Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Da li ste znali da uklanjanje omotača crne energije može pomoći na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou? Može čak ublažiti fizičke i mentalne tegobe.

Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

1. Uvod u crni omotač

Još od malih nogu roditelji su nam uspostavili praksu kupanja bar jednom dnevno. Ako je potrebno, ponekad se kupamo 2 ili 3 puta dnevno. Ovo pomaže da očistimo naše fizičko telo. Ovo do neke mere ima takođe i duhovnu korist. Nažalost, većina nas nije naučila da se svakodnevno moramo čistiti i na duhovnom nivou. Omotač crne energije se neizostavno i svakodnevno formira oko nas. Većina nas to ne može da opazi jer je suptilne prirode, ali utiče na nas negativno na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou. U ovom članku smo podelili nekoliko praktičnih saveta kako ustanoviti da li neko ima omotač crne energije i kako ga ukloniti. Ovo je važno koliko i svakodnevno kupanje, ako ne i važnije.

2. Osećaj i znaci da imamo omotač crne energije – kako da shvatimo da smo prekriveni omotačem?

Za tačno razumevanje da li je neko pod uticajem omotača crne energije, potrebno je imati šesto čulo.

Međutim, u nastavku su dati neki fizički / psihološki znaci koji ukazuju na postojanje omotača crne energije :

 • Osećaj težine u telu
 • Osećaj tromosti
 • Ako je crni omotač formiran oko celog tela, možemo osetiti postojanje nečega oko našeg tela, kao da je neki plašt oko nas.
 • Ako su određeni delovi tela prekriveni crnom energijom, tada se na tim mestima mogu uočiti problematični simptomi. Na primer :
  • Ako je omotač crne energije oko glave, može se osetiti kao da vas neko pritiska odzgo ili imate osećaj kao da imate krunu ili kapu na glavi. Ovo uglavnom dovodi do smanjene sposobnosti razumevanja i donošenja odluka, zajedno sa osećajem zbunjenosti.
  • Ako je omotač na očima, možemo osećati suptilni veo pred očima ili možemo imati zamagljen vid.
  • Ako je omotač na grudima, možemo osećati kao da neko pokušava da nas ometa u disanju ili možemo osećati neugodnost u predelu grudi.

Kroz duhovnu praksu čovek stiče suptilnu sposobnost opažanja omotača crne energije. Kada takvi ljudi gledaju osobu koja je prekrivena crnom energijom, osećaju da ne mogu jasno videti lice te osobe, jer im izgleda maglovito. Kada se nalazite u blizini osobe koja ima omotač crne energije, možete ponekad osetiti suptilni pritisak, mučninu, a ponekad i loš miris.

3. Koliki je obim omotača crne energije oko ljudi u današnje vreme?

Obim omotača crne energije može se tačno razumeti samo putem naprednog šestog čula. Oni koji imaju razvijeno  šesto čulo  mogu vizuelno opaziti obim omotača. Oni koji su osetljivi na suptilne vibracije mogu osetiti obim omotača crne energije svojim rukama putem suptilnih motornih organa. Što je viši duhovni nivo osobe koja vrši očitavanje omotača crne energije, to je očitavanje preciznije.

U donjoj tabeli dajemo grubu procenu omotača crne energije viđenog na različitim osobama.

Tip osobe Prosečan omotač (u cm ili metrima) Maksimalan omotač (u cm ili metrima)
Prosečna osoba u sadašnje vreme 1 20 cm 30 cm
Prosečna osoba (koja ima ozbiljna duhovna ometanja ili je zaposednuta negativnom energijom) 2 1.5 metara 4 metra
Tragalac (koji praktikuje samašti sadnu3 3 cm 5 cm
Tragalac (koji praktikuje samašti sadnu – i koji ima ozbiljna duhovna ometanja ili je zaposednut negativnom energijom) 4 2 m 5 m

Izvor podataka : Duhovno istraživanje putem naprednog šestog čula koje je sproveo Maharši univerzitet za Duhovnost, Goa, Indija, jun 2020.

