Koje Božje Ime da pojemo

Pojanje Božjeg imena prema religiji u kojoj smo rođeni preporučena je osnova duhovne prakse. Pročitajte članak ‘Započnite svoje duhovno putovanje’.

Brojna uobičajena i često postavljana pitanja o tome koje Božje Ime treba da se poje objašnjena su u nastavku:

 

Sadržaj

1. Pitanja u vezi sa pokrštavanjem

1.1. Rođen sam kao Budista i posle sam prešao u Hrišćanstvo. Koje Ime  treba da pojem?

Odgovor: Ako ste dobrovoljno prešli u Hrišćanstvo, onda ćete verovatno imati više vere u tu religiju i zato možete da pojete  Božje Ime prema toj religiji. Ako ste prisilno protiv svoje volje pokršteni i osećate se bližim religiji rođenja, pojte Ime prema religiji rođenja. Čak i ako ste ranije dobrovoljno prešli u drugu religiju kao na primer Hrišćanstvo, ali se sada osećate bližim religiji rođenja, onda možete da pojete Ime prema religiji u kojoj ste rođeni.

1.2.Rođen sam kao Katolik, ali vaspitavan kao Protestant. Pokušavao sam da pojem“ Ave Marija“ ali bih se vraćao natrag  na“ Isuse Gospode“. Da li je to u redu i koje Božje Ime  treba da pojem?

Odgovor: Nastavite da pojete ” Isuse Gospode”.

1.3. Šta ako su naši preci bili prisiljeni da pređu u drugu religiju i onda smo i mi rođeni u toj religiji? Koje Božje Ime trebamo da pojemo?

Odgovor: Duhovna nauka preporučuje pojanje Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni.

Ako ne verujete u religiju u kojoj su vaši preci pokršteni, a imate više vere u njihovu raniju religiju, tada možete da pojete Ime prema toj religiji.

1.4. Moji majka i otac pripadaju različitim religijama i oboje praktikuju svoju religiju. Koje Božje Ime treba ja da pojem?

Odgovor: Pojte Božje Ime prema očevoj religiji. Prema duhovnoj nauci, deca imaju najviše koristi ako poju Ime prema očevoj religiji.

 

2. Pitanja u vezi sa brakom

2.1. Ja sam udata žena. Koje Božje Ime treba da pojem?

Odgovor: Prema duhovnoj nauci, posle udaje žena će najviše da ima koristi ako poje Božje Ime prema religiji supruga. Ako ste Induskinja, tada pojte Ime suprugovog porodičnog Božanstva.

2.2. Muž i ja smo razdvojeni, ali nisam razvedena. Koje Božje Ime treba da pojem?

Odgovor: Kao kad ste udati  (vidite 2.1), jer još niste razvedeni.

2.3. Ja sam razvedena žena. Koje Božje Ime treba da pojem?

Odgovor: Pojte Ime prema religiji pre braka.

2.4. Od detinjstva pojem “Ave Marija“. Sada sam udata za Indusa. Koje Ime treba da pojem?

Odgovor: Ako ste redovno pojali ”Ave Marija” dugi niz godina pre braka i jako verujete samo u to Ime, tada nastavite da pojete ”Ave Marija”. Inače prema duhovnoj nauci, žene posle udaje treba da poju Božje Ime prema religiji supruga ili Ime porodičnog Božanstva supruga.

3. Pitanja u vezi sa usvojenom decom

3.1. Koje Ime treba da poje usvojeno dete?

Odgovor: Prema duhovnoj nauci, usvojeno dete treba da poje Ime prema religiji koju praktikuju roditelji (usvoitelji).

 

4. Pitanja u vezi sa Božjim Imenom svoje religije

4.1.Pojanje Imena “ Ave Marija“ mi  izgleda kratko i suvoparno. Da li  mogu umesto toga da pojem”Ave Marija, Sveta Majko Božja’?

Odgovor: Duhovnost je vrlo egzaktna nauka kao i medicina. Duhovni rast podrazumeva praćenje nauke i nadilaženje onoga što nam um diktira. Jedan od osnovnih principa duhovne prakse je da se ide ‘Od Mnoštva ka jednom’. Prema tom principu od pojanja jednog Božjeg Imena imamo više koristi nego od pojanja više reči. Imajući to na umu možete da se molite Majci Božjoj da vas blagoslovi mogućnošću pojanja Imena prema duhovnoj nauci. Ako i dalje niste u stanju da pojete samo “Ave Marijo” u početnoj fazi možete da pojete “Ave Marijo, Sveta Majko Božja”.

