SRP-name-to-chant

Najdelotvorniji put ka duhovnom napretku u današnje vreme je pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja. Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za početak našeg duhovnog putovanja. To čini osnovu duhovne prakse. Ponavljanje Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni  nam takođe omogućava da nadvladamo sudbinu. U suštini, duhovna praksa nam pomaže i na ovom svetu i u svetu u koji odlazimo posle smrti.

Pogledajmo nekoliko primera Božjeg Imena koje treba da pojemo, u zavisnosti od religije u kojoj smo rođeni.

Chants as per religion

Pojalica za otklanjanje problema sa suptilnim telima preminulih predaka – „Šri Gurudev Data“

Preuzmite

Univerzalna pojalica koja je najpogodnija za tragaoce do 2025. godine (ukoliko niste vezani za neku religiju)- „Om Namo Bhagavate Vasudevaja“

Preuzmite