1-SERB-healing-methods-objects

1. Načini ili metode duhovnog isceljivanja

Postoje dva načina ili modela duhovnog isceljivanja sa različitim mehanizmima kanalisanja energije. Isceljivanje može da se sprovodi:

1. Korišćenjem stvari kao što su na primer Sveta voda i Sveti pepeo.
2. Kroz osobu:

a. Kroz osobu na duhovnom nivou iznad 50% i koju ne ometaju negativne energije.

b. Kroz Sveca odnosno, osobu na duhovnom nivou iznad 70%.

U zavisnosti od načina koji se koristi, menja se i način kanalisanja energije. U ovom članku bićemo fokusirani na model isceljivanja korišćenjem predmeta i sredstava koji su duhovno pročišćeni.

2. Način isceljivanja i metod koji mu odgovara

Način i metod isceljivanja se mogu jednostavno objasniti kroz paljenje svetla.

1. Prekidač: Prvi korak pri uključivanju sijalice je pritiskanje odgovarajućeg prekidača da bi se sijalica upalila. U duhovnom isceljivanju to bi značilo izabrati sredstvo ili predmet koji će se koristiti u duhovnom isceljivanju

2. Žica: Struja prolazi kroz žicu i sijalica počinje da svetli. U zavisnosti od toga koju sijalicu želimo da uključimo, potrebno je da pritisnemo i odgovarajući prekidač. Slično tome, pri duhovnom isceljivanju različiti metodi isceljivanja imaju različite efekte u zavisnosti od nivoa pozitivne energije.

3. Sijalica: U svim slučajevima krajnji rezultat isceljivanja je (sijalica koja svetli) dobijen delovanjem pet Apsolutnih kosmičkih elemenata (Pančatatva).

2-SERB-sattvikta_in_objects_and_bulb

 

2.1 Mehanizam prvog načina isceljivanja: neživi objekti

Sledi nekoliko primera neživih objekata (predmeta) koji su korišćeni za isceljivanje i Apsolutnih kosmičkih elemenata kroz koje se isceljivanje dešava.

Ovde, nalazimo osnovni princip duhovnog isceljivanja gde se samo podizanjem duhovne čistote (satvikte)  obolelog mesta, smanjuje sposobnost negativne energije da deluje na osobu.

Zatim, povećana satvikta radi duhovno isceljivanje kroz bilo koju kombinaciju Apsolutnih kosmičkih elemenata.

Objekti za duhovno isceljivanje Prosečni % pozitivne duhovne energije1 Kroz koji apsolutni kosmički element deluje
Kristali korišćeni u prana isceljivanju 0.25% Vatra
Amulet 2% Vatra
Kamenje 2% Zemlja
Kristali 2% Vatra
Religiozni simboli 2% Zemlja
Sveti pepeo 2% Vatra
Mirišljavi štapić jasmina (ćameli) 2% Vazduh
Sveta voda (Sveta voda+Sveti pepeo) 2% Voda+Vatra
Boje 2% Zavisi od boje
Camfor 2% Vazduh
Nezapaljeni mirišljavi štapić 2% Zemlja+Vatra
Zapaljeni mirišljavi štapić 3% Zemlja+Vatra
Mirisi određenih prirodnih parfema 3% Zemlja
Jantes (specifični dijagrami2 3% Vatra
Kravlji urin (Gomūtra)3 3% Voda
Gi lampa3 3% Vatra
Sveti predmet koji je dao Svetac3 4% Voda
Pravo sveto mesto povezano sa Božanstvom, inkarnacijom ili Svecem višeg duhovnog nivoa, gde je prisutna pozitivna energija – Ovo nije bazirano na psihologiji nego gde postoje istinite pozitivne vibracije.  5% Zavisi od Božanstva
Rukopis od Sveca koji je iznad duhovnog nivoa od 90% 3, 5 8% Vatra
Snimljen govor Sveca koji je iznad duhovnog nivoa od 90%3,5 8% Etar
Završno počivalište Sveca iznad duhovnog nivoa od 90%3 8% Etar
Slika Božanstva višeg nivoa (koju je nacrtao tragaoc-umetnik) pod vodstvom Sveca višeg nivoa4 10% Ovakve slike leče na različitim nivoima kroz različite kosmičke principe prema potrebi bogoljubnika.

Način na koji treba da čitamo prethodnu tabelu:

Hajde da uzmemo primer Svete vode. Ona ima sposobnost da za 2% poveća pozitivnu duhovnu energiju u prostoru po kome se poprska. Isceljenje se odvija kroz Apsolutni kosmičke elemente Vode (Apa) i Vatre (Teđ).

Fusnote:

 1. Za svaki neživi objekat koji se koristi za duhovno isceljivanje moć njegove pozitivne duhovne energije će varirati. Na skali od 1 do 100, obično pozitivna duhovna energija u bilo kom neživom objektu je 0 dok je maksimalna pozitivna duhovna energija u neživom objektu 6. To znači da u poslednja 4 reda gde pozitivna duhovna energija može da bude od 8-10%, je veća od maksimalne pozitivne energije koja se obično može naći u neživim objektima. Dodatno, imajte na umu da brojke koje su date u gornjoj tabeli mogu da variraju za +/- 2%. Za više detalja pogledajte odeljak 2.2.
 2. Jantra u odnosu na duhovno isceljenje je dijagram napravljen u svrhu prenošenja pozitivne energije.
 3. Ovi predmeti su povezani sa živim bićima i zato su iz njih sposobni da privuku i šalju pozitivnu duhovnu energiju.
 4. 10% je pozitivna duhovna energija koja može da se proizvede ako su svi uslovi idealni, kao što su:
  1. Slika Božanstva privlači i otpušta maksimalnu moguću duhovnu pozitivnost. (Maksimalni procenat principa Božanstva koji može da se privuče u sliku je 30% u trenutnom razdoblju. Tragaoci na Maharshi Univerzitetu duhovnosti su to dostigli. Nasuprot tome, u komercijalno dostupnim slikama procenat principa Božanstva koji je privučen je samo 2-3%.
  2. Slika je postavljena u satvik prostorijama u svako doba.
  3. Bogoljubnik nema ometanja od negativnih energija i obavlja bogosluženje Božanstva sa duhovnom emocijom.
 5. U zavisnosti od toga šta je Svetac napisao ili audio koji je snimio, pozitivnost može ići čak i više od 8%. Na primer, ako Svetac na duhovnom nivou od 90% napiše mantra na papiru, pozitivnost će se povećati iznad 8%, za razliku od toga da je napisao običan (ne-duhovni) tekst na istom papiru.

2.2 Faktori koji utiču na potencijal predmeta za duhovno isceljivanje

U Fusnoti 1 od gornje tabele, pomenuto je da je opseg od broja +/- 2% Na primer, ako se kristali pominju kao 2%, tada praktično pozitivnost koju generišu kristali kao sredstvo duhovnog isceljenja može da varira u opsegu od 0 do 4% (tj. +/- 2% od 2%). Razlika u efikasnosti može da bude iz više razloga, kao što su:

 1. Vrsta kristala koji se koristi.
 2. Od osobe koja ga je koristila i nivoa ometanja negativnih energija te osobe. Ako ima previše negativne energije, pozitivna energija neće moći da prodre.
 3. Duhovni nivo osobe koja primenjuje isceljivanje. Ljudi koji su duhovno pozitivni više su sposobni da upiju duhovnu pozitivnost.
 4. Od koga je dat kristal osobi?
 5. Korišćenje kristala tokom perioda punog meseca ili mladog meseca može da utiče na njegovu lekovitu sposobnost zbog povećanog ometanja u okruženju tokom ovih perioda.
 6. Mesto na kome je korišćen za isceljivanje.

U zavisnosti od svih ovih faktora lečenje može da potraje nekoliko sati ili puno meseci.

Takođe je važno napomenuti da neki predmeti za koje se smatra da su sredstva za duhovno isceljivanje, mogu da budu pod uticajem negativnih energija, čime se ugrožava njihova sposobnost isceljivanja. Takva sredstva za duhovno isceljivanje mogu čak da emituju negativnu energiju. To može da se razume ako osoba ima sposobnost da spozna duhovne vibracije kroz šesto čulo.

2.3. Tretman slanom vodom kao mera za duhovno isceljivanje.

SSRF takođe preporučuje Tretman slanom vodom kao meru za duhovno isceljivanje. Ovaj tretman nismo uključili u prethodnu tabelu jer se razlikuje od njih. Pomenuti objekti u tabeli imaju sposobnost da povećaju pozitivnu duhovnu energiju, dok se tretman slanom vodom koristi samo za uklanjanje negativne energije. Isceljivanje se odvija kroz Apsolutni kosmički element Vode (70%) i Zemlje (30%).

3. Rezime

 • U našem odeljku objekti koji se koriste za duhovno isceljivanje objasnili smo kako da se upotrebljavaju svaki od njih i takođe kada da ih koristimo. Pogledajte molimo vas članak: Mehanizam iza duhovno isceljujućih metoda kada se osoba isceljuje (stiže uskoro)
 • Trud na povećanju duhovne emocije iskazivanjem iskrenih molitvi pre, tokom i posle korišćenja objekata u duhovnom isceljivanju, povećava moć isceljivanja korišćenjem ovih objekata.
 • Redovna duhovna praksa onih koji sprovode duhovno isceljivanje, pozitivne misli i satvik okruženje doprinose da se efikasnost duhovnog isceljenja na najvišem nivou.