Kako postepeno povećati pojanje

Pojanje Božjeg Imena je osnova duhovne prakse koju preporučuje Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF). Važno je da postepeno povećavamo pojanje i to kvantitativno i kvalitativno. To radimo da bi podstakli duhovni razvoj i doživeli duhovna iskustva višeg reda.

Pogledajmo izbliza različite korake ili smernice kroz koje tragaoci obično prolaze na ovom putu duhovne prakse. Zavisno od nečijeg duhovnog nivoa, potrebno je od nekoliko meseci do dve godine da se prođe svaki od koraka.

Mnogi od naših čitalaca, posle čitanja ovog vebsajta, počeli su pojanje Božjeg Imena po prvi put u životu. Obično iz prva možemo da pojemo samo nekoliko minuta na dan. S ciljem da započnemo i održimo ovu duhovnu praksu, preporučuje se da na početku pojemo bar 10 minuta dnevno.

 

Sledeći stepen je da postanemo svesni trenutka u kojem ne radimo ništa korisno i da se setimo da pojemo. To može da bude  dok nekoga čekamo, ili dok čekamo u nekom redu.

 

Posle ovoga treba da se trudimo da održimo pojanje dok obavljamo fizičke aktivnosti kao što je kupanje, kuvanje, šetanje, putovanje autobusom, ili vozom itd. To su svakodnevne aktivnosti koje se obavljaju iz navike i ne moramo da razmišljamo o njima dok ih obavljamo. Na ovaj način možemo da pojemo  dok obavljamo fizičku aktivnost.

Sledeći viši stepen je pojanje Božjeg Imena dok obavljamo mentalnu aktivnost koja u svakodnevnom životu nije mnogo važna, kao na primer čitanje novina, gledanje televizije, itd. Zato u tim trenucima možemo da pojemo mentalno. 

Posle ovoga sledeći napredniji korak je sposobnost da pojemo dok obavljamo mentalne zadatke koji su nam važni u svakodnevnom životu, kao čitanje ili pisanje službenih papira. U toku obavljanja takvih zadataka aktivne su oči, intelekt i ruke tako da možemo da pojemo mentalno.

Molimo vas pogledajte članak koji objašnjava – Kako je moguće neprestano pojati dok obavljamo bilo koju aktivnost.

U sadašnjim vremenima, pored pojanja Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni, Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci  (SSRF) preporučuje da svako provede bar 2 sata u pojanju zaštitne pojalice „Šri Gurudev Data radi problema sa suptilnim telima preminulih predaka.