Više volim da pojem Ime svog omiljenog Božanstva nego Božeg Principa prema religiji rođenja – da li je to u redu?

Da, u redu je kad pojemo Ime svog omiljenog Božanstva (tj. Božanstva prema kojem osećamo naklonost), ali je još bolje kada pojemo Ime Božanskog principa prema religiji rođenja za naš brz duhovni napredak.

Razlozi za ovo su:

a) Najpogodnije  za duhovni rast

 • Prema duhovnoj nauci, rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za naš duhovni rast. Božanski princip religije u kojoj smo rođeni je aspekt Boga koji je najpogodniji za naš duhovni rast (kako je prikazano na dijagramu dole). Od svih aspekata Boga, Božanstvo prema religiji rođenja je aspekt Boga koji mu je najbliži, a isto tako i najbolje za njegov duhovni rast.

Family-deity1-Cro

Note---Principles-Cro

 • Duhovni rast znači upijanje svih Božanskih principa u naše suptilno telo. Kada sve Božanske principe upijemo u suptilno telo, kaže se da je naša duhovna praksa završena.

  • Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja nam omogućuje da privlačimo Božanske principe i da ih upijamo do 30%.

  • Ako pojemo Ime nekog drugog Božanstva, to samo pojačava Božanske principe koje to Božanstvo predstavlja i ne doprinosi našem duhovnom rastu. Dakle, to nije tako delotvorno kao pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja.

  • Kada osoba upije sve Božanske principe do 30%, tada Guru (princip Boga koji nas uči) vodi tu osobu do stanja u kome upija 100% svih Božanskih principa.

Imbibe-Principles-Cro

 

U nekim slučajevima susrećemo ljude koji imaju naklonost prema nekom Božanstvu koje se razlikuje od Božanskog principa prema religiji rođenja.

Na primer, Božanstvo koje poštuju žene rođene u rimokatoličkoj religiji je Sveta Marija; međutim one mogu biti privučene da počnu pojanje Budinog Imena. U slučaju Hindusa, oni mogu više da vole pojanje nekog drugog hinduističkog Božanstva, kao što je Krišna, nego Ime svog porodičnog Božanstva.

Nečija naklonost ka nekom Božanstvu bi mogla da ima koren ili u činjenici da je njegovo poštovanje tog Božanstva ostalo nezavršeno u prethodnom rođenju (prošlom životu) ili da je on ostao duboko impresioniran nakon čitanja ili slušanja o osobinama tog Božanstva, njegovim delima i slavi kroz priče itd.

 • Razliku između pojanja Imena Božanskog principa prema religiji rođenja i pojanja Imena omiljenog Božanstva, možemo bolje shvatiti jednostavnim poređenjem. Uzimanjem vitamina A smanjićemo nedostatak ovog vitamina u našem telu. Ako uzmemo neki opšti dodatak, dobićemo sve potrebne minerale i vitamine. Ovde je vitamin A kao Božanstvo prema kojem imamo naklonost, ili religija rođenja je kao opšti dodatak.

b) Minimalna nepoželjna delovanja

Božje ime je veoma moćno i čisto. Ponekad, kada pojemo Božje Ime, to može u početku da nam stvara određene neprijatnosti ako ne podnosimo čistotu Imena. Ove neprijatnosti mogu da budu u vidu glavobolje, ili mučnine.

Te neprijatnosti su verovatno manje ako je nečije porodično Božanstvo, ili religija rođenja od Apsolutnog elementa Zemlje. Sa druge strane, kada neko počne pojanje kao što je Gajatri mantra koja je od Apsolutnog elementa Vatre, postoji velika verovatnoća da se mogu pojaviti neke neprijatnosti.

c) Duhovna iskustva

 • Kada čovek počinje duhovnu praksu, on dobija duhovna iskustva.

 • Veća je verovatnoća da će čovek da dobije duhovna iskustva koja su u vezi sa Apsolutnim elementom Zemlje, nego sa drugim kosmičkim elementima. Duhovno iskustvo povezano sa Apsolutnim elementom Zemlje je osećaj suptilnog mirisa (tj. mirisa sandalovine). Kada nečiji Božanski princip prema religiji rođenja pripada Apsolutnom elementu Zemlje, on dobija dosta brzo duhovno iskustvo osećaja suptilnog mirisa. Ovo daje veru i ohrabruje da nastavimo sa duhovnom praksom.

 • Suprotno ovome, dobijanje vizije Boga, koja je povezana sa Apsolutnim elementom Vatre, se događa tek posle mnogo godina duhovne prakse. Zbog ovoga se može desiti da mnogi napuste duhovnu praksu na pola puta.

Molimo vas da obratite pažnju na članak o duhovnim iskustvima.