Mehanizam delovanja posle uzimanja Svete hrane (prasada)

Sveto pričešće (Prasad) u obliku hrane (slane ili slatkiša) daje duhovno uzvišena osoba ili Svetac, koji je iznad 70% duhovnog nivoa.

Kada osoba primi Prasad od Sveca, ona tim činom prima i Božansku energiju. Božanska, pozitivna energija se širi telom kao što je prikazano na ovom suptilnom crtežu zasnovanom na duhovnom znanju.

Budući da Božanska energija primljena kroz Prasad traje relativno kratko, neophodan i jedini način njenog stalnog priticanja je redovna duhovna praksa prema 6 osnovnih principa Duhovnosti, kao i pojanje Božjeg imena prema religiji rođenja.