Šta je mantra?

Mantra predstavlja skup slova koja pomažu u sticanju Božje milosti i savladavanju prepreka. ‘Man’ se odnosi na um i razmišljanje (kontemplaciju). ‘Tra’ se odnosi na vitalnu energiju i zaštitu.

Na kasnijem nivou, označava kontemplaciju putem koje osoba dobija znanje o jedinstvu celog Univerzuma.  Na ovom nivou, kontemplacija prestaje, dolazi do razgradnje uma i prestanka mantre. Osoba na ovom nivou dostiže oslobađanje iz ciklusa rađanja i umiranja.

Koristi od ponavljanja mantre su duhovni napredak, uklanjanja neprijatelja, sticanje natprirodnih moći, poništenje greha i pročišćenje govora.

Pojanje mantre nije isto što i pojanje Božjeg Imena. Postoje mnogobrojna pravila i propisi u vezi sa pojanjem mantre što nije slučaj kada se radi o pojanju Božjeg Imena. Na primer, pojanje mantre treba da se radi na satvik (satva-čistota) mestu, dok pojanje Božjeg Imena može da se radi bilo gde i bilo kada.

Duhovna energija stvorena putem mantre može biti korišćena i u dobre i u loše svrhe. Isto kao u slučaju sticanja novca, način na koji će novac biti upotrebljen zavisi od osobe koja ga je stekla.