Za bolje razumevanje predlažemo da pročitate članak o duhovnom isceljivanju gde su objašnjeni razni principi koji stoje iza mera duhovnog isceljivanja.

1. Uvod u duhovno isceljivanje pomoću kutija

Obična kartonska kutija baš i ne izgleda kao alat za duhovno isceljivanje. Međutim, Božjom milošću, SSRF je otkrio ovu metodu duhovnog isceljivanja tokom svojih istraživanja zasnovanim na duhovnoj nauci. Otkriven je jedan od najjednostavnijih, ali moćnih načina za izvlačenje suptilnih negativnih energija iz nas.

Duhovno isceljivanje je potrebno kada probleme u životu prouzrokuju elementi iz duhovne dimenzije kao što su negativne energije. To je detaljno objašnjeno u našem poglavlju kako duhovna dimenzija utiče na naše živote.

2. Šta je terapija duhovnog isceljivanja uz pomoć kutija?

2.1  Kako je SSRF otkrio terapiju duhovnog isceljivanja pomoću kutija?

Njegova Svetost Dr. Atavle je 2005. godine primetio kako su prazne police ormana u Njegovoj sobi počele da emituju Božanski miris. Kao eksperiment, zamolio je tragaoce u SSRF istraživačkom centru sa velikim ometanjima od negativnih energija da sednu ispred polica tog otvorenog ormana. Uočeno je da su prazne police i ormani ubrzali proces duhovnog isceljivanja, a tragaoci su primetili da su smanjena ometanja prouzrokovana negativnim energijama.

Njegova Svetost Dr. Atavle se zapitao kako bi ova nova metoda isceljivanja mogla da se ponavlja tako da i drugi imaju duhovnu dobrobit od nje. Naknadno je sprovedeno istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci kako bi se shvatio duhovni princip koji stoji iza ove nove metode isceljivanja. Odgovor koji je dobijen naprednim šestim čulom je paradoksalno „ništa“. U praznim policama je „ništa“, odnosno vakum ili praznina koja je direktno povezana sa moćnim Apsolutnim elementom etra (Akaštatva).

Od svih apsolutnih kosmičkih elemenata, Apsolutni element etra je najsuptilniji i najmoćniji. Ljudska bića, utelovljene duše (đive) uglavnom se sastoje od Apsolutnog elementa zemlje (Prutvitatva) i Apsolutnog elementa vode (Apatatva), a vrlo malo od Apsolutnog elementa etra. Zato, kada smo izloženi Apsolutnom elementu etra duhovno isceljivanje je poboljšano.

2.2 Sledeći koraci u primeni

Primenjujući isceljivanje putem principa praznine, uočili smo da prazne kartonske kutije mogu da budu od koristi ljudima za duhovno isceljivanje zbog efekta Apsolutnog elementa etra. Jednostavnim postavljanjem prazne kutije ili više njih u našoj neposrednoj blizini, otkrili smo da one imaju sposobnost da usisaju ometanja od negativnih energija iz nas. Postoji nekoliko aspekata koji mogu da utiču na jačinu eksperimenta što smo objasnili dalje u ovom tekstu.

Ubrzo posle otkrivanja ovog principa, sproveli smo duhovno isceljivanje pomoću kartonskih kutija na devojci koja je paralizovana od negativnih energija. Prijatno smo se iznenadili kada smo uočili njen oporavak u roku od 30 minuta. Obzirom da je eksperiment sa praznim kartonskim kutijama imao pozitivan efekat duhovnog isceljivanja na tragaocima koji su zaposednuti ili su pod uticajem negativnih energija, takva metoda duhovnog isceljivanja je ubrzo usvojena u SSRF-u kao jedna od glavnih metoda isceljivanja.

3. Kako da sprovodimo terapiju duhovnog isceljivanja pomoću kutija?

3.1 Šta je potrebno za tretman?

Broj kutija: Obično se koristi jedna do četiri kutije za isceljivanje, iako smo znali da koristimo i do 12 kutija.

Materijal kutije: Kada je kutija čvrstog oblika, materijal od koje je izrađena je bitan. Međutim, u slučaju da ima u sebi šupljinu, materijal kutije je nevažan. Zbog toga nas Njegova Svetost Dr. Atavle savetuje da koristimo lako dostupne kutije. Prazne kutije od kartonske ambalaže su idealne, sve dok su čiste i uredne.

Oblik šupljine:

Pošto se kutije u obliku trougla odnose na Energiju apsolutne volje (Ića šakti), postoji veća mogućnost ometanja od negativnih energija zato se ne preporučije za korišćenje.

a) Prosečnom čoveku se preporučuje korišćenje kutije čije su stranice kvadratnog i pravouganog oblika. Njihove vibracije su povezane sa Energijom apsolutne akcije (Krija šakti).

b) Okrugle kutije su povezane sa Energijom apsolutnog znanja (Dijan šakti) i njihove vibracije su suptilnije i više usmerene prema neispoljenom obliku Boga. Samo osobe preko 50% duhovnog nivoa mogu da imaju dobrobiti od kutija okruglog oblika.