Fusnote:

 1. Otprilike 50% svetske populacije je delimično pod uticajem negativnih energija.
 2. Otprilike 30% svetske populacije je zaposednuto ili pod kontrolom negativnih energija.
 3. Samašti sadna je obavljanje duhovne prakse kako bi se pomoglo društvu da se duhovno razvija. Negativne energije višeg nivoa napadaju takve tragaoce kako bi ih sprečile u širenju Duhovnosti, a samim tim i pozitivnosti u društvu. Iako ih negativne energije napadaju, takvi tragaoci imaju Božansku zaštitu.
 4. Neki tragaoci su zaposednuti negativnim energijama i pre započinjanja duhovne prakse. Negativne energije ih u većoj meri napadaju kako bi stvorile prepreke u njihovoj duhovnoj praksi. Međutim, kontinuiranom duhovnom praksom, uticaj negativne energije nad njima se smanjuje. Samašti sadana pomaže ovim tragaocima da steknu Božju milost i da vremenom prevaziđu svoje nevolje.

4. Vrste i karakteristike crnog omotača

Omotač crne energije se može pojaviti u različitim oblicima i proizvesti sledeće vrste osećaja u čoveku :

 1. Kao da imamo okrugli prsten / krunu oko glave
 2. Kao da imamo traku preko očiju
 3. Kao da je prekrivač obmotan oko našeg tela
 4. Može biti prisutan samo na prednjoj ili zadnjoj strani tela. Takođe može biti prisutan na gornjoj ili donjoj polovini tela. U nekim slučajevima može da prekrije celo telo.
 5. Može se prostirati veoma oskudno, dok u drugim slučajevima može imati teksturu nalik na gumu.

5. Kako se oko osobe formira omotač crne energije?

Negativne energije stvaraju omotač crne energije oko čoveka sa namerom da destabilizuju, napadaju, kontrolišu ili kompromituju sposobnost osobe da razmišlja ili funkcioniše, ili oboje. Omotač se koristi da se utiče na osobu spolja. (S druge strane, uspostavljanje centra crne energije se koristi za stvaranje kontrolne tačke unutar osobe sa svrhom sticanja višeg nivoa kontrole ili zaposedanja osobe.)

Koga  negativne energije  napadaju i oko koga formiraju crni omotač?

Negativne energije uglavnom napadaju osobu slične ili manje duhovne snage (što je povezano sa duhovnim nivoom osobe).

Stoga prosečna osoba (koja ima duhovni nivo od 20%) lako može imati omotač crne energije koji oko nje formiraju čak i negativne energije nižih nivoa. Međutim, osobu na 50% duhovnog nivoa ne mogu napasti negativne energije nižeg nivoa, takvu osobu može napasti samo negativna energija srazmerne snage.

Kako tragalac obavlja duhovnu praksu, počinje da dobija zaštitni omotač oko sebe. To znatno otežava negativnim energijama da održavaju omotač crne energije oko tragaoca.

Koji je razlog za stvaranje omotača crne energije?

Omotač crne energije se obično stvara oko osobe da bi se postigao kratkoročni cilj kompromitovanja nekog fizičkog, mentalnog ili duhovnog procesa.

Na fizičkom nivou :

 • Da se smanji sposobnost bilo koje fizičke funkcije – na primer, smanjuje nečiju sposobnost pevanja stvaranjem omotača crne energije oko grla.
 • Da se pogorša stanje obolelog organa
 • Da se blokira sposobnost dijagnostikovanja bolesti – na primer, ako bi rendgenski snimak pokazao određenu anomaliju, formiranjem omotača crne energije, negativna energija bi tu anomaliju sakrila na snimku, što bi otežalo doktorima da shvate šta se dešava. Pogledajte studiju slučaja na temu – Ometanje u medicinskoj dijagnostici uzrokovano negativnim energijama
 • Da se umanji efekat lekova ili procesa izlečenja. Čak se može stvoriti omotač crne energije oko lekova.

Na psihološkom i intelektualnom nivou :

 • Da se povećaju nečije mane ličnosti kao što su ljutnja, zavisnost, emotivnost, negativno razmišljanje itd.
 • Da se ​​smanji intelektualna sposobnost i sposobnost donošenja odluka

Na duhovnom nivou :

 • Da se smanji nečija želja za duhovnim rastom
 • Da se osoba spreči u širenju duhovnosti uticanjem na njeno fizičko ili mentalno stanje

Oko čega negativne energije obično formiraju omotač?

