Kako boje na nas duhovno utiču

1. Uvod u temu kako boje duhovno utiču na nas

Svi svakodnevno vršimo izbore kada su boje u pitanju. Na primer, biramo boje odeće koju ćemo da nosimo u toku dana. S vremena na vreme možda ćemo da biramo boju nove posteljine koju želimo da kupimo. Ponekad moramo da izabremo boju za krečenje zidova u našoj kući.

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci je utvrđeno da boje koje biramo (bila to naša odeća ili okruženje), duhovno utiču na nas. U ovom članku, iznosimo neke od mnogih načina na koje boje utiču na nas, da bi čitaoci lakše donosili odluke koje boje će da poboljšaju  njihov život.

2. Kako boje duhovno utiču na nas

Celi Univerzum, na suptilnom neopipljivom nivou, je stvoren od tri suptilne komponente satve, rađe i tame. Objasnili smo ovo detaljnije na našem vebsajtu pa vam preporučujemo da se bolje upoznate sa ovim konceptom, da biste bolje razumeli ovaj članak.

Boje su takođe kategorisane kao satvikrađasik ili tamasik u zavisnosti od njihove dominirajuće suptilne komponente. Satva se odnosi na ‘duhovnu čistotu’ dok rađa i tama označavaju ‘akciju’ i ‘duhovno neznanje’. Kada nosimo odeću koja je satvik boje, ona nam pomaže u našoj duhovnoj praksi, dok boje koje su rađa-tama po prirodi štete našem duhovnom napretku. Nošenje odeće u kojoj rađa-tama dominira povećava negativne duhovne vibracije oko nas. Samim tim veća je mogućnost da privučemo negativne energije koje su i same u svojoj osnovi rađa-tama.

Sledi lista boja i njihovog efekta na naše duhovno stanje. Kada je boja opisana kao ona koja ‘Pomaže’, što se spominje u tabeli koja sledi, to znači da boja pomaže privlačeći pozitivne vibracije, a odbija negativne. ‘Štetna’ ukazuje na sposobnost privlačenja negativnih vibracija dok nas istovremeno udaljava od duhovno pozitivnih vibracija.

How colours affect us spiritually

Kao što možete da vidite u prethodnoj tabeli, boje poput bele, žute i plave pomažu povećanju duhovne čistote oko nas. Crna boja sa druge strane, ima štetne vibracije koje ne samo da privlače negativne energije nego i odbijaju sve pozitivne duhovne energije.

Dva crteža zasnovana na duhovnom znanju, koje slede pokazuju razliku u duhovnim vibracijama između bele i crne boje, kada se ove boje nose. Suptilni crteži se fokusiraju prvenstveno na energije koje boje privlače/odbijaju i njihov efekat na osobu koja ih nosi. Suptilne crteže je nacrtala gđica Prijanka Lotlikar, tragalac za Istinom sa razvijenim šestim čulom. Autentičnost crteža je potvrdio Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle. Istraživanjem zasnovanim na duhovnom znanju je potvrđeno da su ovi crteži tačni 80%.

2-SERB-wearing-black-clothe

 

3-SERB-Wearing-white

Oba suptilna crteža pokazuju suptilne vibracije privučene i emitovane od bele iili crne boje. Konačna vibracija emitovana ili privučena od neke osobe je zbir bezbrojnih faktora poput duhovnog nivoa, ličnih mana, stanja uma u tom momentu, da li je pod uticajem negativnih energija, vrste i boje odeće, itd.

3. Razlozi zbog kojih volimo određene boje

Na fizičkom nivou: Osoba uglavnom voli određene boje jer joj se slažu uz boju tena.

Na psihološkom nivou: Od raspoloženja osobe može da zavisi da li joj se određena boja dopada, ili ne dopada. Te promene raspoloženja su često povezane sa događajima, na primer:

 • Prema događanju: Ljudi radije nose upadljive boje kada idu u izlazak.