5. Pitanja u vezi sa porodičnim Božanstvima

5.1.Koje Ime treba da pojemo ako ne znamo porodično Božanstvo?

Odgovor: Ako ne znate Ime porodičnog Božanstva, pokušajte to da saznate od drugih članova porodice, sveštenika, horoskopa napravljenog prema Vedskom Đotišu, itd. U međuvremenu možete da pojete ‘Šri Kuladevata Namaha’.

5.2. U  slučaju kada nam je opšta pojalica (Šri Kuladevata Namaha) teška za izgovaranje, da li  možemo da pojemo neko drugo Ime?

Odgovor: Sa praksom postaje lakše. Pojanje bilo kojeg drugog Božjeg Imena bi donelo manje koristi.

5.3.Da li  mogu da pojem Ime muškog porodičnog Božanstva umesto ženskog?

Odgovor: Ime dato od Guru-a na duhovnom nivou 90% i iznad (tj. Paratpar Guru) dovodi do bržeg duhovnog rasta. Kada se poje Ime ženskog porodičnog Božanstva korist je 30%, a ako pojemo Ime muškog porodičnog Božanstva onda je korist 25%.
Zato je najbolje dok ne stignemo do Gurua, da pojemo Ime ženskog porodičnog Božanstva. Ako ne možemo da saznamo Ime ženskog porodičnog Božanstva onda možemo da pojemo Ime muškog porodičnog Božanstva.

6.Pitanja u vezi pojanja po želji

6.1. Ja volim Sri Krišnu. Da li mogu da pojem Njegovo Ime umesto Imena porodičnog Božanstva?

Odgovor: Da, u redu je da pojete Ime Šri Krišne (to jest Božanstvo koje nam je blisko), ali za brzi duhovni rast bolje je da se poje Ime porodičnog Božanstva ili Božanskog principa svoje religije. Molimo pročitajte članak ‘Više volim da pojem Ime svog omiljenog Božanstva nego porodičnog Božanstva – da li je to u redu?

6.2.  Obožavam svoju majku. Bila mi je kao Guru i Bog. Da li mogu da pojem njeno ime?

Odgovor: Pojamo Božje Ime da bi imali korist od Božanskog principa. Takvu korist ne možemo da dobijemo od pojanja majčinog imena. Duhovnoj nauci nije poznat slučaj pojanja imena nečijeg roditelja ili rođaka, čak i u slučaju da su Sveci ili Gurui bili roditelji/rođaci tragalaca za Istinom.

6.3. Ja sam Indus. Da li  mogu da pojem samo ‘Om’?

Odgovor: “Om” je snažna reč jer potiče od Apsolutnog elementa Vatre i predstavlja neispoljen oblik Boga. Redovno pojanje reči “Om” kroz duži vremenski period povećaće nivo Apsolutnog elementa Vatre u tragaocu za Istinom. Ako tragalac za Istinom još nije počeo da obavlja više oblike duhovne prakse vezane za Apsolutni element Vatre, moguće je da neće moći da podnese ovo pojanje. Pojanje Imena porodičnog Božanstva ili pojanje Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni odgovara Apsolutnom elementu Zemlje i lakše se podnosi.

6.4. Da li mogu da pojem ime Sveca?

Odgovor: Duhovna nauka savetuje pojanje Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni. Ime Sveca ne bi trebalo da se ponavlja.

  • Sveci na duhovnom nivou (70%) u sebi imaju više Energije (Šakti) rođeni su sa određenom misijom i zato poseduju ispoljenu energiju. Stoga ako pojemo njihovo Ime, ispoljena energija bi kod nekih tragalaca za Istinom mogla da izazove ometanja. Suprotno tome, Božanstva poseduju neispoljenu energiju i kada pojemo Njihovo Ime ne osećamo ometanja. Osim toga tragalac za Istinom ne želi samo nivo energije Šakti nego teži višim nivoima Blaženstva i Spokoja. Tragaoci za Istinom koji se nađu u prisustvu Svetaca na duhovnom nivou od 80% i 90% mogu da dožive duhovna iskustva Blaženstva i Spokojstva.
  •  Prema zakonu stvaranja, održanja i uništenja energija Sveca traje određeno vreme od nekoliko stotina godina i potom se razgrađuje. Suprotno tome, Božanstva su večno prisutna od vremena stvaranja Univerzuma do njegovog uništenja.
  •  Prema duhovnoj nauci, izgradnja svetilišta posvećena Svecima nije ispravna, ali je to postalo praksa.

 

7. Pitanja u vezi privrženosti drugoj religiji umesto onoj u kojoj smo rođeni

<span style=”font-size%3