Research

 • Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

  Sadržaj1. Uvod2. Definicija mantre3. Definicija pojanja Božjeg Imena 4. Pojanje je najpogodnija duhovna praksa za vreme u kome sada živimo 5. Zaključak 1. Uvod  Mnogo ljudi je oduševljeno konceptom mantre i često je koriste kao sinonim za pojanje Božjeg Imena. Kako su oba zasnovana na ponavljanju slova, reči, mantre ili rečenice, lako ih možemo zameniti. … Наставите са читањем Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

 • Pojanje reči Om

    Sadržaj1. Šta je Om?2. Uticaj stalnog pojanja Om-a3. Štampanje simbola Om na raznim mestima 1. Šta je Om? Om se smatra vladarom svih mantri. Sve biđmantre i mantre vode poreklo od njega. Čini prefiks nekih mantri. Predstavlja Princip Vrhovnog Boga (Parabramana). 2. Uticaj stalnog pojanja Om-a Energija povezana sa rečju Om predstavlja energiju neispoljenog Božanskog principa (nirgun). … Наставите са читањем Pojanje reči Om

 • Šta je biđ-mantra?

  Biđ-mantra je seme mantre. Biđ je seme iz kojeg raste i širi se nauka o mantri. Energija svake mantre leži u njenoj biđi (semenu). Pojanje mantre je efikasno jedino kada je odabrana odgovarajuća biđa. Biđa aktivira Božanstvo mantre. Svaka biđ-mantra sadrži u sebi skup slova. Primeri biđ-mantri su Om, Aim, Krim i Klim.

 • Šta je mantra?

  Mantra predstavlja skup slova koja pomažu u sticanju Božje milosti i savladavanju prepreka. ‘Man’ se odnosi na um i razmišljanje (kontemplaciju). ‘Tra’ se odnosi na vitalnu energiju i zaštitu. Na kasnijem nivou, označava kontemplaciju putem koje osoba dobija znanje o jedinstvu celog Univerzuma.  Na ovom nivou, kontemplacija prestaje, dolazi do razgradnje uma i prestanka mantre. Osoba … Наставите са читањем Šta je mantra?

 • Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?

  Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji? Sadržaj1. Definicija Gurumantre2. Duhovna snaga Gurumantre3. Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji?4. Neke bitne stvari vezane za Gurumantru 1. Definicija Gurumantre Gurumantra je Božje Ime, mantra, ili izvestan broj reči … Наставите са читањем Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?

Suggested Research

 • Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

  Sadržaj1. Uvod2. Definicija mantre3. Definicija pojanja Božjeg Imena 4. Pojanje je najpogodnija duhovna praksa za vreme u kome sada živimo 5. Zaključak 1. Uvod  Mnogo ljudi je oduševljeno konceptom mantre i često je koriste kao sinonim za pojanje Božjeg Imena. Kako su oba zasnovana na ponavljanju slova, reči, mantre ili rečenice, lako ih možemo zameniti. … Наставите са читањем Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

 • Pojanje reči Om

    Sadržaj1. Šta je Om?2. Uticaj stalnog pojanja Om-a3. Štampanje simbola Om na raznim mestima 1. Šta je Om? Om se smatra vladarom svih mantri. Sve biđmantre i mantre vode poreklo od njega. Čini prefiks nekih mantri. Predstavlja Princip Vrhovnog Boga (Parabramana). 2. Uticaj stalnog pojanja Om-a Energija povezana sa rečju Om predstavlja energiju neispoljenog Božanskog principa (nirgun). … Наставите са читањем Pojanje reči Om

 • Šta je biđ-mantra?

  Biđ-mantra je seme mantre. Biđ je seme iz kojeg raste i širi se nauka o mantri. Energija svake mantre leži u njenoj biđi (semenu). Pojanje mantre je efikasno jedino kada je odabrana odgovarajuća biđa. Biđa aktivira Božanstvo mantre. Svaka biđ-mantra sadrži u sebi skup slova. Primeri biđ-mantri su Om, Aim, Krim i Klim.

 • Šta je mantra?