 • Prema događanju i kulturi: Na pogrebima u nekim kulturama, nosi se crno, dok u drugim, ljudi nose belo. Pogledajte članak na temu koju boju odeće je najbolje nositi na sahrani?

 • Prema tradiciji: Advokati u nekim zemljama nose crno, jer je to tradicija.

 • Prema godinama: Ljudi u tinejdžerskim godinama i ranoj mladosti mogu da obožavaju roze boju. Sa odrastanjem interes za tu boju može da oslabi.

 • Kada boje označavaju nešto:

  • Omiljena boja i stil slavnih najčešće mogu da utiču na stil oblačenja nekih njihovih obožavalaca.

  • Kada je određena boja u modi

  • Ljudi mogu da  ne vole određenu boju, jer ih asocira na određenu grupaciju u društvu koju oni ne vole

Prema duhovnom nivou: 

 • Zavisi od naše osnovne prirode : Ključni faktor zbog kojeg neka osoba voli određenu boju je taj što se ona značajno poklapa sa njegovom osnovnom prirodom. Satvik osoba će da odabere satvik boje poput bele, ili svetlo plave. Ako je osnovna priroda osobe tamasik, ona će da bira tamasik boje poput crne.

 • Zavisi od uticaja negativnih energija : Osoba pod kontrolom negativnih energija obično oseća “dobre” vibracije čak i od crne boje. Sva četiri tela: fizičko, mentalno, intelektualno i suptilni ego mogu da budu duhovno narušena kada je osoba zaposednuta negativnim energijama. Ako problemi potraju duže vreme, osoba polako počinje da gubi lični identitet. Karakter zaposednutog entiteta nadvladava i preuzima dominirajuću ulogu u izražavanju svojih sklonosti i odbojnosti što se reflektuje na ponašanje osobe. To znači da je svest osobe u potpunosti kontrolisana od negativne energije koja je zaposeda. Budući da je negativna energija tama-prevladavajuća, osoba takođe bira tama-preovlađujuće predmete poput crne odeće.

Ključno otkriće duhovnog istraživanja: Trend da se nosi crno kao svečano  odelo, ili crna svakodnevna odeća je  potekao od negativnih energija koje nastavljaju podmuklo i suptilno da utiču na umove ljudi.

Pogledati članak – Koji procenat  ljudske populacije je zaposednut?

Nošenje crne odeće takođe utiče na ljude oko nas. Ako je dvoje ljudi pod uticajem negativnih energija i oboje nose crno, to samo pomaže u razmeni suptilne crne energije između dve negativne energije koje njih ometaju. Ako se međutim u tom okruženju nađe osoba koja se iskreno trudi u svojoj duhovoj praksi, ona je izložena ozbiljnim uticajima povećane tama komponente zbog tuđe crne odeće. To se dešava jer negativne energije usmeravajau svoj trud ka odvraćanju ljudi od ozbiljne i intenzivne duhovne prakse.

 • Zavisno od impresija iz prošlih života : Ako je neka osoba u prošlom životu bila povređena od osobe koja je nosila zeleno, velika je verovatnoća da će osoba da ima odbojnost na zelenu boju u sledećem životu zbog suptilne asocijacije.

 • Promene u odnosu na duhovni nivo: Tragalac koji je u stalnom stanju duhovne emocije može da voli  plavu boju. Ovo je zato što je plava boja suptilna boja duhovne emocije.

4. Duhovna perspektiva pri izboru boje odeće

Boja odeće bi trebalo da bude satvik: Birajte satvik boje poput bele, žute, plave i nijanse tih boja.  Uticaj boje na prosečnu osobu iznosi 1/1000. Ova naizgled mala proporcija će u većini slučajeva značajno da utiče na osobu u fizičkom i psihološkom smislu. Bez obzira na ovaj mali procenat, nošenje satva-rađa prevladavajuće odeće pomaže osobi u:

 • Podržavanju njegove satva-rađe ili
 • Smanjenju prevladavajuće rađa-tame u njoj

Ako osoba voli da nosi crno, mogla bi da traži razloge ili izgovore da nastavi da nosi crno čak i posle čitanja ovoga članka. Preporučujemo da se ne postupa prema ličnom intelektu, jer to može samo da šteti.  Ne postoji duhovna dobrobit od nošenja crnog, jer crno može samo nepovoljno da utiče.

