Isceljenje Bozanskim zvukom

1. Uvod

Dela Svetaca usmerena su ka uzdizanju čovečanstva. Svaki Njihov potez i misao su namenjeni dobrobiti društva. Zahvaljujući Njihovom prisustvu i nameri (sankalpu), mnogo ljudi ima duhovnu korist. Pošto Sveci konstantno misle samo o dobrobiti ljudi, upravo ta misao postaje Njihova namera koja počinje da deluje. Jedan od takvih Svetaca koji deluje kroz nameru zarad dobrobiti svih ljudi je Nj.Sv. Dr. Atavle.

U današnje vreme, uticaj negativnih energija je u porastu u čitavom svetu. Negativne energije stvaraju prepreke pojedincima pri obavljanju duhovne prakse. Nj. Sv. Dr. Atavle je razmišljao kako te prepreke mogu da se prevaziđu. 23. juna 2011. godine. dok je bio udubljen u takve misli, u 15 sati i 18 minuta, u Njegovoj sobi u istraživačkom centru SSRF-a smeštenog u mestu Ramnati (Goa, Indija), pojavio se zvuk bez ikakvog vidljivog razloga. Tragaoci iz audio-video odeljenja snimili su taj zvuk.

Nj. Sv. Dr. Atavle je objasnio da taj zvuk ima sposobnost duhovnog isceljivanja osoba koje imaju ometanja zbog uticaja negativnih energija. Tragaoci koji su slušali zvuk, ne samo da su doživeli olakšanje zbog smanjenja ometanja, nego su dobili i razna duhovna iskustva.

Ta duhovna iskustva su dokazala da je zvuk Božanskog porekla. Od tada do 28. novembra 2011 godine, pojavilo se 15 različitih vrsta Božanskog zvuka. Različite vrste zvuka pojavljivale su se u dnevnoj sobi Nj. Sv. Dr. Atavlea, u Njegovoj radnoj sobi odnosno sobi gde obavlja Služenje Istini (Satsevu), pojavljivali su se od ventilatora na plafonu, od klima uređaja u radnoj sobi, od frižidera gde drži namirnice. Svi su emitovali različite vrste Božanskog zvuka u određeno vreme.

Ovo se dešava zbog nakupljenih Božanskih vibracija u objektima (predmetima) koje koriste Sveci ili se ti objekti nalaze u Njihovoj neposrednoj blizini. To je isto kao sunčanje, tj. upijanje sunčevih zraka zbog prisutva Sunca. Kasnije se Božanski zvuk pojavio i u prostorijama SSRF istraživačkog centra u Devadu, blizu Mumbaja u Indiji.

Oko hiljadu tragalaca iz čitavog sveta doživelo je duhovno isceljivanje slušajući Božanski zvuk. Zbog toga što Njegova Svetost Dr. Atavle ima snažnu želju da se tragaocima širom sveta koji obavljaju duhovnu praksu smanje ometanja zbog uticaja negativnih energija, Bog je celom čovečanstvu poklonio ovaj neprocenjiv dar. Ovi događaji nam otkrivaju bezuslovnu ljubav koju Njegova Svetost Dr. Atavle ima prema ljudima i Njegovu očinsku brigu za njih.

2. Božanski zvuk različitih vrsta

 

