja negativne energije?B. Znam da imam ometanja zbog uticaja negativne energije. Koji zvuk treba da slušam?   B 1. Koliko dugo treba da slušam Božanski zvuk?   B 2. Šta treba da radim kad ne mogu dugo da slušam … Continue reading Isceljivanje Božanskim zvukom

 • Pojalice za duhovno isceljivanje

  SSRF preporučuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja u lečenju fizičkih i psihičkih bolesti. Čitaocima se savetuje da primene bilo koju meru duhovnog isceljivanja po svom izboru. Ko god oseti toplinu ili bilo kakvu vrstu nelagode dok radi pojanje, može da izostavi “Om” ispred Imena. “Om” sadrži nemanifestovanu energiju koja kod nekoga … Continue reading Pojalice za duhovno isceljivanje

 • Šta su preporučene pojalice?

  Preporučene pojalice služe za prevazilaženje problema čiji se glavni uzrok nalazi u duhovnoj dimenziji. Na neki način imaju dejstvo kao duhovna sredstva isceljenja i zbog toga su drugačije od pojalica za duhovni rast. Lakše ćemo da razumemo ovaj koncept kroz jednu analogiju. Kada smo bolesni, idemo kod doktora koji postavlja dijagnozu za specifičan medicinski uzrok naše … Continue reading Šta su preporučene pojalice?

 • Terapija duhovnim isceljivanjem – tretman kutijama

  Za bolje razumevanje predlažemo da pročitate članak o duhovnom isceljivanju gde su objašnjeni razni principi koji stoje iza mera duhovnog isceljivanja. Sadržaj1. Uvod u duhovno isceljivanje pomoću kutija2. Šta je terapija duhovnog isceljivanja uz pomoć kutija?2.1  Kako je SSRF otkrio terapiju duhovnog isceljivanja pomoću kutija?2.2 Sledeći koraci u primeni3. Kako da sprovodimo terapiju duhovnog isceljivanja … Continue reading Terapija duhovnim isceljivanjem – tretman kutijama

 • Slana voda

  Slana voda služi za duhovno isceljivanje. Pogledajte video kako možemo raditi tretman sa slanom vodom.

 • Šta je duhovna tehnika nijas?

  Nijas je usmeravanje toka energije kroz skupljene prste. Položaj nijas je položaj pri kom tokom pojanja usmeravamo svoju duhovnu energiju spajanjem prstiju. Sadržaj1. Usmeravanje toka energije ka jednoj čakri:2. Usmeravanje toka energije ka dve čakre:Kako radi nijas? 1. Usmeravanje toka energije ka jednoj čakri: Na primer, ako bi mera duhovnog isceljivanja bila da držimo nijas … Continue reading Šta je duhovna tehnika nijas?

 • Pojanje za zdravlje

  Sadržaj1.Uvod u Pojanje za zdravlje2. Primenom duhovnih mera organi zahvaćeni bolešću postaju jači3. Pojalice Imena Božanstava koja su zadužena za rad određenog organa u telu4. Kako maksimalno da iskoristimo isceljujući efekat pojalica 1.Uvod u Pojanje za zdravlje Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci (SSRF), od samog svog osnivanja konstantno nastoji da obavesti javnost da … Continue reading Pojanje za zdravlje

 • Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

  Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije Da li ste znali da uklanjanje omotača crne energije može pomoći na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou? Može čak ublažiti fizičke i mentalne tegobe. Sadržaj1. Uvod u crni omotač2. Osećaj i znaci da imamo omotač crne energije – kako da shvatimo da smo prekriveni omotačem?3. … Continue reading Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Spiritual experience

 • Isceljivanje Božanskim zvukom

  Sadržaj1. Uvod2. Božanski zvuk različitih vrsta3. Uputstva za slušanje Božanskog zvukaA. Ne znam da li imam ometanja zbog uticaja negativne energije?B. Znam da imam ometanja zbog uticaja negativne energije. Koji zvuk treba da slušam?   B 1. Koliko dugo treba da slušam Božanski zvuk?   B 2. Šta treba da radim kad ne mogu dugo da slušam … Continue reading Isceljivanje Božanskim zvukom

 • Pojalice za duhovno isceljivanje

  SSRF preporučuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja u lečenju fizičkih i psihičkih bolesti. Čitaocima se savetuje da primene bilo koju meru duhovnog isceljivanja po svom izboru. Ko god oseti toplinu ili bilo kakvu vrstu nelagode dok radi pojanje, može da izostavi “Om” ispred Imena. “Om” sadrži nemanifestovanu energiju koja kod nekoga … Continue reading Pojalice za duhovno isceljivanje

 • Šta su preporučene pojalice?

  Preporučene pojalice služe za prevazilaženje problema čiji se glavni uzrok nalazi u duhovnoj dimenziji. Na neki način imaju dejstvo kao duhovna sredstva isceljenja i zbog toga su drugačije od pojalica za duhovni rast. Lakše ćemo da razumemo ovaj koncept kroz jednu analogiju. Kada smo bolesni, idemo kod doktora koji postavlja dijagnozu za specifičan medicinski uzrok naše … Continue reading Šta su preporučene pojalice?

