Pojanje reči Om

 

1. Šta je Om?

Om se smatra vladarom svih mantri. Sve biđmantre i mantre vode poreklo od njega. Čini prefiks nekih mantri. Predstavlja Princip Vrhovnog Boga (Parabramana).

2. Uticaj stalnog pojanja Om-a

Energija povezana sa rečju Om predstavlja energiju neispoljenog Božanskog principa (nirgun). Neispoljena Božanska energija je energija koja je stvorila ceo ispoljeni (sagun) Univerzum. Zbog toga se pojanjem reči Om stvara velika količina energije.

Molimo vas pročitajte članak o ispoljenom i neispoljenom aspektu Božanskog principa.

Kada se poje samo pojalica Om to može da ima nepovoljne efekte ako je osoba koja poje nižeg duhovnog nivoa, jer postoji mogućnost  da nema dovoljan kapacitet da podnese duhovnu energiju koja se stvara pojanjem.

Sledeća tabela pokazuje ko može da podnese pojanje samo pojalice Om .

Ability to chant Om with respect to spiritual level

 

Fusnote:

  1. Izneti podaci važe za osobu koja poje Om sa koncentracijom i duhovnom emocijom (bhav) u trajanju od četiri sata. Ne odnosi se na osobu koja poje Om, kada se Om nalazi ispred Božjeg Imena Om Namaha Šivaja. Prosečna osoba (muškarac ili žena) može da poje Om Namaha Šivaja,  ali tada Om u pojalici ne utiče na nju kao kad poje samo Om.

  2. Redovno pojanje Om može nepovoljno da utiče na osobu nižeg duhovnog nivoa, zbog količine duhovne energije koja se pri tome stvara. Osoba nižeg duhovnog nivoa može da pati od fizičkih smetnji na primer hiperaciditeta ili povišene temperature tela, itd. ili psihičkih smetnji u vidu nemira. Naročito se preporučuje da žene ne bi trebalo da poju samo Om. Frekvencije koje Om emituje stvaraju veliku količinu energije koja dalje stvara toplotu u telu na fizičkom i suptilnom nivou. To može nepovoljno uticati na ženske reproduktivne organe obzirom da su smešteni u abdominalnoj šupljini. Zato, žene mogu imati poremećaje u vidu jakih menstrualnih krvarenja, amenoreje (izostajanja menstruacije) dismenoreje (jakih bolova u maternici tokom menstruacije), neplodnosti, itd. Zbog toga se preporučuje za žene da ne poju samo Om, osim ako im to nije preporučio Guru ili Svetac. Pojanje Om ne utiče na muške reproduktivne organe jer su smešteni izvan telesne šupljine.

3. Štampanje simbola Om na raznim mestima

Osnovni princip Duhovnosti kaže da ’reč, dodir, oblik, ukus, miris i energija koja je sa njima povezana koegzistiraju’. To znači da gde je prisutan simbol Božjeg prisustva, prisutna je i Njegova energija. Štampanje simbola Om na majicama ili tetovaže, mogu da proizvedu sledeće nepovoljne efekte:

  • Fizička ometanja kao što je hiperaciditet, povišena temperature tela, itd.
  • Psihička ometanja kao što je nemir.

Ovako beskorisno stavljanje simbola Om predstavlja poigravanje sa simbolom koji je povezan sa Bogom što stvara greh.