Da li je neophodno napustiti postojeću duhovnu praksu kako bi se započelo s pojanjem?

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) preporučuje pojanje Božjeg Imena kao osnovu duhovne prakse. Ipak, neki od naših čitalaca će to možda teško da usvoji, naročito ako već rade neki vid duhovne prakse. Razlozi za ovo mogu biti:

  • Privrženost svom vidu duhovne prakse poput obrednih bogosluženja, recitovanja Svetih stihova, čitanja Svetih tekstova, poseta hramovima, džamijama, crkvama, bavljenje meditacijom, jogom, itd.

  • Uverenost da moraju da prekinu vid duhovne prakse koji trenutno obavljaju kako bi počeli pojanje Božjeg Imena kao duhovnu praksu.

  • Otpor ka istraživanju nečeg novog.

Evo nekih sugestija našim čitaocima kod kojih je ovo slučaj:

  • Pojačava bilo koju duhovnu praksu: Kada bi osoba počela da poje Božje Ime nije potrebno da prekine trenutni vid duhovne prakse, već nasuprot, može da je pojača pojanjem.

  • Poboljšava trenutnu duhovnu praksu: Iskustvo mnogih tragalaca je da je pojanje, zapravo, kvalitativno poboljšalo njihov trenutni vid duhovne prakse. Na primer, tragaoci su zapazili veći nivo koncentracije i posvećenosti kad su tokom obrednih bogosluženja, proučavanja Svetih tekstova, meditacije, itd. radili pojanje.
  • Kontinuitet u duhovnoj praksi: Kontinuitet u duhovnoj praksi je veoma važan za duhovni rast, a najbolje  može da se  postigne  pojanjem. Pošto pojanje može da se radi mentalno, može da se radi bilo kada, bilo gde, čak i tokom vršenja drugih aktivnosti. Zahvaljujući tome ono pomaže u održavanju kontinuiteta bilo kog vida duhovne prakse koju osoba trenutno obavlja. Redovno i kontinuirano pojanje:
  • Rezultira smirenošću uma i dvostrukom koristi za osobu, kako na mentalnom tako i na fizičkom nivou
  • Dalje pospešuje razvoj vere i Bogoljublja jer deluje kao duhovni lek.
  • Preporučuje se za vreme u kome živimo: Prema duhovnoj nauci, pojanje Božeg Imena u skladu sa religijom rođenja se preporučuje kao osnova duhovne prakse u tekućoj eri, tj. u eri razdora (Kalijugi).  Zbog toga se tragaoci koji već rade neki vid duhovne prakse podstiču da započnu duhovnu praksu pojanja kao sredstvo za povećanje svoje trenutne duhovne prakse. Pročitajte šest osnovnih principa duhovne prakse.
  • Dodatna korist: Samo ako se isproba nešto novo u određenom intervalu vremena, može da se vidi  da li će da donese  neku korist. U suprotnom može da se propusti  prilika da se ojača duhovna praksa.