 • Terapija duhovnim isceljivanjem – tretman kutijama

  Za bolje razumevanje predlažemo da pročitate članak o duhovnom isceljivanju gde su objašnjeni razni principi koji stoje iza mera duhovnog isceljivanja. Sadržaj1. Uvod u duhovno isceljivanje pomoću kutija2. Šta je terapija duhovnog isceljivanja uz pomoć kutija?2.1  Kako je SSRF otkrio terapiju duhovnog isceljivanja pomoću kutija?2.2 Sledeći koraci u primeni3. Kako da sprovodimo terapiju duhovnog isceljivanja … Continue reading Terapija duhovnim isceljivanjem – tretman kutijama

 • Slana voda

  Slana voda služi za duhovno isceljivanje. Pogledajte video kako možemo raditi tretman sa slanom vodom.

 • Šta je duhovna tehnika nijas?

  Nijas je usmeravanje toka energije kroz skupljene prste. Položaj nijas je položaj pri kom tokom pojanja usmeravamo svoju duhovnu energiju spajanjem prstiju. Sadržaj1. Usmeravanje toka energije ka jednoj čakri:2. Usmeravanje toka energije ka dve čakre:Kako radi nijas? 1. Usmeravanje toka energije ka jednoj čakri: Na primer, ako bi mera duhovnog isceljivanja bila da držimo nijas … Continue reading Šta je duhovna tehnika nijas?

 • Pojanje za zdravlje

  Sadržaj1.Uvod u Pojanje za zdravlje2. Primenom duhovnih mera organi zahvaćeni bolešću postaju jači3. Pojalice Imena Božanstava koja su zadužena za rad određenog organa u telu4. Kako maksimalno da iskoristimo isceljujući efekat pojalica 1.Uvod u Pojanje za zdravlje Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci (SSRF), od samog svog osnivanja konstantno nastoji da obavesti javnost da … Continue reading Pojanje za zdravlje

 • Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

  Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije Da li ste znali da uklanjanje omotača crne energije može pomoći na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou? Može čak ublažiti fizičke i mentalne tegobe. Sadržaj1. Uvod u crni omotač2. Osećaj i znaci da imamo omotač crne energije – kako da shvatimo da smo prekriveni omotačem?3. … Continue reading Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Case Studies

 • Isceljivanje Božanskim zvukom

  Sadržaj1. Uvod2. Božanski zvuk različitih vrsta3. Uputstva za slušanje Božanskog zvukaA. Ne znam da li imam ometanja zbog uticaja negativne energije?B. Znam da imam ometanja zbog uticaja negativne energije. Koji zvuk treba da slušam?   B 1. Koliko dugo treba da slušam Božanski zvuk?   B 2. Šta treba da radim kad ne mogu dugo da slušam … Continue reading Isceljivanje Božanskim zvukom

 • Pojalice za duhovno isceljivanje

  SSRF preporučuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja u lečenju fizičkih i psihičkih bolesti. Čitaocima se savetuje da primene bilo koju meru duhovnog isceljivanja po svom izboru. Ko god oseti toplinu ili bilo kakvu vrstu nelagode dok radi pojanje, može da izostavi “Om” ispred Imena. “Om” sadrži nemanifestovanu energiju koja kod nekoga … Continue reading Pojalice za duhovno isceljivanje

 • Šta su preporučene pojalice?

  Preporučene pojalice služe za prevazilaženje problema čiji se glavni uzrok nalazi u duhovnoj dimenziji. Na neki način imaju dejstvo kao duhovna sredstva isceljenja i zbog toga su drugačije od pojalica za duhovni rast. Lakše ćemo da razumemo ovaj koncept kroz jednu analogiju. Kada smo bolesni, idemo kod doktora koji postavlja dijagnozu za specifičan medicinski uzrok naše … Continue reading Šta su preporučene pojalice?

 • Terapija duhovnim isceljivanjem – tretman kutijama

  Za bolje razumevanje predlažemo da pročitate članak o duhovnom isceljivanju gde su objašnjeni razni principi koji stoje iza mera duhovnog isceljivanja. Sadržaj1. Uvod u duhovno isceljivanje pomoću kutija2. Šta je terapija duhovnog isceljivanja uz pomoć kutija?2.1  Kako je SSRF otkrio terapiju duhovnog isceljivanja pomoću kutija?2.2 Sledeći koraci u primeni3. Kako da sprovodimo terapiju duhovnog isceljivanja … Continue reading Terapija duhovnim isceljivanjem – tretman kutijama

 • Slana voda

  Slana voda služi za duhovno isceljivanje. Pogledajte video kako možemo raditi tretman sa slanom vodom.

 • Šta je duhovna tehnika nijas?