Preporučujemo vam da pročitate članak o duhovnom nivou.

3.2 Kako da sprovodimo tretman duhovnog isceljivanja pomoću kutija?

Molitva: Pre početka ovog duhovnog tretmana, potrebno je da se uradi iskrena molitva Bogu da se aktivira Božanska svesnost (Čaitanija) u šupljini kutije i da ona usisa ometajuće energije.

Duhovno čišćenje sa mirišljavim štapićima: Paleći SSRF mirišljave štapiće i rotirajući ih u kutiji u smeru kazaljke na satu aktivira se Božanski Princip i kutije se duhovno pročišćavaju.

Položaj kutija::

a) Postavite 4 kutije oko sebe tako da su šupljine kutija okrenute prema telu.

i) Samo tragaoci sa razvijenim šestim čulom ili suptilnim znanjem mogu da kažu koliko kutija je potrebno, što zavisi od vrste duhovnog ometanja. Oni su takođe u mogućnosti da kažu koje kutije treba da se koriste za pojedini princip, smer kutije, koje mirišljave štapiće treba da upalimo za duhovno pročišćenje, itd.

ii) Ostali mogu da koriste kutije bez mnogo razmišljanja o takvim detaljima. U ovom slučaju, duže vremena će da bude potrebno da se ostvari dobrobit, međutim ostvariće se svakako.

b) Kutije treba da budu postavljene 15 – 30 centimetara od osobe. Molimo vas pogledajte ispod o važnosti duhovne emocije (bhava) u tretmanu sa kutijama.

c) Kutije mogu da se postave sa šupljinom prema sebi ili prema spolja. Metoda isceljivanja je više ispoljena kad je šupljina kutije okrenuta prema osobi. Kada je šupljina okrenuta prema spolja metoda isceljivanja je više neispoljenog oblika. Kutije bi trebale da budu postavljenje zavisno od toga da li je suptilno ometanje negativne energije na ispoljenom ili neispoljenom nivou. Ukoliko ne znamo da li je potrebno duhovno isceljivanje na ispoljenom ili neispoljenom nivou, možemo da pokušamo obe metode i da vidimo koja je efikasnija.

d) U sledećoj prezentaciji smo prikazali razne kombinacije terapije isceljivanja pomoću kutija.

e) U slučaju težih ometanja od negativnih energija, mogu da se stave male kutijice (poput praznih kutijica od šibica) na čakre. Na primer, ako osoba oseća pristisak u grudima, treba da postavi kutije na srčanu čakru i osetiće olakšanje kroz 30 minuta. Možemo da isprobamo i vidimo da li se osećamo bolje sa kutijama okrenutim prema unutra ili prema spolja.

Na prikazanim slikama koje slede, pokazali smo primere kako kutije mogu da budu raspoređene.

Pojanje i molitva: Tokom ove duhovne terapije isceljivanja potrebno je da pojemo Božje ime prema religiji rođenja. Takođe bi trebalo da se često molimo da se uklone eventualna suptilna ometanja negativnih energija i za efikasnost duhovnog tretmana. Terapija  može da se obavlja onoliko dugo, koliko smatramo da je potrebno.

Važnost duhovne emocije: Kad neko ima duhovnu emociju, efikasnost tretmana je značajno povećana. Pojedinosti kao što su oblik ili veličina kutije, ili njena udaljenost manje su bitne. Osoba koja ima duhovnu emociju imaće dobrobiti od bilo koje dostupne kutije. Kad se tretman duhovnog isceljivanja primenjuje uz duhovnu emociju, bilo koja kutija će da  počne da deluje kroz 15-30 minuta i da donese olakšanje.

4. Kada treba da koristimo ovu terapiju?

Ova terapija može da se koristi ukoliko se nađemo u nekoj od navedenih situacija:

  • Letargija
  • Smanjena ažurnost (budnost)
  • Nemogućnost razmišljanja
  • Preterane misli, posebno ako su negativne
  • Bes ili neka druga jako izražena emocija
  • Stres
  • Bilo koji oblik fizičke bolesti
  • Bol ili nelagoda oko područja čakri

Zbog ovakvih vrsta ometanja osećamo slabost bilo na fizičkom, mentalnom ili duhovnom nivou. Duhovi koriste ovakve situacije i tako nas još više prekrivaju ometajućim negativnim energijama. Uz pomoć terapija duhovnog isceljivanja, kao što je ova sa kutijama, možemo da smanjimo navedene simptome; kao i da osiguramo da se naša duhovna praksa (sadna) ne troši na uklanjanje takvih negativnih uticaja. Takođe možemo da postavimo kutije oko sebe bilo kada, kako bi smanjili uticaj ometajućih energija na nas. Mogu se staviti dok radimo pojanje sedeći, dok radimo za stolom, dok spavamo itd.