Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

1. Uvod

 Mnogo ljudi je oduševljeno konceptom mantre i često je koriste kao sinonim za pojanje Božjeg Imena. Kako su oba zasnovana na ponavljanju slova, reči, mantre ili rečenice, lako ih možemo zameniti. Ipak, sa stanovišta duhovne nauke, oni se u mnogome razlikuju i ovom članku cemo uporediti pojanje Božjeg Imena i ponavljanje mantre.

2. Definicija mantre

Postoji mnogo definicija reči mantra koje objašnjavaju njene različite duhovne nijanse. Generalno govoreći, mantra je slog, zvuk, reč ili skup reči koje predstavljaju duhovnu stvarnost ili jedan aspekt Boga. Ponavljanjem mantre možemo se zaštititi ili postići neki željeni cilj. Tokom ponavljanja mantre moraju se poštovati određena pravila, ogrančenja i propisi. To je važan aspekt mantre i Duhovnog Puta ponavljanja mantre (Mantrajoge).

3. Definicija pojanja Božjeg Imena

Pojanje je jednostavno ponavljanje Božjeg Imena. Kada se uporedi sa ponavljanjem mantre, pojanje ne zahteva praćenje bilo kakvih pravila, ograničenja ili propisa i može se raditi bilo kada i bilo gde. Cilj pojanja Božjeg Imena je duhovni rast upijanjem Božanske energije koja je sadžana u Božjem Imenu. Ujedno je i moćno oružje da se zaštitimo od negativnih energija koje nam prave prepreke na duhovnom putu.

U tabeli koja sledi uporedili smo pojanje Božjeg Imena i ponavljanje mantre.

Poređenje pojanja Božjeg Imena i ponavljanja mantre

Aspekt

Pojanje Božjeg Imena

Ponavljanje mantre

1.Da li je potrebno ponavljanje?

Da

Da

2. Treba da postoji odluka (Sankalp1)

Nije potrebna

Potrebna2

3. Rituali kao žrtvene vatre, isl.

Ne izvode se.

Izvode se.

4.Brojanje koliko se puta ponavlja

Nije potrebno brojati

Potrebno je brojati jer je ponavljanje zasnovano na kvantitetu. Nema dobrobiti ako se ne broji 3

5.Motiv

Sa ili bez očekivanja (Sakam/Niškam) određenog ishoda.

Sa očekivanjem (Sakam) da dobijemo zaštitu, da pobedimo neprijatelja ili da steknemo natprirodne moći (Sidi); ili bez očekivanja (Niškam).

6. Duhovni učitelj (Guru) inicira (Dikša)

U slučaju pojanja Božjeg Imena, snaga je u Božijem Imenu, nije potrebno da ga Guru inicira

Mantra zahteva da je Guru inicira jer je njena snaga u Sankalpu ili odluci Gurua. Način izgovora mantre je poseban i daje ga Guru.

7.Ritualna pravila i ograničenja

Ne postoje

Postoje. Primeri ritualnih pravila su „kupanje pre pojanja mantre, jedenje voća, pijenje mleka, itd. posle određenog navršenog broja (Anuštan) mantri“. Uzdražavanje od jedenja mesa je takođe jedno ograničenje.

8. Značaj pravilnog izgovaranja

Nije od velike važnosti

Dobrobit se stiče jedino ako je izgovor tačan

9.Vreme pojanja

Bilo kada; ne postoji vremensko ograničenje.

U određeno vreme, na primer efekat Gajatri mantre je veći kada se ponavlja u svitanje i u sumrak.

10.Mesto pojanja

Bilo gde, čak i u prostorijama koje nisu satvik kao na npr. u kupatilu.

Samo na duhovno pročišćenom mestu, npr. kod kuće, na obali reke, u staji gde se drže krave, na mestu gde se izvode ritualne vatre, na mestu hodočašća, ispred idola Božanstva.

11. Mogućnost štete

Ne postoji.

Može biti štetna ako se nepravilno izgovara.4

Fusnote:

  1. Pogledajte članak koji objašnjava sta je odluka (Sankalp) kao jedna od moći u Univerzumu.
  2. Na internetu ili u raznim knjigama nailazimo na mantre koje se preporučuju da bi se postigla neka određena svrha. Tako izaberemo neku mantru kako bi od nje dobili određenu dobrobit. Ipak, ako nam Svetac ili Guru nije preporučio mantru te dobrobiti nema ili je ona ograničena.
  3. Razne mantre potrebno je ponavljati određen broj puta kako bi dobili određenu dobrobit (npr.108 puta, ili 1080 puta itd.). Ako ne brojimo koliko je puta ponovimo onda nema dobrobiti.
  4. Efekat svake mantre se oseća zbog jednog ili kombinacije osnovnih Apsolutnih kosmičkih elemenata (Pančatatva). Ako se mantra ne ponavlja kako treba ili se ponavlja onako kako se nekom dopada, može doći do povrede putem tog kosmičkog elementa. Na primer, ako se mantra koja je povezana sa Elementom Apsolutne Vatre (Teđ tatva) ponavlja prema svojoj volji, može doći do povećanja toplote u telu koja može oštetiti neke telesne funkcije ili organe.

4. Pojanje je najpogodnija duhovna praksa za vreme u kome sada živimo

Za svaku eru Bog propisuje određenu duhovnu praksu koja je pogodna za tu eru. Život koji živimo danas u mnogome se razlikuje od vremena kada su ljudi ponavljali mantre i držali se svih pravila, ograničenja i propisa koji su bili neophodni da ostvare dobrobit. Zbog današnjeg brzog načina života i drugih faktora, a jedan od njih je duhovno nečista sredina oko nas, postoji ograničenje koliko može duhovno da se raste kada se obavlja duhovna praksa na Putu Meditacije (Djanjoga), na Putu obrednog Bogosluženja (Karmakanda) itd. Zbog toga, Svetac i duhovno uzvišeni preporučuju pojanje kao najpogodniji put duhovne prakse za eru u kojoj se živimo (Kalijuga), ono je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse i pomaže nam da brže napredujemo duhovno.

5. Zaključak

  • Kako su i pojanje Božjeg Imena i pojanje mantre zasnovani na ponavljanju slova, reči, mantre ili rečenice, lako ih možemo zameniti. Ipak, ova dva puta se u  mnogome razlikuju. Najuočljivija razlika je viši nivo ograničenja u slučaju ponavljanja mantre.
  • I pojanje Božjeg Imena i ponavljanje mantre otvaraju nam put za duhovni rast. Ipak, pojanje Božjeg Imena je najpogodnija duhovna praksa za eru u kojoj živimo.
  • Ukoliko nam Svetac ili Guru nije dao neku određenu mantru, u tom slučaju SSRF preporučuje pojanje Božjeg Imena kao duhovnu praksu koja će nam pomoći da brže duhovno napredujemo.