  Nijas je usmeravanje toka energije kroz skupljene prste. Položaj nijas je položaj pri kom tokom pojanja usmeravamo svoju duhovnu energiju spajanjem prstiju. Sadržaj1. Usmeravanje toka energije ka jednoj čakri:2. Usmeravanje toka energije ka dve čakre:Kako radi nijas? 1. Usmeravanje toka energije ka jednoj čakri: Na primer, ako bi mera duhovnog isceljivanja bila da držimo nijas … Continue reading Šta je duhovna tehnika nijas?

 • Pojanje za zdravlje

  Sadržaj1.Uvod u Pojanje za zdravlje2. Primenom duhovnih mera organi zahvaćeni bolešću postaju jači3. Pojalice Imena Božanstava koja su zadužena za rad određenog organa u telu4. Kako maksimalno da iskoristimo isceljujući efekat pojalica 1.Uvod u Pojanje za zdravlje Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci (SSRF), od samog svog osnivanja konstantno nastoji da obavesti javnost da … Continue reading Pojanje za zdravlje

 • Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

  Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije Da li ste znali da uklanjanje omotača crne energije može pomoći na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou? Može čak ublažiti fizičke i mentalne tegobe. Sadržaj1. Uvod u crni omotač2. Osećaj i znaci da imamo omotač crne energije – kako da shvatimo da smo prekriveni omotačem?3. … Continue reading Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

 • Isceljivanje Božanskim zvukom

  Sadržaj1. Uvod2. Božanski zvuk različitih vrsta3. Uputstva za slušanje Božanskog zvukaA. Ne znam da li imam ometanja zbog uticaja negativne energije?B. Znam da imam ometanja zbog uticaja negativne energije. Koji zvuk treba da slušam?   B 1. Koliko dugo treba da slušam Božanski zvuk?   B 2. Šta treba da radim kad ne mogu dugo da slušam … Continue reading Isceljivanje Božanskim zvukom

 • Pojalice za duhovno isceljivanje

  SSRF preporučuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja u lečenju fizičkih i psihičkih bolesti. Čitaocima se savetuje da primene bilo koju meru duhovnog isceljivanja po svom izboru. Ko god oseti toplinu ili bilo kakvu vrstu nelagode dok radi pojanje, može da izostavi “Om” ispred Imena. “Om” sadrži nemanifestovanu energiju koja kod nekoga … Continue reading Pojalice za duhovno isceljivanje

 • Šta su preporučene pojalice?

  Preporučene pojalice služe za prevazilaženje problema čiji se glavni uzrok nalazi u duhovnoj dimenziji. Na neki način imaju dejstvo kao duhovna sredstva isceljenja i zbog toga su drugačije od pojalica za duhovni rast. Lakše ćemo da razumemo ovaj koncept kroz jednu analogiju. Kada smo bolesni, idemo kod doktora koji postavlja dijagnozu za specifičan medicinski uzrok naše … Continue reading Šta su preporučene pojalice?

 • Terapija duhovnim isceljivanjem – tretman kutijama

  Za bolje razumevanje predlažemo da pročitate članak o duhovnom isceljivanju gde su objašnjeni razni principi koji stoje iza mera duhovnog isceljivanja. Sadržaj1. Uvod u duhovno isceljivanje pomoću kutija2. Šta je terapija duhovnog isceljivanja uz pomoć kutija?2.1  Kako je SSRF otkrio terapiju duhovnog isceljivanja pomoću kutija?2.2 Sledeći koraci u primeni3. Kako da sprovodimo terapiju duhovnog isceljivanja … Continue reading Terapija duhovnim isceljivanjem – tretman kutijama

 • Slana voda

  Slana voda služi za duhovno isceljivanje. Pogledajte video kako možemo raditi tretman sa slanom vodom.

 • Šta je duhovna tehnika nijas?

  Nijas je usmeravanje toka energije kroz skupljene prste. Položaj nijas je položaj pri kom tokom pojanja usmeravamo svoju duhovnu energiju spajanjem prstiju. Sadržaj1. Usmeravanje toka energije ka jednoj čakri:2. Usmeravanje toka energije ka dve čakre:Kako radi nijas? 1. Usmeravanje toka energije ka jednoj čakri: Na primer, ako bi mera duhovnog isceljivanja bila da držimo nijas … Continue reading Šta je duhovna tehnika nijas?

 • Pojanje za zdravlje

  Sadržaj1.Uvod u Pojanje za zdravlje2. Primenom duhovnih mera organi zahvaćeni bolešću postaju jači3. Pojalice Imena Božanstava koja su zadužena za rad određenog organa u telu4. Kako maksimalno da iskoristimo isceljujući efekat pojalica 1.Uvod u Pojanje za zdravlje Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci (SSRF), od samog svog osnivanja konstantno nastoji da obavesti javnost da … Continue reading Pojanje za zdravlje

 • Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

  Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije Da li ste znali da uklanjanje omotača crne energije može pomoći na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou? Može čak ublažiti fizičke i mentalne tegobe. Sadržaj1. Uvod u crni omotač2. Osećaj i znaci da imamo omotač crne energije – kako da shvatimo da smo prekriveni omotačem?3. … Continue reading Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije