1-SERB-healing-methods-objects

1. Načini ili metode duhovnog isceljivanja

Postoje dva načina ili modela duhovnog isceljivanja sa različitim mehanizmima kanalisanja energije. Isceljivanje može da se sprovodi:

1. Korišćenjem stvari kao što su na primer Sveta voda i Sveti pepeo.
2. Kroz osobu:

a. Kroz osobu na duhovnom nivou iznad 50% i koju ne ometaju negativne energije.

b. Kroz Sveca odnosno, osobu na duhovnom nivou iznad 70%.

U zavisnosti od načina koji se koristi, menja se i način kanalisanja energije. U ovom članku bićemo fokusirani na model isceljivanja korišćenjem predmeta i sredstava koji su duhovno pročišćeni.

2. Način isceljivanja i metod koji mu odgovara

Način i metod isceljivanja se mogu jednostavno objasniti kroz paljenje svetla.

1. Prekidač: Prvi korak pri uključivanju sijalice je pritiskanje odgovarajućeg prekidača da bi se sijalica upalila. U duhovnom isceljivanju to bi značilo izabrati sredstvo ili predmet koji će se koristiti u duhovnom isceljivanju

2. Žica: Struja prolazi kroz žicu i sijalica počinje da svetli. U zavisnosti od toga koju sijalicu želimo da uključimo, potrebno je da pritisnemo i odgovarajući prekidač. Slično tome, pri duhovnom isceljivanju različiti metodi isceljivanja imaju različite efekte u zavisnosti od nivoa pozitivne energije.

3. Sijalica: U svim slučajevima krajnji rezultat isceljivanja je (sijalica koja svetli) dobijen delovanjem pet Apsolutnih kosmičkih elemenata (Pančatatva).

2-SERB-sattvikta_in_objects_and_bulb

 

2.1 Mehanizam prvog načina isceljivanja: neživi objekti

Sledi nekoliko primera neživih objekata (predmeta) i Apsolutnih kosmičkih elemenata kroz koje se isceljivanje dešava:

Objekti upotrebljeni za isceljivanje Prosečni % Božanske svesnosti (pozitivna duhovna energia)1 Apsolutni kosmički elemenat
koji se aktivira
Kristali korišćeni u prana isceljivanju 0.25% Vatra
Amajlije 2% Vatra
Kamenje 2% Zemlja
Kristali 2% Vatra
Religiozni simboli 2% Zemlja
Sveti pepeo 2% Vatra
Mirišljavi štapić jasmina (ćameli) 2% Vazduh
Sveta voda (Sveta voda + Sveti pepeo) 2% Voda + Vatra
Mirišljavi štapići ili parfem 2% Zemlja
Boje 2% Zavisi od boje
Jantre (specifični dijagrami)2 3% Vatra
Kravlji urin (Gomutra)3 3% Voda
Sveti predmet koji je dao Svetac3 4% Voda
Rukopis Sveca iznad 90 %3 5% Vatra

Fusnote:

1. Postoje različiti nivoi pozitivne duhovne energije.

2. Jantra je dijagram napravljen sa ciljem prenosa pozitivne energije.

3. U ova tri slučaja, kada postoji povezanost sa živim bićima, one su sposobne da privuku i emituju Čajtaniju. Čajtanija je sanskrutska reč koja znači Božansku svesnost. Ona je sveznajuća i svemoguća snaga Božanskog principa. Božanska svest je suptilnija i snažnija od suptilne satva komponente. Međutim, kada se Božanska svesnost uvede satvika poraste. Napomena: Na skali od 1 do 100, Božanska svesnost u bilo kojoj stvari (predmetu) je 0; dok je maksimalna Božanska svesnost u bilo kojoj stvari 6 i ona postoji u konačnom počivalištu Svetaca. Pogledajte članak o tome koga možemo smatrati Svecem.

I ovde opet nalazimo osnovni princip duhovnog isceljivanja gde se samo podizanjem satvike obolelog mesta, smanjuje sposobnost duha da deluje na osobu. Povećana satvika zatim deluje putem bilo koje od kombinacija Apsolutnih kosmičkih elemenata i tako donosi isceljenje.

Način na koji treba da čitamo prethodnu tabelu::

Hajde da uzmemo primer Svete vode. Ona ima sposobnost da poveća pozitivnu duhovnu energiju u prostoru po kome se poprska za 2%. Isceljenje se odvija kroz Apsolutni kosmički element Vode (Apa) i Vatre (Teđ).

SSRF takođe preporučuje Tretman slanom vodom kao meru za duhovno isceljivanje. Ovaj tretman nismo uključili u prethodnu tabelu jer se razlikuje od njih. Pomenuti objekti u tabeli imaju sposobnost da povećaju pozitivnu duhovnu energiju, dok se tretman slanom vodom koristi samo za uklanjanje negativne energije.

3. Rezime

  • U našem odeljku objekti koji se koriste za duhovno isceljivanje objasnili smo kako da se upotrebljavaju svaki od njih i takođe kada da ih koristimo. Pogledajte molimo vas članak: Mehanizam iza duhovno isceljujućih metoda kada se osoba isceljuje (stiže uskoro)
  • Trud na povećanju duhovne emocije iskazivanjem iskrenih molitvi pre, tokom i posle korišćenja objekata u duhovnom isceljivanju, povećava moć isceljivanja korišćenjem ovih objekata.
  • Redovna duhovna praksa onih koji sprovode duhovno isceljivanje, pozitivne misli i satvik okruženje doprinose da se efikasnost duhovnog isceljenja na najvišem nivou.