Boja odeće ne treba da bude drečava: Drečave boje imaju veliki procenat  suptilne tama  komponente. Osoba koja nosi odeću drečavih boja i sama postaje tamasik nakon određenog vremena.

Odeća treba da bude ujednačene boje: Jednobojna odeća bez ikakve štampe ili šare po njoj je znak otvorenosti i smatra se  više satvik sa duhovne tačke gledišta.

Boje odeće trebaju da budu usklađene jedna sa drugom: Ako se gornji i donji deo odeće razlikuju po boji, tada boje treba da budu komplementarne jedna drugoj, to jest, treba da budu usklađene jedna sa drugom od najmanje 20%. Na primer, kombinovanjem dve satvik boje je duhovno mnogo povoljnije. Ispod su neki primeri parova satvik boja:

 • Belo i svetlo plavo

 • Svetlo plavo i tamno plavo

Ne bi trebalo da bude velikog kontrasta između dve boje odeće: Ako su dve nijanse boja u kontrastu, a nose se zajedno, one izazivaju negativne vibracije. Zbog toga ne bi trebalo da bude velikog kontrasta između dve boje. Na primer, izbegnite kombinacije žute (satvik boja) i zelene (rađasik boja). Međutim, nijansa zelene koja se dobro uklapa sa žutom može dobro ići. Zato jer ona ima više žute u sebi pa je stoga satvik.

Effect of a tuxedo

Na mnogim zvaničnim događajima, viđamo ljude koji nose crno-belu kombinaciju, poput večernjeg odela. Ljudi smatraju ovakav tip formalnog odevanja pokazateljem elegancije i socijalnog statusa. Međutim, na suptilnom nivou priča je sasvim drugačija. Suptilne vibracije veoma satvik boje poput bele i veoma tamasik boje poput crne se sukobljavaju međusobno. Ova borba dovodi do uznemirujućih vibracija koje samo povećavaju mogućnost ometanja od negativnih energija. Iz duhovne perspektive nije preporučljivo nositi odeću poput večernjeg odela u crno-beloj kombinaciji.

Proporcija satvik rađasik boja u tkanini: Ako je odnos satvik i rađasik boja u tkanini takva da je rađasik boje mnogo manje, onda su duhovne vibracije iz tkanine bolje. Ako bela tkanina ima crveni cvetni dizajn, tada tkanina ima dobre vibracije. To znači da se ako je procenat satvik boje u tkanini veći od rađasik boje, efekat rađasik boje smanjuje. Ukratko, vibracije boja u tkanini zavise od procenta u kom su satvik i rađasik u tkanini.

Kao rezultat nečije duhovne prakse i posle dostizanja duhovnog nivoa iznad 60 %, efekat boje na njegov um i intelekt je minimalan. Ovaj efekt se smanjuje kako duhovni nivo raste. Međutim, na fizičkom nivou još uvek može da smeta, jer je telo u fizičkom nivou, a jače negativne energije lako mogu da  utiču na stvari u fizičkom regionu.

5. Zaključak

Nadamo se da vam je ovaj članak dao bolji uvid na praktičkom nivou o duhovnom uticaju boja na vaš život. Osnovno pravilo koje možete da imate na umu je da povećate satva komponentu, a smanjite rađa-tama suptilnu komponentu u svom životu. Razumevanjem i spuštanjem ovog duhovnog principa u praksu i odolevanjem bilo kom tamasik trendu koliko god popularan bio, samo ćete da doprinesete  boljitku svog života.