Kako je pojanje kao duhovna praksa usklađeno sa osnovnim principima Duhovnosti?

Prema duhovnoj nauci, pojanje Božjeg Imena je preporučena osnova duhovne prakse u današnje vreme, tj. u periodu razdora (Kalijugi). Pojanje se obavlja tokom celog duhovnog putovanja. Pojanje može da se radi bilo gde i bilo kad i zato je najprikladnija duhovna praksa.

Ova duhovna praksa, osim što je praktična, takođe je u skladu sa šest osnovnih duhovnih principa o kojima smo govorili malo ranije.

 

Duhovni princip Kako je pojanje usklađeno sa osnovnim duhovnim principima?
Puteva ka Bogu ima koliko i ljudi
Ne očekuje se da svi ponavljaju isto Ime. Svaka osoba poje Ime Božanstva/Boga prema svojoj religiji ili tradiciji.
Od mnoštva ka jednom
Od mnoštva reči u molitvama ide se ka jednoj reči – Imenu Boga. Ta jedna reč je koncentrisani oblik Božje energije.
Od grubog i materijalnog (opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom)
Pojedinac napreduje od čitanja Svetih knjiga, obrednog crkvenog Bogosluženja itd, ka suptilnijoj duhovnoj praksi, a to je pojanje Božjeg Imena koje može da radi  bilo kad i bilo gde, i nije ograničeno vremenom i prostorom. Obično kada prisustvujemo obrednom Bogosluženju, ili idemo na hodočašće, misli su nam na drugom mestu. Kada pojemo, svesni smo okruženja, ali su nam misli sa Bogom
Duhovna praksa se radi prema duhovnom nivou ili duhovnom kapacitetu
Ovaj jednostavni vid duhovne prakse može da radi svako. Pojanje je osnova, a kako se napreduje ka višim oblicima duhovne prakse tako se usvajaju viši nivoi pojanja kao npr. pojanje bez pomicanja usana, zatim mentalno i na kraju neprekidno pojanje.
Obavljanje duhovne prakse koja odgovara vremenu u kojem živimo
Prema duhovnoj nauci, pojanje je duhovna praksa koja se preporučuje čovečanstvu za današnje vreme tj. za ovo doba (Kalijuga).
Ponuditi Bogu u skladu sa svojim talentom i mogućnostima Svako od nas ima na raspolaganju određene resurse. Sve njih dobili smo od Boga. Osnovni princip u duhovnoj praksi je koristiti upravo ove resurse kao deo naše duhovne prakse i za duhovni rast kako bi služili Bogu.