Šta je biđ-mantra?

Biđ-mantra je seme mantre. Biđ je seme iz kojeg raste i širi se nauka o mantri. Energija svake mantre leži u njenoj biđi (semenu). Pojanje mantre je efikasno jedino kada je odabrana odgovarajuća biđa. Biđa aktivira Božanstvo mantre.

Svaka biđ-mantra sadrži u sebi skup slova. Primeri biđ-mantri su OmAimKrim i Klim.