Poslušajte zvuke Preuzimanje
Božanski Zvuk 1A

Božanski Zvuk 1A
Božanski Zvuk 1B

Božanski Zvuk 1B
Božanski Zvuk 1C

Božanski Zvuk 1C
Božanski Zvuk 1D

Božanski Zvuk 1D
Božanski Zvuk 1E

Božanski Zvuk 1E
Božanski Zvuk 1F

Božanski Zvuk 1F
Božanski Zvuk 1G

Božanski Zvuk 1G
Božanski Zvuk 1H

Božanski Zvuk 1H
Božanski Zvuk 1I

Božanski Zvuk 1I
Božanski Zvuk 2A

Božanski Zvuk 2A
Božanski Zvuk 2B

Božanski Zvuk 2B
Božanski Zvuk 3A

Božanski Zvuk 3A
Božanski Zvuk 3B

Božanski Zvuk 3B
Božanski Zvuk 3C

Božanski Zvuk 3C
Božanski Zvuk 4A

Božanski Zvuk 4A

3. Uputstva za slušanje Božanskog zvuka

Dok slušate razne vrste Božanskih zvukova, obratite pažnju koja vrsta zvuka vam stvara ili povećava ometanja od negativne energije, a koja vrsta vam stvara prijatan osećaj. To je zvuk koji vam je potreban.

A. Ne znam da li imam ometanja zbog uticaja negativne energije?

Ako niste do sada kod sebe primetili bilo kakva ometanja, a sad dok slušate Božanski zvuk ometanja se iznenada pojavljuju, to može da znači da postoji uticaj negativnih energija. U tom slučaju, slušajte onaj zvuk koji prouzrokuje ispoljavanje ometanja.

B. Znam da imam ometanja zbog uticaja negativne energije. Koji zvuk treba da slušam?

Oni koji znaju od ranije da imaju ometanja zbog uticaja negativne energije, treba da slušaju onu vrstu Božanskog zvuka koja im stvara i/ili povećava ometanja.

   B 1. Koliko dugo treba da slušam Božanski zvuk?

Treba slušati zvuk koji stvara ometanja sve dok ga možemo podneti, zbog toga što se tim zvukom dešava duhovno isceljivanje.

   B 2. Šta treba da radim kad ne mogu dugo da slušam Božanski zvuk?

Kada se slušanje izabranog zvuka više ne može podneti, treba ga promeniti i slušati Božanski zvuk koji stvara prijatan osećaj, sve dok se ometanja ne smanje. Zatim se treba opet vratiti na zvuk koji stvara ometanja. Taj ciklus treba ponavljati. Isceljivanje uz pomoć Božanskog zvuka smanjuje snagu negativnih energija i na taj način nas duhovno isceljuje.

   B 3. Šta da radim ako počnem da doživljavam ometanja od negativnih energija na više različitih načina?

Ako se tip negativne energije koja nas ometa ili utiče na nas promeni, treba da promenimo Božanski zvuk koji slušamo radi duhovnog isceljivanja. Može se porediti sa uzimanjem novog leka kad obolimo od novonastale bolesti.

Kada dođe do promene u načinu ometanja od negativne energije ili kada neka druga negativna energija počne da stvara ometanja, treba da poslušamo ponovo sve vrste Božanskg zvuka kako bi iznova odlučili koji Božanski zvuk nam je potreban za duhovno isceljivanje. Ponekad se desi da treba da slušamo različit Božanski zvuk posle samo par sati slušanja.

C. Ne doživljavam nikakva ometanja zbog uticaja negativnih energija, da li treba da slušam Božanski zvuk?

Svi oni koji nemaju nikakva ometanja od negativnih energija, mogu da slušaju Božanski zvuk koji im stvara prijatan osećaj. Ako posle nekog vremena osetite da se smanjuje dobrobit od zvuka, treba ponovo da poslušate sve vrste zvuka i odredite koja vrsta zvuka vam donosi najviše dobrobiti.

Neke vrste zvukova povećavaju duhovnu praksu i duhovnu emociju. Tamo gde nema ometanja od negativnih energija treba slušati tu vrstu zvuka.

Koristite Božanski zvuk sa zahvalnošću i poštovanjem jer nam je to dar od Boga. Ovaj zvuk ne treba da koristimo za rešavanje svetovnih problema kao što su: porodični problemi, problemi u poslu, ili finansijski problemi. Koristite ih jedino za duhovnu dobrobit.

4. Znanje dobijeno o Božanskom zvuku

Kada  završite ovaj eksperiment, kliknite ovde kako biste saznali na koji način nam Božanski zvuk pruža duhovnu dobrobit (dolazi uskoro).