  Mantra predstavlja skup slova koja pomažu u sticanju Božje milosti i savladavanju prepreka. ‘Man’ se odnosi na um i razmišljanje (kontemplaciju). ‘Tra’ se odnosi na vitalnu energiju i zaštitu. Na kasnijem nivou, označava kontemplaciju putem koje osoba dobija znanje o jedinstvu celog Univerzuma.  Na ovom nivou, kontemplacija prestaje, dolazi do razgradnje uma i prestanka mantre. Osoba … Наставите са читањем Šta je mantra?

 • Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?

  Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji? Sadržaj1. Definicija Gurumantre2. Duhovna snaga Gurumantre3. Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji?4. Neke bitne stvari vezane za Gurumantru 1. Definicija Gurumantre Gurumantra je Božje Ime, mantra, ili izvestan broj reči … Наставите са читањем Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?

Spiritual experience

 • Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

  Sadržaj1. Uvod2. Definicija mantre3. Definicija pojanja Božjeg Imena 4. Pojanje je najpogodnija duhovna praksa za vreme u kome sada živimo 5. Zaključak 1. Uvod  Mnogo ljudi je oduševljeno konceptom mantre i često je koriste kao sinonim za pojanje Božjeg Imena. Kako su oba zasnovana na ponavljanju slova, reči, mantre ili rečenice, lako ih možemo zameniti. … Наставите са читањем Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

 • Pojanje reči Om

    Sadržaj1. Šta je Om?2. Uticaj stalnog pojanja Om-a3. Štampanje simbola Om na raznim mestima 1. Šta je Om? Om se smatra vladarom svih mantri. Sve biđmantre i mantre vode poreklo od njega. Čini prefiks nekih mantri. Predstavlja Princip Vrhovnog Boga (Parabramana). 2. Uticaj stalnog pojanja Om-a Energija povezana sa rečju Om predstavlja energiju neispoljenog Božanskog principa (nirgun). … Наставите са читањем Pojanje reči Om

 • Šta je biđ-mantra?

  Biđ-mantra je seme mantre. Biđ je seme iz kojeg raste i širi se nauka o mantri. Energija svake mantre leži u njenoj biđi (semenu). Pojanje mantre je efikasno jedino kada je odabrana odgovarajuća biđa. Biđa aktivira Božanstvo mantre. Svaka biđ-mantra sadrži u sebi skup slova. Primeri biđ-mantri su Om, Aim, Krim i Klim.

 • Šta je mantra?

  Mantra predstavlja skup slova koja pomažu u sticanju Božje milosti i savladavanju prepreka. ‘Man’ se odnosi na um i razmišljanje (kontemplaciju). ‘Tra’ se odnosi na vitalnu energiju i zaštitu. Na kasnijem nivou, označava kontemplaciju putem koje osoba dobija znanje o jedinstvu celog Univerzuma.  Na ovom nivou, kontemplacija prestaje, dolazi do razgradnje uma i prestanka mantre. Osoba … Наставите са читањем Šta je mantra?

 • Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?

  Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji? Sadržaj1. Definicija Gurumantre2. Duhovna snaga Gurumantre3. Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji?4. Neke bitne stvari vezane za Gurumantru 1. Definicija Gurumantre Gurumantra je Božje Ime, mantra, ili izvestan broj reči … Наставите са читањем Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?

Case Studies

 • Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

  Sadržaj1. Uvod2. Definicija mantre3. Definicija pojanja Božjeg Imena 4. Pojanje je najpogodnija duhovna praksa za vreme u kome sada živimo 5. Zaključak 1. Uvod  Mnogo ljudi je oduševljeno konceptom mantre i često je koriste kao sinonim za pojanje Božjeg Imena. Kako su oba zasnovana na ponavljanju slova, reči, mantre ili rečenice, lako ih možemo zameniti. … Наставите са читањем Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

 • Pojanje reči Om

    Sadržaj1. Šta je Om?2. Uticaj stalnog pojanja Om-a3. Štampanje simbola Om na raznim mestima 1. Šta je Om? Om se smatra vladarom svih mantri. Sve biđmantre i mantre vode poreklo od njega. Čini prefiks nekih mantri. Predstavlja Princip Vrhovnog Boga (Parabramana). 2. Uticaj stalnog pojanja Om-a Energija povezana sa rečju Om predstavlja energiju neispoljenog Božanskog principa (nirgun). … Наставите са читањем Pojanje reči Om

 • Šta je biđ-mantra?