 • Za negativne energije najlakši način da utiču na osobu na fizičkom nivou je da formiraju omotač crne energije oko nje ili oko određenog organa. Ovo naročito ako organ ima neko oboljenje. Omotač crne energije može ili pogoršati oboljenje ili sprečiti oporavak.
 • One mogu da stave omotač crne energije oko impresija u umu i tako povećaju mane ličnosti neke osobe kao što su ljutnja, negativno razmišljanje itd.
 • Mogu uticati na čakre osobe. Pri tome, omotač crne energije utiče na suptilni protok energije ka odgovarajućim organima. Napad na čakre je mnogo teže sprovesti i ne može se tako lako razumeti u poređenju sa napadom na telo osobe. Kod prosečne osobe obično bivaju napadnute donje 3 čakre (posebno Svadistan-čakra ili Manipur-čakra). Kompromitujući ove čakre omotačem crne energije, negativne energije mogu značajno povećati čovekove želje, poput seksa, pohlepe za hranom itd. Na taj način mogu uznemiriti osobu ili joj izazvati teškoće. Kod tragalaca, uglavnom se napadaju gornje 4 čakre kako bi se sprečili da obavljaju duhovnu praksu. (Ovo stoga jer su gornje 4 čakre povezane sa duhovnim rastom, dok su donje 3 čakre povezane sa svetovnim željama).

Sledeća tabela pokazuje šta se može desiti ako se oko različitih čakri stvori omotač crne energije.

Crni omotač oko čakri Efekat
Sahasrar-čakra Blokira vezu sa Božanskim onima koji su duhovno uznapredovali
Adnja-čakra Blokira funkcionisanje višeg intelekta, koji se koristi za duhovnu dobrobit osobe, ostalih i  suptilnog sveta
Višuda-čakra Blokira funkcionisanje ovozemaljskog intelekta
Anahat-čakra Čini um nestabilnim i povećava emocionalnost
Maṇipur-čakra Pohlepa za hranom i ostalim svetovnim strastima
Svadisṭan-čakra Prekomerni seksualni nagon

6. Koliko često treba uklanjati omotač crne energije u današnje vreme

Pošto se trenutno nalazimo u duhovno veoma nepovoljnom vremenu koje će trajati do 2023. godine, sugeriše se da ljudi češće praktikuju uklanjanje omotača crne energije. U nastavku smo dali tabelu koja objašnjava koliko često treba praktikovati uklanjanje omotača crne energije.

Tip osobe Koliko često treba uklanjati omotač crne energije
Prosečna osoba danas 2 puta  (ujutro i uveče)
Prosečna osoba (koja ima ozbiljno duhovno ometanje ili je zaposednuta negativnom energijom) 6 puta (svakih nekoliko sati)
Tragalac (koji praktikuje  samašti sadanu) 4 puta
Tragalac (koji praktikuje  samašti sadanu i koji ima ozbiljno duhovno ometanje ili je zaposednut negativnom energijom) 8 puta

Tragaoci koji rade samašti sadanu, tj. rade duhovnu praksu da bi pomogli društvu da duhovno raste dok i oni sami duhovno brzo napreduju, takođe su na meti negativnih energija. One pokušavaju da postave prepreke na njihovom duhovnom putu. Iz tog razloga se savetuje da ovi tragaoci češće praktikuju uklanjanje omotača crne energije.

7. Kako ukloniti crni omotač

Priprema

Svaku duhovnu aktivnost treba započeti molitvom Bogu. Za uklanjanje omotača crne energije može se izgovoriti molitva na sledeći način :

„O Bože, Tvojom milošću, dozvoli mi da ispravno uklonim ometajuću suptilnu crnu energiju na svom telu. Neka niko u blizini ne bude pogođen negativnom energijom koju ću ukloniti. Neka se nevolje izazvane negativnim energijama koje trpim uklone što pre.”

Nakon postupka uklanjanja omotača crne energije ne zaboravite da molitvom izrazite svoju zahvalnost Bogu.

