Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji?

1. Definicija Gurumantre

Gurumantra je Božje Ime, mantra, ili izvestan broj reči koje je Guru dao svom učeniku da poje s ciljem njegovog duhovnog rasta radi postizanja Bogospoznaje. U većini slučajeva Gurumantra sadrži određeno Božje Ime posebno pogodno za učenikov duhovni rast.

Bogospoznaja je uzvišeno duhovno iskustvo koje osoba može da ima tj. doživljaj neprekidnog jedinstva sa Vrhovnim Božjim principom ili doživljaj neprekidnog Blaženstva.

Učenik je osoba na oko 55% duhovnog nivoa. To znači da je to osoba koja žrtvuje više od 55% svoga tela, uma i imetka za Duhovnost i ima jaku želju za duhovnim napretkom. Pročitajte šest osnovnih principa duhovne prakse.

2. Duhovna snaga Gurumantre

Efikasnost Gurumantre zavisi od duhovnog nivoa osobe koje daje mantru.

Spiritual strength of a Gurumantra

Kao što je vidljivo iz gornje tabele, samo kada je osoba koja daje Gurumantru iznad 70% duhovnog nivoa tj. Guru ili Svetac, tada (Gurumantra) ima istinsku duhovnu snagu. Vrlo često ljudi zbog neznanja slede duhovno vođstvo ljudi koji nisu Sveci. To nije nužno loša stvar. Po pravilu, osoba može da razume vođstvo i da ga primeni u praksi samo od osobe koja je na duhovnom nivou od oko 20% višem od nje same. Na primer, osoba na 50% duhovnog nivoa najbolje će da odgovara da duhovno vodi osobe koja su na 30% duhovnog nivoa. Ukoliko je osoba iskrena u vezi svoje duhovne prakse i ima jaku želju za duhovnim rastom, neispoljeni Guru princip ili Božji princip učenja stvara prilike u životu tragaoca (u pogledu duhovnog vođstva) da omogući njegov duhovni rast.

3. Dobio sam Gurumantru od svog Gurua, treba li i dalje da pojem Božje Ime prema svojoj religiji?

Odgovor će da zavisi od okolnosti u kojima je Gurumantra dobijena.

1. Osoba koja daje mantru je iznad 70% duhovnog nivoa, a učenik je na 55% duhovnog nivoa.

  • U ovom slučaju je najbolje da osoba poje Gurumantru. Duhovna snaga Gurumantre leži u odluci (sankalpu) Gurua koji daje mantru.

2. Osoba koja daje mantru je ispod 70% duhovnog nivoa, a osoba kojoj je data mantra je između 30 i 40% duhovnog nivoa.

  • U ovom slučaju je najbolje da poje  Ime u koje osoba ima najviše vere bilo da je to Gurumantra ili Božje Ime prema religiji rođenja.
  • Prednost pojanja Gurumantre čak i ako je data od osobe koja je na 50% duhovnog nivoa je ta da se uči poslušnosti nekome drugom. To pomaže osobi da se kreće od činjenja stvari prema svojoj ličnoj želji (Sveća) do činjenja prema želji drugih (Pareća). Kada se čine stvari prema želji drugih, podstiče se smanjivanje ega. Ukoliko osoba poje Gurumantru sa potpunom verom i postoji jaka želja za duhovnim rastom tada neispoljeni Guru princip ili Božji princip učenja dovodi pravog Gurua na Zemlji u život te osobe.

Molimo Vas, pročitajte članak Sveća, Pareća i Išvareća.

4. Neke bitne stvari vezane za Gurumantru

  • Ponekad Sveci daju osobi pojalicu da prebrodi problem u životu čiji je uzrok u duhovnoj dimenziji. To se čini kako bi se uklonile prepreke poklonika u duhovnoj praksi. Ponekad ljudi pogrešno pomisle da je ta pojalica Gurumantra. Treba zapamtiti da se Gurumantra daje samo za duhovni napredak ka Bogospoznaji.
  • Neki ljudi uporno od Gurua traže Gurumantru. U nekim slučajevima Guru može da da Gurumantru upornom pokloniku. Ti poklonici treba da budu svesni da dok njihova želja i požrtvovanost za Bogospoznaju ne bude srazmerna osobi od 55% duhovnog nivoa, ta Gurumantra će da bude samo ‘takozvana’ Gurumantra. Dobijanje Gurumantre plaćanjem (novcem) je takođe samo ‘takozvana’ Gurumantra.

  • Čak i kada je od Gurua dobijena Gurumantra za duhovni rast, pojanje treba da se upotpuni služenjem Istinižrtvovanjemljubavlju prema drugima bez očekivanja.