Nivoi duhovnog napredovanja

Isto kao što u modernom obrazovnom sistemu imamo različite nivoe koje dostižemo, imamo ih i na našem duhovnom putovanju.

Sledeći dijagram nam predstavlja različite nivoe nečijeg duhovnog putovanja ukoliko bismo ih uporedili sa ekvivalentnim nivoima obrazovanja u modernom sistemu obrazovanja. 

 

Ako nivo post-doktorata odgovara najvišem akademskom dostignuću u modernom sistemu obrazovanja onda je dostizanje duhovnog stadijuma Paratpargurua (Vrhovni Guru, guru na najvišem duhovnom nivou 90-100%) najviši duhovni napredak. Posle dostizanja duhovnog nivoa od 90% osoba napreduje ka Spoznaji Boga, krajnjem duhovnom cilju.