7.1. Metod 1: Pojanje

Pojanje Božjeg Imena sa duhovnom emocijom privlači / stvara pozitivnu energiju. Duhovna energija koja se generiše izgovaranjem Božjeg Imena pomaže da se uništi svaka crna energija koja nas prekriva. Prednost ove metode je u tome što se može obaviti u bilo kom trenutku.

Kroz duhovna istraživanja otkrili smo da osoba može započeti uklanjanje omotača crne enrgije pojanjem jedne od sledećih pojalica :

 1. Šri Gurudev Data
 2. Om Namo Bagavate Vasudevaja
 3. Šri Durgadevjej Namaha

Možete započeti sa pojanjem jednog od gore navedenih Božijih Imena, u trajanju od jednog meseca. Ako ne osetite olakšanje nakon pojanja Šri Gurudev Data, nakon 4 nedelje  pređite na pojanje sledećeg Božjeg Imena. a to je Om Namo Bagavate Vasudevaja.

Razlog zbog kojeg smo dali 3 pojalice je sličan načinu na koji lekar ponekad menja lekove na osnovu toga kako se menjaju simptomi. Ako neko ne oseti olakšanje ni nakon pojanja sve tri pojalice posle 3 meseca, onda bi trebalo da se posavetuje sa duhovno uznapredovalom osobom ili da se obrati SSRF-u kroz Live Chat podršku.

Imajte na umu da pojanje Božjeg Imena treba raditi uporedo sa bilo kojom od sledećih tehnika datih za uklanjanje omotača crne energije.

7.2. Metod 2 : Korišćenjem ruku

Jedan od načina da uklonimo omotač crne energije oko nas je rukama. Prednost ove metode je u tome što se ona može obaviti u bilo kom trenutku.

Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Osnovne radnje ruku : Pogledajte gornje slike. Da biste rukama uklonili crnu energiju sa sebe, jednostavno napravite pokret kao da grabite crnu energiju oko sebe i da je skidate. Alternativno, možete koristiti dlanove i prste kao da sa sebe brišete ili gurate crnu energiju koja pokriva telo. Naši prsti i dlanovi neprestano emituju pranšakti ili vitalnu energiju, koja pomaže u uklanjanju omotača crne energije  pokretom naših ruku.

Odakle početi : Ako osećate omotač crne energije (koji stvara težinu ili nelagodnost) na određenom delu tela, tada počnite sa tim delom. Na primer, ako osećate težinu oko glave, počnite odatle.

Ako je omotač crne energije samo na jednom delu tela, kao što su grudi, možemo ga ukloniti kao što je gore pomenuto. Ako je omotač oko većeg dela tela, na primer od glave do grudi, postepeno ga treba uklanjati odozdo prema gore. Na primer, uklanjajte omotač na grudima 2-3 minuta, a zatim idite prema predelu glave.

Pogledajte gornju tabelu u odeljku 5 o tome na koje čakre negativne energije mogu da utiču da bi nam stvorile problem. U skladu sa tim, pokušajte da uklonite crnu energiju koja pokriva područje te čakre na isti način kao što je prethodno opisano. 

7.3. Metod 3 : Korišćenjem isceliteljskih proizvoda

Omotač crne energije se takođe može ukloniti upotrebom specifičnih proizvoda za duhovno isceljivanje koji stvaraju pozitivnost i uklanjaju negativne vibracije. Dalje su dati neki od metoda.

Metod 3A: Korišćenjem neupaljenog mirisnog štapića od SSRF-a

Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Takođe. omotač crne enrgije oko nas  možemo ukloniti koristeći neupaljenii mirisni štapić od SSRF-a na sličan način kao što to činimo rukama. Mogu se koristiti sve vrste mirisnih štapića SSRF-a jer su svi štapići posebno dizajnirani za duhovno isceljivanje. U ovom slučaju, da biste uklonili omotač crne energije, mašite mirisnim štapićem prelazeći preko tela odozgo prema dole (i nazad). Kako se mirisnim štapićem prelazi preko tela, tako prekrivač crne energije počinje da se raspada.