  Biđ-mantra je seme mantre. Biđ je seme iz kojeg raste i širi se nauka o mantri. Energija svake mantre leži u njenoj biđi (semenu). Pojanje mantre je efikasno jedino kada je odabrana odgovarajuća biđa. Biđa aktivira Božanstvo mantre. Svaka biđ-mantra sadrži u sebi skup slova. Primeri biđ-mantri su Om, Aim, Krim i Klim.

 • Šta je mantra?

  Mantra predstavlja skup slova koja pomažu u sticanju Božje milosti i savladavanju prepreka. ‘Man’ se odnosi na um i razmišljanje (kontemplaciju). ‘Tra’ se odnosi na vitalnu energiju i zaštitu. Na kasnijem nivou, označava kontemplaciju putem koje osoba dobija znanje o jedinstvu celog Univerzuma.  Na ovom nivou, kontemplacija prestaje, dolazi do razgradnje uma i prestanka mantre. Osoba … Наставите са читањем Šta je mantra?

 • Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?

  Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji? Sadržaj1. Definicija Gurumantre2. Duhovna snaga Gurumantre3. Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji?4. Neke bitne stvari vezane za Gurumantru 1. Definicija Gurumantre Gurumantra je Božje Ime, mantra, ili izvestan broj reči … Наставите са читањем Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?

 • Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

  Sadržaj1. Uvod2. Definicija mantre3. Definicija pojanja Božjeg Imena 4. Pojanje je najpogodnija duhovna praksa za vreme u kome sada živimo 5. Zaključak 1. Uvod  Mnogo ljudi je oduševljeno konceptom mantre i često je koriste kao sinonim za pojanje Božjeg Imena. Kako su oba zasnovana na ponavljanju slova, reči, mantre ili rečenice, lako ih možemo zameniti. … Наставите са читањем Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

 • Pojanje reči Om

    Sadržaj1. Šta je Om?2. Uticaj stalnog pojanja Om-a3. Štampanje simbola Om na raznim mestima 1. Šta je Om? Om se smatra vladarom svih mantri. Sve biđmantre i mantre vode poreklo od njega. Čini prefiks nekih mantri. Predstavlja Princip Vrhovnog Boga (Parabramana). 2. Uticaj stalnog pojanja Om-a Energija povezana sa rečju Om predstavlja energiju neispoljenog Božanskog principa (nirgun). … Наставите са читањем Pojanje reči Om

 • Šta je biđ-mantra?

  Biđ-mantra je seme mantre. Biđ je seme iz kojeg raste i širi se nauka o mantri. Energija svake mantre leži u njenoj biđi (semenu). Pojanje mantre je efikasno jedino kada je odabrana odgovarajuća biđa. Biđa aktivira Božanstvo mantre. Svaka biđ-mantra sadrži u sebi skup slova. Primeri biđ-mantri su Om, Aim, Krim i Klim.

 • Šta je mantra?

  Mantra predstavlja skup slova koja pomažu u sticanju Božje milosti i savladavanju prepreka. ‘Man’ se odnosi na um i razmišljanje (kontemplaciju). ‘Tra’ se odnosi na vitalnu energiju i zaštitu. Na kasnijem nivou, označava kontemplaciju putem koje osoba dobija znanje o jedinstvu celog Univerzuma.  Na ovom nivou, kontemplacija prestaje, dolazi do razgradnje uma i prestanka mantre. Osoba … Наставите са читањем Šta je mantra?

 • Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?

  Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji? Sadržaj1. Definicija Gurumantre2. Duhovna snaga Gurumantre3. Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji?4. Neke bitne stvari vezane za Gurumantru 1. Definicija Gurumantre Gurumantra je Božje Ime, mantra, ili izvestan broj reči … Наставите са читањем Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?