SERB-Crop-circles-Landing

1. Fenomen krugova u poljima – Uvod

Krugovi u poljima odnose se na velike crteže koji se pojavljuju u poljima. Ovi crteži su nastali na usevima koji su misteriozno polegnuti. Ljudi se probude ujutru i vide potpuno jasno obeležene kompleksne oblike nastale na njihovim poljima u toku noći, bez traga o tome ko je to uradio. Mišljenja o uzroku ovog fenomena su različita i uključuju teorije kao što su:

  1. Neki veoma talentovani ljudi idu okolo i zabavljaju se stvaranjem ovih neslanih šala
  2. NLO (neidentifikovani leteći objekti) ili vanzemaljci to čine da bi pokazali svoje prisustvo
  3. To je prirodni fenomen

Naučnici i istraživači međutim priznaju da ne mogu da dokažu kako je moguće da tako kompleksni crteži sa takvom preciznošću nastanu preko noći.

2. Krugovi u poljima objašnjeni kroz duhovno istraživanje

Duhovnim istraživanjem otkrili smo da su krugovi u poljima (koje nisu napravili ljudi) napravili suptilni entiteti iz duhovne dimenzije. Krugovi u poljima su napravljeni u određenom obliku poznatom kao Jantra sa ciljem prenošenja pozitivne ili negativne energije.

  • Krugove u poljima koji emituju negativne vibracije generalno su napravili negativni entiteti nižeg nivoa iz drugog regiona Pakla.
  • Krugove u poljima koji emituju pozitivne vibracije napravili su duhovno pozitivni suptilni entiteti nižeg nivoa iz Donjeg regiona Raja. Suptilni entiteti višeg duhovnog nivoa iz još viših suptilnih regiona, kao što je Mahaloka, ne upuštaju se u takve aktivnosti. To je zato što su u stanju da samo svojim mislima omoguće pozitivno delovanje na Zemlji.
  • Krugovi u poljiima nisu nastali od NLO, vanzemaljaca ili nekim prirodnim fenomenom.

Slika koja sledi je primer krugova u polju sa pozitivnim vibracijama.

Sledeće slike su primeri krugova u polju sa negativnim vibracijama.

Posle 1990. godine širom sveta je primećen značajan porast fenomena krugova u polju. Jedan od osnovnih razloga za to je vreme u kom živimo. Kako se svet približava vrhuncu Armagedona, negativne energije iz duhovne dimenzije povećavaju svoje aktivnosti u vidu prenosa negativnih vibracija na Zemlju. Sa druge strane pozitivne energije takođe stvaraju krugove u poljima da bi poništile efekat negativnih. Pre desetak godina, skoro svi krugovi u poljima su bili negativni. U 2014. godini, 60% svih krugova u poljima koje su napravili suptilnih entiteti će biti negativno po prirodi, a 40% će emitovati pozitivne vibracije.

Sezona“ krugova u polju obično traje od aprila do septembra, što se poklapa sa sazrevanjem useva. Razlog za ovo je što se negativna ili pozitivna energija u zrnu poleglih useva, od kojih se stvaraju krugovi u polju, širi u društvu kada se ta zrna kasnije jedu.

Efekat krugova u polju može da se proširi u radijusu od 2 do 10 kilometara. Protezanje efekta zavisi od jačine entiteta koji ih je napravio i od oblika Jantre. Krugovi u poljima koji imaju pozitivne vibracije imaće pozitivan efekat na ljude i doneće osećaj mira i blagostanja okolnom stanovništvu. Sa druge strane, krugovi u poljima sa negativnim vibracijama mogu izazvati različite efekte kod ljudi, kao što su osećaj vrtoglavice, dezorijentisanosti, povećan nivo emocionalnosti i depresije.

3. Krugovi na morskom dnu Jadranskog mora u Hrvatskoj – oko ostrva Kornati, Dugi Otok, Premuda i Molata

U maju 2014.godine primećena je čudna pojava simetričnih krugova na morskom dnu Jadranskog mora u blizini ostrva Kornati. Krugovi imaju u prečniku 50 metara. Postavljeni su tako da se nalaze na jednakom odstojanju jedni od drugih i isto tako i od obale. Ponekad oko ostrva može da se nađe čak  25 ovih  krugova.

Duhovno istraživanje ovog fenomena otkrilo  je da su se krugovi pojavili usled intervencije negativnih energija. Mantrici iz drugog nivoa Pakla stvaraju ove krugove sa ciljem da šire crnu negativnu energiju u životnu sredinu. Kada je krug završen, on zrači negativnu energiju 10 puta dalje od dužine njegovog prečnika, što znači da svaki krug zrači negativnu energiju 500 metara u svim pravcima.

http://www.spiritualresearchfoundation.org/wp-content/uploads/sea-circles-Croatia.jpg

4. Predloženi pravci delovanja

Za ljude koji naiđu na krugove u poljima, Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci savetuje sledeće:

  1. Prosečna osoba možda neće moći da oseti da li krugovi u poljima emituju negativne ili pozitivne vibracije. Ako neko oseća bilo koji oblik ometanja, najbolje je da preduzme neku formu duhovne prakse kako bi neutralizovao efekat.
  2. Pojanje Božjeg Imena je jednostavna duhovna praksa koja pomaže u zaštiti svake osobe od negativnih vibracija u okruženju.
  3. Ako planirate da posetite ova mesta iz znatiželje, stalno pojanje Božjeg Imena će vam pružiti zaštitu na duhovnom nivou.
  4. Redovna duhovna praksa je jedini siguran način da se poveća zaštitni omotač osobe koji je štiti od negativnih efekata duhovne dimenzije.