Najbolje je da isti štapić ne koristite previše često, jer uz kontinuirano korišćenje i on može steći crni omotač. Pre nego što štapić ritualno uronite u tekuću vodu ili ga na ritualan način uklonite, predlaže se sledeća upotreba:

 1. Ako ga koristite jednom dnevno, tada možete koristiti isti neupaljeni mirisni SSRF štapić za uklanjanje omotača crne energije tokom 30 dana.
 2. Ako ga koristite 5 do 7 puta dnevno, tada ga možete koristiti najviše 10 dana.
 3. U slučaju da smatrate da mirisni štapić ne radi, možete da ga zamenite novim.

Imajte na umu da za ovu metodu isceljivanja preporučujemo upotrebu SSRF mirisnih štapića jer su napravljeni na način da omoguće maksimalno duhovno isceljenje. Testovi sprovedeni pomoću skenera aure i energetskih skenera potvrđuju duhovna isceliteljska svojstva SSRF štapića. Ne možemo preporučiti bilo koju drugu vrstu mirisnih štapića jer nismo sproveli duhovna istraživanja na njima. Otkrili smo da neki komercijalno dostupni mirisni štapići  mogu čak da emituju negativne vibracije i stoga ne pružaju nikakvu duhovnu dobrobit.

Metod 3B : Korišćenjem gomutre (urina indijske krave)

Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Kada je u pitanju duhovno isceljivanje upotrebom neživih predmeta, poznato je da je gomutra ili urin indijske krave jedno od najmoćnijih sredstava za duhovno isceljivanje. To je zato što ima sposobnost privlačenja Božanske svesnosti (Čaitanije), što joj daje duhovna isceliteljska svojstva. Kupanje sa vodom kojoj je dodato nekoliko kapi gomutre pomaže u uklanjanju omotača crne energije. Pogledajte članak o gomutri.

Metod 3C : Korišćenjem tretmana kutijama

U našem članku tretman kutijama objašnjavamo kako se jednostavne prazne kutije mogu koristiti za duhovno isceljenje.

Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Kroz duhovno istraživanje smo otkrili da je sedenje i pojanje Božjeg Imena sa kutijama postavljenim oko osobe veoma efikasan način uklanjanja omotača crne energije. Ovaj vid  duhovnog isceljivanja dešava se kroz medijum najmoćnijeg Kosmičkog principa – Apsolutnog Principa Etra (Akaštatve), koji je prisutan u praznini kutije. Ovaj oblik duhovnog isceljivanja treba započeti molitvom Bogu da crni omotač oko vas bude uvučen u prazninu kutije i uništen.

Kutije korišćene u ovom duhovnom isceljivanju trebalo bi pročistiti bilo držanjem na suncu nekoliko sati ili mahanjem zapaljenim  SSRF štapićem unutar i oko kutije 5-7 puta.

Metod 3D : Tretman slanom vodom

Tretman slanom vodom je jednostavna, ali moćna 15-minutna terapija koja pomaže uklanjanju crne energije iz tela. Za potpune informacije o tretmanu slanom vodom kliknite ovde.

Metod 3E : Korišćenjem Svetih spisa koje je sastavio Paratpar Guru dr Atavle

Sveti tekstovi koje je sačinio Paratpar Guru dr Atavle sadrže ogromnu količinu pozitivne duhovne energije povezane sa Energijom Znanja (Nijanšakti). Sproveli smo mnogo eksperimenata na ovim Svetim tekstovima koristeći skener aure i energetske skenere. Nalazi pokazuju da su Sveti tekstovi skladište pozitivne energije.

Iz tog razloga, ove Svete tekstove možemo koristiti i da uklonimo omotač crne energije oko nas. To možemo učiniti na način sličan onome koji je opisan u metodi 3A, koja koristi mirisne štapiće SSRF-a.

Ponekad negativne energije mogu pokušati da stvore omotač crne energije i oko Svetih tekstova, čak i ako ih je napisao Svetac visokog nivoa. Zbog toga se preporučuje da se nakon upotrebe Svetih tekstova oni duhovno pročiste. To se može postići sledećim metodama :

 1. Mahanjem zapaljenog mirisnog štapića SSRF-a oko teksta, kao i omogućavanjem da dim sa štapića obavije knjigu.
 2. Ako mirisni štapić SSRF-a nije dostupan, tada Sveti tekst možete pročistiti i obnoviti mu pozitivnu duhovnu energiju držanjem na suncu 30 minuta i molitvom Bogu da ukloni sve negativnosti koje su se nakupile oko Svetog teksta.
 3. Nakon 30 dana upotrebe, odložite i čuvajte Sveti tekst zajedno sa drugim Svetim tekstovima, a narednih 30 dana koristite drugi Sveti tekst za duhovno isceljivanje. Nastavite naizmenično na ovaj način.

Pogledajte eksperiment o tome kako autori utiču na duhovne vibracije knjiga koje pišu

7.4. Metod 4 : Terapija suncem

Duhovno čišćenje crnog omotača oko nas koji stvaraju negativne energije

Sunce emituje Apsolutni Princip Vatre (Teđtatva), koji pročišćava na duhovnom nivou. Kada sednemo na sunce, automatski primamo dobrobit Apsolutnog Principa Vatre (Teđtatve). Međutim, da bi se duhovno isceljivanje dogodilo dok sedimo na suncu, trebalo bi da izgovaramo Božje Ime, kao što je preporučeno u odeljku 7.1. Najbolje vreme za to je ujutro pre 10 sati u trajanju od oko 15 do 20 minuta. Trebalo bi da izložimo i prednju i zadnju stranu tela suncu (vreme se može podeliti – po 10 minuta za svaku stranu).

Ovo stoga što tokom jutra u okruženju preovladava Satva (duhovno čista komponenta), dok kasnije tokom popodneva u okruženju počinje da preovladava rađa-satva (manje duhovno čista komponenta).

8. Praktični saveti za otklanjanje crne energije

 • Duhovno isceljivanje kroz navedene tehnike dešava se posredstvom različitih Apsolutnih Kosmičkih Principa. Iz ovog razloga, za uklanjanje crnog omotača dobro je koristiti kombinaciju ovih tehnika. Baš kao što lekar ponekad menja lekove u skladu sa simptomima, tako bi i iz perspektive duhovnog isceljivanja trebalo da budemo svesni kako se osećamo i koja je duhovno isceliteljska tehnika najefikasnija.
 • Ponekad je omotač crne energije oko nas toliki da ga naše ruke ne mogu dosegnuti, tako da ga je možda teško ukloniti samo rukama. Ako se nađete u takvoj situaciji, pojte Božje Ime sa duhovnom emocijom najmanje 3 sata dnevno tokom najmanje 5 dana.
 • U idealnom slučaju, dok uklanjate omotač crne energije najbolje je da budete u odvojenoj prostoriji, kako drugi ne bi bili pogođeni. Ali ako to nije moguće, prilikom uklanjanja omotača pokušajte da održite bezbedno rastojanje od oko 2 metra od drugih ljudi oko vas. Neprekidno pojanje i molitva za zaštitu sebe i drugih pomaže u smanjenju rizika od uticaja crne energije koja se uklanja.

9. Kako pročistiti okolinu nakon što uklonimo crni omotač

Nakon uklanjanja omotača crne energije, preporučuje se da duhovno pročistite prostorije u kojima boravite. Postoji nekoliko načina kako da se to uradi.

 1. Prolaženjem upaljenim mirisnim štapićem SSRF-a u smeru suprotnom od kazaljke na satu oko zidova prostorije. Pomeranjem štapića u ovom pravcu aktivira se Božji princip razgradnje koji štiti od negativnih energija i poništava njihove napade.
 2. Tihim puštanjem pojalice Om Namo Bagavate Vasudevaja u prostorijama (tiho, kako ne bi ometali druge). Kliknite ovde da biste preuzeli pojalicu
 3. Puštanjem bađana (duhovnih pesama) koje je komponovao i koje peva Njegova Svetost Baktarađ Maharađ.

10. Ključne tačke koje treba zapamtiti

 1. Uklanjanje omotača crne energije treba obavljati svaki dan.
 2. Propuštanjem da se to učini biće ugrožena efikasnost svakog duhovnog napora koji ulažemo.
 3. Redovno praktikovanje gore navedenih metoda duhovnog isceljivanja povećava osećaj lakoće, jasnoće, entuzijazma i pomaže čoveku da uloži napor u duhovnoj praksi.

Molimo se da naši čitaoci budu u mogućnosti da steknu duhovnu dobrobit primenom ovih metoda duhovnog isceljivanja.